Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Obesity and unintentional injuries among Palestinian children : selective studies from the health behavior for school-aged children (HBSC/WHO) survey  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000383713
Τίτλος Obesity and unintentional injuries among Palestinian children : selective studies from the health behavior for school-aged children (HBSC/WHO) survey
Άλλος τίτλος Η παχυσαρκία και οι ακούσιοι τραυματισμοί σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Παλαιστίνη
Συγγραφέας Jildeh Christine
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τζανάκης, Νικόλαος
Μοσχανδρέα, Ιωάννα
Abdeen, Ziad
Μαντζουράνη, Ευα
Λιονής, Χρήστος
Χατζή, Λήδα
Περίληψη Τα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του έθνους. Με τα χρόνια, αποδείχθηκε ότι η καλή σωματική και ψυχική υγεία κατά την παιδική ηλικία θέτει τις βάσεις για την καλή υγεία μετά την ενηλικίωση. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να αναγνωρίζονται όχι μόνο για αυτό που είναι σήμερα, αλλά και για τους μελλοντικούς τους ρόλους στη δημιουργία οικογενειών και για την τροφοδότηση του εργατικού δυναμικού. Για την ενίσχυση αυτής της προοπτικής, αναπτύχθηκε η έρευνα -“Υγεια της συμπεριφοράς παιδιών σχολικής ηλικίας” - (HBSC) από ερευνητές από την Αγγλία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπη το 1983. Ο στόχος της μελέτης HBSC είναι να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τις συμπεριφορές υγείας των εφήβων και να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες, ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων για τη νεολαία. 6 Στην Παλαιστίνη, υπάρχει φτωχή βιβλιογραφία σχετικά με τις στάσεις, τις συμπεριφορές, τη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών. Με σκοπό να καλύψει αυτό το κενό), το Πανεπιστήμιο Al-Quds αποφάσισε το 1995 να ενταχθεί στο έργο HBSC, σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει και να παρακολουθήσει επαρκώς την υγεία των παιδιών της Παλαιστίνης. Η παρούσα μελέτη συζητάει δύο θέματα του προγράμματος HBSC, 1) Διατροφή και Παχυσαρκία και 2)- Ακούσιοι τραυματισμοί. Το πρώτο θέμα αποσκοπεί στον καθορισμό της κατανομής της παχυσαρκίας στην περιοχή της Μεσογείου γενικά, και στην αξιολόγηση της κατάστασης της διατροφής των παιδιών της Παλαιστίνης σχολικής ηλικίας ιδίως στην Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο θέμα αποσκοπεί στην περιγραφή των μη θανατηφόρων τραυματισμών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την επίτευξη του πρώτου σκοπού, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 μετα-ανάλυση 102 άρθρων τα οποία δημοσιεύτηκαν κατά τo χρονικό διάστημα 1997-2007 στην βάση δεδομένων ‘Medline (και αφορούν 17 χώρες της Μεσογείου) χρησιμοποιώντας την λέξη «παχυσαρκία» και σχετικές λέξεις-κλειδιά. Επίσης, αναλύθηκαν δεδομένα από cross-sectional μελέτη 2002- 2003 η οποία είχε στόχο 313 εφήβους τυχαία επιλεγμένων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που είχε προηγουμένως σταθμιστεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του και περιλαμβάνει εκτός από τη συνέντευξη, ανθρωπομετρικά δεδομένα και δεδομένα αιμοσφαιρίνης, 24ωρη διαιτητική ανάκληση και ένα ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας. Στο δεύτερο θέμα, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της cross-sectional μελέτης “Palestinian Health Behavior in School-aged Children”(HBSC). Οι μαθητές των τάξεων 6, 8, 10, και 12 αυτοσυμπλήρωσαν μια τροποποιημένη έκδοση του διεθνούς ερωτηματολογίου HBSC, με αποτέλεσμα 15.963 μαθητές (47,3% αγόρια και 52,7% κορίτσια) να περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη (56,9% από τη Δυτική Όχθη και 43,1% από τη Γάζα). Από το σύνολο των επιλεγμένων παιδιών, 7 6458 (40,8%) συμπλήρωσαν ένα προαιρετικό πακέτο (ερωτηματολόγιο) σχετιζόμενο με την εργασία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μετά-ανάλυση κατέδειξε ότι οι ενήλικες εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας σε σχέση με τα παιδιά σε όλες τις ηπείρους στη Μεσόγειο ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη ήταν υψηλότερος από ό, τι μεταξύ των Ασιατών. 1) Στην Ιερουσαλήμ, η αξιολόγηση έδειξε ότι η κατάσταση των υπέρβαρων (24.3%) ή παχύσαρκων ατόμων (9.9%) συνηπήρχε με λιποβαρείς (4,8%) και/ή αναιμικές καταστάσεις (23,3%). Λιγότερο από ένας στους τέσσερις (22,4%) των Παλαιστινίων φοιτητών δήλωσαν συμμετοχή σε κάποια σωματική δραστηριότητα περισσότερο από 5 ημέρες την εβδομάδα, με τα άρρενα άτομα να είναι σωματικά πιο δραστήρια (P<0,01). Η πλειοψηφία των παιδιών προσλαμβάνει λιγότερο από το 80% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (RDA) για τα περισσότερα μικροθρεπτικά συστατικά. Παρά το γεγονός ότι ο υποσιτισμός ήταν εμφανής στο δείγμα, το 80% των παιδιών βαθμολόγησαν την υγεία τους ως εξαιρετική, με τα άρρενα άτομα να χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως βέλτιστη (P<0,01). 2) Η ανάλυση του δεύτερου θέματος ανέδειξε ότι το τραύμα είναι η κύρια αιτία της κακής υγείας μεταξύ των Παλαιστινίων παιδιών σε όλη τη χώρα. Από το σύνολο των 15.963 εφήβων, το 47,6% τραυματίστηκαν, με τα άρρενα άτομα (53,5%) να είναι στατιστικά πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς σε σχέση με τα θήλεα (42,1%) (𝑃<0,001). Το σύνολο των ατόμων με περισσότερους από ένα τραυματισμό, φάνηκε να μειώνεται κατά ηλικία και βρέθηκε επίσης σημαντικά υψηλότερη στα αγόρια παρά στα κορίτσια (27,3% και 17,9%, αντίστοιχα 𝑃<0,001). Παιδιά οικογενειών με χαμηλό Δείκτη Οικογενειακής Ευμάρειας (Family Affluence Scale - FAS) παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες αναλογίες τραυματισμών από εκείνα που ζουν σε οικογένειες με μέτρια ή υψηλή FAS (𝑃< 0,001). Ο αριθμός των τραυματισμών κατά την διάρκεια ποδηλασίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στα αγόρια (46,3%) συγκριτικά με τα κορίτσια (41,7%) 8 (𝑃<0,001), ενώ ο αριθμός των τραυματισμών κατά το περπάτημα/τρέξιμο ήταν μεγαλύτερος στα κοριτσια (32,5%) σε σχέση με τα αγόρια (28,0%) (𝑃<0,001). 3) Περίπου το 73,8% των μαθητών οι οποίοι συμπλήρωσαν το προαιρετικό πακέτο ανέφεραν ότι εργάζονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, από τους οποίους το 79,1% δήλωσαν ότι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό που σχετίζεται με την εργασία την οποία εκτελούσαν. Τα εργατικά ατυχήματα ήταν σημαντικά περισσότερα στα αγόρια, σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, και σε παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία της UNRWA και ζουν στη Λωρίδα της Γάζας (P<0.05). Τα παιδιά που εργάζονται περισσότερο από 3 ώρες/ημέρα είχαν περισσότερες πιθανότητες κατά ένα συντελεστή 1,73 (95% CI,1.53-1.95) να υποστούν κάποιο τραυματισμό από αυτούς που εργάζονται λιγότερο από 3 ώρες/μέρα. Περίπου τα μισά από τα παιδιά εργάστηκαν στο λιανικό εμπόριο (51,5%), τη γεωργία (20,0%) και τον καθαρισμό (11,4%). Το είδος του τραυματισμού είχε άμεση σχέση με το είδος της εκτελούμενης εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στην Παλαιστίνη δεν εκτιμούνται ιδιαίτερα ο βαθμός, οι παράγοντες κινδύνου και οι προβλέψεις της παιδικής παχυσαρκίας και των τραυματισμών. Ευρήματα της παρούσας μελέτης καλύπτουν ένα κενό στη βιβλιογραφία για την εφηβική υγεία στην Παλαιστίνη, παρέχοντας νέες πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων και τον κίνδυνο τραυματισμού. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να παρέχουν αρχικά κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδιασμό ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία ενθαρρύνουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός «Εθνικού Προγράμματος Παρέμβασης και Πρόληψης Τραυματισμών» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των Παλαιστινίων εφήβων.
Φυσική περιγραφή 104 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Anemia
HBSC survey
Labor Palaistine
Nutrition assessment
Obesity
School-aged children
Unintentional injuries
Ακούσιοι τραυματισμοί
Αναιμία
Εκτίμηση διατροφή
Εργασίας
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Παλαιστίνη
Παχυσαρκία
Συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών
Ημερομηνία έκδοσης 2014-04-10
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Υγείας--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 114

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4