Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Πληροφορίες  

Πληροφορίες

To E-Locus είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει με ενιαίο τρόπο το σύνολο του πνευματικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Παρέχει δυνατότητα περιήγησης, αναζήτησης και πρόσβασης σε πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε τεχνικές αναφορές και σε οδηγούς σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το υλικό αυτό οργανώνεται σε διακριτές συλλογές που εμπλουτίζονται συνεχώς.

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη συνειδητοποίησε από νωρίς την ανάγκη για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα φιλοξενεί, θα προβάλλει και θα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση τόσο στη γκρίζα βιβλιογραφία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και σε οτιδήποτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έτσι, προχώρησε στη δημιουργία της τότε «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης» που άρχισε, επίσημα να λειτουργεί το 1998 (απόφαση Πρυτάνεως 23-1-1998). Για την ανάπτυξή της χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα (λογισμικό Dienst) ενώ, παράλληλα, δρομολογήθηκε η συντήρησή της από ομάδα τεχνικών και βιβλιοθηκονόμων.

Πολύ γρήγορα συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός εργασιών που εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια για τη συλλογή, καταγραφή και προβολή υλικού που παράγεται ή έχει παραχθεί από μέλη του Ιδρύματος σε παλαιότερα έτη.

Από το 2008 το ανανεωμένο, πλέον, «Ιδρυματικό Καταθετήριο» αποκτά νέο περιβάλλον, επίσης βασισμένο σε ανοιχτό λογισμικό (keystone). Είναι εύχρηστο, φιλικό και σύγχρονο, προσφέροντας στο χρήστη -εντός ή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Κρήτης- εύκολη περιήγηση και πρόσβαση στο υλικό.

Στόχοι

Η Βιβλιοθήκη επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση των ήδη διαμορφωμένων συλλογών και την, κατά το δυνατόν, πληρέστερη κάλυψη του υλικού που περιέχουν.

Στο προσεχές μέλλον, επίσης, πρόκειται να δημιουργηθούν νέες συλλογές, προκειμένου να ενσωματωθεί κάθε άλλο ψηφιακό ή/και ψηφιοποιημένο υλικό που αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έτσι στο μέλλον το Καταθετήριο θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο με δημοσιεύσεις του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, πρακτικά συνεδρίων, επετηρίδες / αφιερώματα που έχουν εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλικό εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό κλπ.

Τέλος, σχεδιάζεται η περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος και η προσθήκη υπηρεσιών και δυνατοτήτων, έτσι όπως επιβάλλονται τόσο από τις νέες τεχνολογίες όσο και από τις επιθυμίες των επισκεπτών.

Καλωσορίζουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο e-locus@lib.uoc.gr

Κατάθεση Εργασιών

Οι εργασίες των μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατατίθενται στο οικείο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης και παραδίδεται ένα αντίτυπο της έντυπης και ένα της ηλεκτρονικής μορφής τους, σύμφωνα με απόφαση Πρυτάνεως (23-1-1998) και νεότερη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ορίζει την υποχρεωτική κατάθεση και τους κανόνες αυτής.

Προς το παρόν ισχύουν τα εξής :

 • Πτυχιακές εργασίες: προαιρετική κατάθεση (με εξαίρεση το Τμήμα Ψυχολογίας του οποίου ο εσωτερικός κανονισμός σπουδών επιβάλλει υποχρεωτική κατάθεση στη Βιβλιοθήκη)
 • Μεταπτυχιακές εργασίες : υποχρεωτική κατάθεση
 • Διδακτορικές Διατριβές : υποχρεωτική κατάθεση
 • Τεχνικές Αναφορές : προαιρετική κατάθεση

Επίσης, το ψηφιακό αντίγραφο που δίδεται στη Βιβλιοθήκη, πρέπει να συνοδεύεται από τίτλο, λέξεις-κλειδιά και περίληψη (έως 2000 χαρακτήρες), σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει τη διάδοση της γνώσης και του πνευματικού έργου που παράγεται προκειμένου να γίνει προσιτό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς, μη εμπορικούς, σκοπούς.

Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζεται η πολιτική ανοιχτής πρόσβασης σ’ ό,τι αφορά το υλικό που περιέχει το Ιδρυματικό Καταθετήριο κι έτσι στην πλειοψηφία του είναι ελεύθερα προσβάσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εντός και εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι δημιουργοί-καταθέτες εργασιών εξακολουθούν να διατηρούν εξ ολοκλήρου τα πνευματικά δικαιώματά τους και μετά την κατάθεση της εργασίας τους στη Βιβλιοθήκη. Συμπληρώνουν και υπογράφουν ένα έντυπο με το οποίο παραχωρούν στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα διάθεσης της εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, εκείνος που καταθέτει την εργασία του δεσμεύεται ότι :

 1. Είναι ο δημιουργός της εργασίας και ο νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της.
 2. Η εργασία δεν προκύπτει από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα, δεν καταπατά πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών, δεν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και δεν εμπλέκεται σε θέματα εθνικής ασφάλειας.
 3. Καταθέτει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης την εργασία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως ένα ενιαίο αρχείο και περίληψή της σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 4. Παραχωρεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το μη-αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας του διεθνώς, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι διατίθεται για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση, μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 5. Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
 6. Η Βιβλιοθήκη δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια στο περιεχόμενο της εργασίας του και ως δημιουργός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.
 7. Γνωρίζει πως το έντυπο της εργασίας θα ενταχθεί σε ειδική συλλογή περιορισμένου δανεισμού της Βιβλιοθήκης, ενώ το ψηφιακό τεκμήριο θα συμπεριληφθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα είναι άμεσα προσβάσιμο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.
 8. Επιλέγει το χρόνο ηλεκτρονικής διάθεσης του πλήρους κειμένου της εργασίας του στους επισκέπτες εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης, με δυνατότητα καθυστέρησης έως και 3 χρόνια.
 9. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορεί να διατηρεί παραπάνω από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας του και να μεταφέρει την ηλεκτρονική μορφή της σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας και συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο.

Παρακαλούμε, εάν διαπιστώσετε ότι σε κάποια εργασία που περιλαμβάνεται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.

Ανοιχτή Πρόσβαση

Τον Οκτώβριο του 2003, δεκαεννέα διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί υπέγραψαν τη «Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών».

Διαπιστώνοντας τις εξαιρετικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το Διαδίκτυο στην παγκόσμια επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση, δεσμεύτηκαν να το προωθήσουν ως πρακτικό εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει δημιουργία Καταθετηρίων ανοιχτής πρόσβασης, ενσωμάτωση σ’ αυτά κάθε είδους πνευματικού έργου που παράγεται στα Ιδρύματα και ενθάρρυνση των δημοσιεύσεων άρθρων σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης.

Έκτοτε, όλο και περισσότερα ιδρύματα έχουν συνυπογράψει επίσημα, υποστηρίζοντας και έμπρακτα το κίνημα της ανοικτής πρόσβασης. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης προσπαθεί για τη διάχυση αυτής της νέας φιλοσοφίας σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τις παρακάτω ιστοσελίδες :

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Το ιδρυματικό καταθετήριο E-Locus παρέχει δυνατότητα μαζικής συλλογής εγγραφών υποστηρίζοντας το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

Το baseURL της υπηρεσίας είναι : http://elocus.lib.uoc.gr/index.tkl