Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη του ρόλου της σωματοστατίνης και κορτιστατίνης στον αμφιβληστροειδή και στην ισχαιμική αμφιβληστροειδοπάθεια  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000374560
Τίτλος Μελέτη του ρόλου της σωματοστατίνης και κορτιστατίνης στον αμφιβληστροειδή και στην ισχαιμική αμφιβληστροειδοπάθεια
Άλλος τίτλος Study of the role of somatostatin and cortistatin in the retina and ischemic retinopathy
Συγγραφέας Μαστροδήμου, Νίκη
Σύμβουλος διατριβής Θερμού, Κυριακή
Μέλος κριτικής επιτροπής Παλλήκαρης, Ιωάννης
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Γραβάνης, Αχιλλέας
Σακελλαρίδης, Νικόλαος
Βασιλάκη, Άννα
Πλαϊτάκης, Ανδρέας
Περίληψη Η ανεύρεση νευροπροστατευτικών παραγόντων για τη θεραπεία αμφιβληστροειδοπαθειών, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, αποτελεί τα τελευταία χρόνια το στόχο έντονης ερευνητικής προσπάθειας. Ισχαιμικές καταστάσεις του αμφιβληστροειδή οδηγούν σε νεοαγγείωση και σε εκφύλιση των αμφιβληστροειδικών νευρώνων. Παρότι σήμερα υπάρχουν επεμβατικές μέθοδοι και φαρμακολογικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της νεοαγγείωσης του αμφιβληστροειδή εντούτοις, δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της εκφύλισής του. Για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ισχαιμικών αμφιβληστροειδοπαθειών και τη συντήρηση της οπτικής οξύτητας, είναι επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπιση τόσο της νεοαγγείωσης όσο και του κυτταρικού θανάτου. Η σωματοστατίνη αποτελεί ένα κυκλικό νευροπεπτίδιο με ποικίλες δράσεις στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα που ανακαλύφθηκε από τον Brazeau το 1973, ως ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση. Στον αμφιβληστροειδή η σωματοστατίνη εντοπίζεται κυρίως σε βραχύινα κύτταρα της εσωτερικής δικτυωτής στοιβάδας, καθώς επίσης και σε ορισμένους τύπους γαγγλιακών κυττάρων ή σε έκτοπα βραχύινα κύτταρα. Παρότι έχει επιτευχθεί η λειτουργική χαρτογράφηση των υποδοχέων σωματοστατίνης (SSTR1-5), ο ρόλος της παραμένει αδιευκρίνιστος. Λόγω της ανασταλτικής της δράσης στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης και άλλων αυξητικών παραγόντων, αρκετές μελέτες εστίασαν στις αντινεοαγγειακές της δράσεις και προτείνουν ότι η σωματοστατίνη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης. Επίσης, μελέτες στον εγκέφαλο υποστηρίζουν ότι η σωματοστατίνη και τα sst2/5 ανάλογά της προστατεύουν από νευρωνικό θάνατο που προκαλείται από το διεγερτικό αμινοξύ NMDA μέσω ενός μηχανισμού που εμπλέκεται η κυκλική GMP. Με σκοπό τη μελέτη του νευροπροστατευτικού ρόλου της σωματοστατίνης και των αναλόγων της στην αμφιβληστροειδική ισχαιμία εκτελέστηκε η παρούσα διατριβή με τους εξής στόχους: α) τη διασαφήνιση του λειτουργικού ρόλου των sst1 και sst2 σωματοστατινεργικών υποδοχέων, β) τη δημιουργία μοντέλου αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας, γ) την ταυτοποίηση της νευροπροστατευτικής δράσης της σωματοστατίνης και των αναλόγων της σε αυτό, και δ) τη μελέτη του μηχανισμού μέσω του οποίου τα σωματοστατινεργικά ανάλογα προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή από τη χημική ισχαιμία. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής απέδειξαν ότι η ενεργοποίηση των sst2 υποδοχέων οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων της cGMP στον αμφιβληστροειδή αρουραίου μέσω της αύξησης της ΝΟ.. Επίσης αποδείξαμε ότι η απελευθέρωση της σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή αρουραίου είναι νευρωνικής φύσης, κάλιο και ασβέστο-εξαρτώμενη. Η απελευθέρωση αυτή ρυθμίζεται από την ενεργοποίηση του sst1 υποδοχέα ο οποίος αποτελεί τον αυτοϋποδοχέα της σωματοστατίνης. Τα αποτελέσματα αυτά ανέδειξαν για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός αυτοϋποδοχέα πεπτιδίου στον αμφιβληστροειδή. Με στόχο τη μελέτη του νευροπροστατευτικού ρόλου της σωματοστατίνης και των αναλόγων της στην αμφιβληστροειδική ισχαιμία αναπτύξαμε το μοντέλο της χημικής ισχαιμίας στον αμφιβληστροειδή αρουραίου. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε τομές ιππόκαμπου και σε πρωτογενείς καλλιέργειες αμφιβληστροειδικών κυττάρων κοτόπουλου, και περιλαμβάνει τη χρήση κυανιούχου νατρίου και ιωδο-οξικού οξέος, ουσίες οι οποίες μιμούνται συνθήκες ανοξίας και υπογλυκαιμίας. Επώαση του αμφιβληστροειδή για μία ώρα στο μίγμα της χημικής ισχαιμίας (κυανιούχο νάτριο 25mM / ιωδοοξικό οξύ 5mM) και σε συνθήκες 5%CO2/95%αέρα στους 37οC οδήγησε σε μείωση των βραχύινων κυττάρων που περιέχουν ακετυλοτρανφεράση της χολίνης (χολινεργικά), υδροξυλάση της τυροσίνης (ντοπαμινεργικά) και συνθάση της ΝΟ. καθώς και σε δίπολα κύτταρα που σχετίζονται με τα ραβδιοφόρα, όπως προσδιορίστηκε με μελέτες ανοσοϊστοχημείας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και με τη χρήση της TUNEL όπου σημειώθηκε εκτεταμένος κυτταρικός θάνατος μετά την εφαρμογή χημικής ισχαιμίας. Η επώαση της σωματοστατίνης παρουσία του μίγματος της χημικής ισχαιμίας δεν προστάτευσε τον αμφιβληστροειδή. Αποδείχθηκε με μελέτες ραδιο-ανοσο-ανάλυσης (RIA) ότι η σωματοστατίνη μεταβολίζεται υπό τις συνθήκες της χημικής ισχαιμίας και στο μεταβολισμό αυτό οφείλεται η έλλειψη της προστατευτικής της δράσης. yστόσο, η χρήση των εκλεκτικών αγωνιστών του sst2 υπότυπου ΒΙΜ23014 και ΜΚ678 καθώς και της κορτιστατίνης παρείχε νευροπροστασία στον ιστό. Προκειμένου να μελετηθεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα σωματοστατινεργικά ανάλογα προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή από τη χημική ισχαιμία μελετήθηκε η εμπλοκή του ενδοκυτταρικού σηματοδοτικού μονοπατιού ΝΟ./cGMP. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μελέτες στον εγκέφαλο υποστηρίζουν ότι η cGMP εμπλέκεται στις προστατευτικές δράσεις της σωματοστατίνης κατά το νευρωνικό θάνατο που προκαλείται από το διεγερτικό αμινοξύ NMDA. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής αλλά και προηγούμενων μελετών του εργαστηρίου σχετικά με την αύξηση των επιπέδων cGMP και της ΝΟ., αντίστοιχα, στον αμφιβληστροειδή μετά από ενεργοποίηση του sst2 υποδοχέα, μας οδήγησαν αρχικά στη μελέτη της πιθανής νευροπροστατευτικής δράσης της ΝΟ. στο μοντέλο της χημικής ισχαιμίας. Οι δότες της ΝΟ., ΝΟΝΟate και SIN-1 προστάτεψαν τον αμφιβληστροειδή από τη χημική ισχαιμία κατά ένα συγκεντρωσο-εξαρτώμενο τρόπο. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με τη χρήση της 8-Br-cGMP, ενός ανάλογου της cGMP με υψηλή διαπερατότητα στην κυτταρική μεμβράνη. Η αναστολή της συνθάσης της ΝΟ. και της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης ανέστρεψαν την προστατευτική δράση του sst2 αγωνιστή ΒΙΜ23014. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν νέους ρόλους για τους υποδοχείς sst2 και sst1 στον αμφιβληστροειδή. Υποστηρίζουν ότι το μοντέλο της χημικής ισχαιμίας προσφέρεται για τη μελέτη νέων προστατευτικών στόχων για την αντιμετώπιση αμφιβληστροειδοπαθειών. Τα σωματοστατινεργικά sst2 ανάλογα προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή από τη χημική ισχαιμία μέσω της εμπλοκής του σηματοδοτικού μονοπατιού ΝΟ./cGMP. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω μελέτη του μηχανισμού της νευροπροστατευτικής δράσης της σωματοστατίνης στον αμφιβληστροειδή, καθώς επίσης και για τη μελέτη νέων αναλόγων της σωματοστατίνης με καλύτερα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη φαρμάκων ικανών να χρησιμοποιηθούν σε in vivo βασικές και κλινικές μελέτες αμφιβληστροειδοπαθειών.
Φυσική περιγραφή xiv, 187 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά
Θέμα Cyclic GMP'S
Neuropeptide Agents therapeutic use
Nitric oxide
Retina physiology
Retinal ischemia
Somatostatin's neuroprotection
Αμφιβληστροειδική ισχαιμία
Μονοξείδιο αζώτου
Νευροπροστατευτική δράση κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης
Νευροπροστατευτική δράση σωματοστατίνης
Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-04
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 473

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18