Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η απολιθωμένη χλωρίδα της λεκάνης των Βρυσών - Συνεισφορά στη γνώση του παλαιοκλίματος και του παλαιοπεριβάλλοντος του άνω Μειόκαινου της δυτικής Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.biology.msc//2002zidianakis
Τίτλος Η απολιθωμένη χλωρίδα της λεκάνης των Βρυσών - Συνεισφορά στη γνώση του παλαιοκλίματος και του παλαιοπεριβάλλοντος του άνω Μειόκαινου της δυτικής Κρήτης
Συγγραφέας Ζηδιανάκης, Ιωάννης
Περίληψη Οι Νεογενείς χλωρίδες της Κρήτης παρά το έντονο παλαιοβοτανικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν δεν έχουν μελετηθεί αρκετά μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας την πραγματοποίηση μιας συστηματικής διερεύνησης των ιζηματογενών στρωμάτων του νησιού με σκοπό την ανεύρεση νέων συναθροίσεων φυτικών μακρο-απολιθωμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η ανακάλυψη στη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Βρυσών Αποκορώνου μιας πλούσιας απολιθωμένης χλωρίδας. Η εξέταση του φυτικού υλικού που ακολούθησε, αισιοδοξεί να προσφέρει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της παλαιοχλωρίδας των Βρυσών αλλά και να συμβάλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το κλίμα, τη βλάστηση και το φυσικό περιβάλλον του Νεογενούς της Κρήτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Τα φυτικά λείψανα, αποτυπώματα φύλλων στην πλειονότητά τους, διατηρήθηκαν μέσα σε εναλλαγές μαργαϊκών και ασβεστολιθικών στρωμάτων που εναποτέθηκαν σε ρηχές θαλάσσιες λεκάνες κατά το ανώτερο Μειόκαινο πριν από 6 έως 7 εκατομμύρια έτη. Το μεγαλύτερο μέρος του απολιθωμένου υλικού συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας στις απολιθωματοφόρες θέσεις. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία και επιμελή καθαρισμό τα δείγματα μελετήθηκαν προσεκτικά και προσδιορίστηκαν ταξινομικά όπου αυτό κατέστη δυνατό. Κατά την εξέταση του απολιθωμένου υλικού περί τα 50 διαφορετικά taxa αναγνωρίστηκαν. Οι περισσότερες απολιθωμένες μορφές προέρχονται από αγγειόσπερμα όπου τα φυλλοβόλα κυριαρχούν έναντι των δαφνόφυλλων, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται και η σημαντική συμμετοχή σκληρόφυλλων ξηροθερμικών στοιχείων. Στο σύνολό της η παλαιοχλωρίδα των Βρυσών παρουσιάζει θερμό-εύκρατο έως υποτροπικό χαρακτήρα και μπορεί να θεωρηθεί τυπική του Ευρωπαϊκού Νεογενούς. Η εκτίμηση των βασικών παραμέτρων του παλαιοκλίματος της περιοχής των Βρυσών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των μεθόδων της ανάλυσης των φύλλων κατά Wolfe και των σύγχρονων ανάλογων ειδών. Διαπιστώθηκε ότι το κλίμα εκείνη την εποχή ήταν θερμό και υγρό και παρουσίαζε περιοδική ξηρασία κατά τη διάρκεια του έτους, ,ασθενούς ωστόσο χαρακτήρα. Σύμφωνα με το σύστημα κλιματικής ταξινόμησης του K?ppen το παλαιοκλίμα των Βρυσών τοποθετείται μεταξύ του κλίματος Cfa και Csa. Η βλάστηση στη Δυτική Κρήτη κατά το άνω Μειόκαινο φαίνεται να περιελάμβανε κυρίως ξυλώδεις φυτοδιαπλάσεις (δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων και αειθαλών μορφών) που παρουσίαζαν χλωριδική διαφοροποίηση ανάλογα με το υψόμετρο και την υγρασία. Από τη σύγκριση με άλλες απολιθωμένες χλωρίδες της Ελλάδος βρέθηκε ότι η παλαιοχλωρίδα των Βρυσών παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες τόσο ως προς την φυσιογνωμία όσο και ως προς τη χλωριδική σύνθεση με την άνω Μειοκαινική χλωρίδα της Μακριλιάς στην ανατολική Κρήτη, με τη δεύτερη να εμφανίζεται πλουσιότερη χλωριδικά με περισσότερα τροπικά στοιχεία.
Ημερομηνία έκδοσης 2002-07-01
Ημερομηνία διάθεσης 2002-10-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 394

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18