Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Τα διδακτικά πακέτα, η χρήση τους και η θέση τους στα αναλυτικά προγράμματα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000429532
Τίτλος Τα διδακτικά πακέτα, η χρήση τους και η θέση τους στα αναλυτικά προγράμματα
Συγγραφέας Φυντανάκης, Αργύριος
Σύμβουλος διατριβής Κουρουνιώτης, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Κατσοπρινάκης , Εμμανουήλ
Αναστασάκης, Μαρίνος
Περίληψη Τι εννοούμε με τον όρο «Αναλυτικό Πρόγραμμα»; Σύμφωνα με τον Χαραλάμπους, Η. (1995) το «Αναλυτικό Πρόγραμμα» δεν είναι το διδακτικό εγχειρίδιο και «Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων» δεν είναι η συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων, αν και η άποψη για το αντίθετο είναι αρκετά διαδεδομένη. Ο Χατζηγεωργίου, Γ. (1999, σελ 99) υποστηρίζει ότι το «Αναλυτικό Πρόγραμμα» είναι ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οδηγιών, μαθημάτων κ.λ.π., που έχει σχεδιαστεί από κάποιον ή κάποιους για κάποιο σκοπό ο οποίος εμπεριέχει το στοιχείο της μάθησης. Οι Remillard & Heck (2014) ορίζουν ως «αναλυτικό πρόγραμμα» για τα μαθηματικά ένα σχέδιο με τις «εμπειρίες» που οι μαθητευόμενοι θα διαπραγματευτούν, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τους βοηθήσουν να κατακτήσουν συγκεκριμένους στόχους. Οι Pepin et. al. ισχυρίζονται ότι τα αναλυτικά προγράμματα αντανακλούν και επικοινωνούν πολιτισμικές δεσμεύσεις και αξίες απόλυτα καθορισμένες σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο περιφέρειας. Μιας και οι απόψεις αλλά και οι παρανοήσεις για το περιεχόμενο του όρου «Αναλυτικό Πρόγραμμα» δεν είναι λίγες, αυτό που επιχειρούμε στο 2ο Κεφάλαιο αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε το πιο πρόσφατο ίσως θεωρητικό μοντέλο των Remillard & Heck (2014) για το περιεχόμενο του όρου αυτού, σε σχέση με το μάθημα των μαθηματικών, τολμώντας παράλληλα μια σύγκριση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα Μαθηματικά του Δημοτικού και του Γυμνασίου στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται στο ΦΕΚ 303/13-03-2003. Στο παραπάνω νομοθέτημα (ΦΕΚ 303/13-03-2003, σελ 4036) αναφέρεται: «…Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την διδασκαλία των μαθηματικών θεωρούν τα μαθηματικά όχι μόνο ως το αποτέλεσμα αλλά και τη δραστηριότητα μέσω της οποίας παράγεται το αποτέλεσμα αυτό. …οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης εκφράζονται πληρέστερα με όρους δραστηριοτήτων …που επιτρέπουν την εμπλοκή εφόσον είναι δυνατόν του συνόλου των μαθητών της τάξης. …Για τον εκπαιδευτικό αυτό σημαίνει υψηλό βαθμό αυτενέργειας και πρωτοβουλίας. Πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει πίσω από την διατύπωση μιας δραστηριότητας τους γενικούς στόχους της μαθηματικής εκπαίδευσης και να τους προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες της τάξης του». Πως λοιπόν αξιοποιεί ένας εκπαιδευτικός το περιεχόμενο των διδακτικών πακέτων που με τον ένα ή το άλλο τρόπο εξειδικεύουν το σύνολο των σκοπών και των στόχων ενός αναλυτικού προγράμματος; Επιχειρώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό παρουσιάζουμε στο 3ο κεφάλαιο τα πιο διαδεδομένα θεωρητικά μοντέλα χρήσης των διδακτικών πακέτων από τους εκπαιδευτικούς αναζητώντας ταυτόχρονα εφαρμογές τους στην ερευνητική βιβλιογραφία. Στο 4ο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τις πολιτικές που ακολουθούνται σχετικά με τα διδακτικά πακέτα στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων κρατών καταλήγοντας σε μια σύγκριση με άξονα όσα συμβαίνουν στη Ελλάδα. Κλείνοντας την εργασία αυτή, αντί επιλόγου, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε κάποιες απόψεις μας, για το πώς συνδέονται η «διδακτική πραγματικότητα» με την «δυνατότητα αυτενέργειας» και το «επίπεδο επαγγελματισμού» του εκπαιδευτικού αφού πιστεύουμε ότι αυτές οι τρείς διαστάσεις καθορίζουν εν πολλοίς τις αλληλεπιδράσεις στα διδακτικά επεισόδια καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών.
Φυσική περιγραφή 125 σ. ; : ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά
Θέμα Δείκτες για τον προσδιορισμό της ικανότητας παιδαγωγικού σχεδιασμού
Διδακτικά εγχειρίδια
Εικόνα και εμπιστοσύνη στο διδακτικό πακέτο
Η διδασκαλία ως σχεδιασμός
Η περίπτωση sesamath στην Γαλλία
Η πορεία διδακτικής τεκμηρίωσης
Η προσέγγιση της τεκμηρίωσης στην διδακτική
Θεωρίες χρήσης διδακτικών πακέτων
Ικανότητα παιδαγωγικού σχεδιασμού
Σχεδιαστική ικανότητα για υλοποίηση
Τα επίπεδα του αναλυτικού προγράμματος
Ημερομηνία έκδοσης 2020-03-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 320

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 39