Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000415138
Τίτλος Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Άλλος τίτλος Surveillance of healthcare-associated infections and prevention indicators in intensive care unit of University Hospital of Heraklion
Συγγραφέας Κάραλης, Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γεωργόπουλος, Δημήτριος
Γκίκας, Αχιλλέας
Ηλία, Σταυρούλα
Περίληψη Εισαγωγή: Η παρακολούθηση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων παγκόσμια, ιδιαίτερα σε υγειονομικές μονάδες ή κλινικές με αυξημένη επίπτωση, όπως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Στην Ελλάδα τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) στις ΜΕΘ είναι περιορισμένα. Σκοπός: Η παρατήρηση και η εκτίμηση της επίπτωσης των ΝΛ στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η παρατήρηση διαφόρων επιδημιολογικών δεικτών και η σύγκρισή τους με διεθνείς αντίστοιχες μετρήσεις. Ο προσδιορισμός του προφίλ μικροβιολογικής και αντιβιοτικής αντοχής των απομονωθέντων μικροβίων που σχετίσθηκαν με τα καταγραφόμενα επεισόδια νοσοκομειακής λοίμωξης. Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη επιτήρησης χρονικής διάρκειας 4 μηνών που έλαβε χώρα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Χρησιμοποιήθηκε το νεότερο πρωτόκολλο HAI-Net ICU protocol, version 2,2 (ECDC, Stockholm, Μάιος 2017). Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ για περισσότερες από 48 ώρες με προοπτική επιτήρησης μέχρι την έξοδό τους. Για κάθε ασθενή συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία, υπολογίσθηκε ο δείκτης APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) κατά την εισαγωγή του ασθενούς, και καταγράφηκαν τα αιτία εισαγωγής, η λήψη αντιβιοτικών πριν την εισαγωγή του, η ανοσοανεπάρκεια και η τελική έκβαση. Σε περίπτωση πλήρωσης των κριτηρίων ΝΛ σύμφωνα με τους ορισμούς του πρωτοκόλλου, καταγραφόταν ο τύπος, η ημερομηνία εκδήλωσης, η παρουσία ή μη αναπνευστικής συσκευής, κεντρικού φλεβικού καθετήρα και καθετήρα ουροδόχου κύστης και ο παθογόνος μικροοργανισμός με την αντίστοιχη ευαισθησία σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά φάρμακα. Σε ξεχωριστό έντυπο σημειώνονταν κάθε μέρα το σύνολο των ασθενών, ο αριθμός των νέων εισαγωγών και ο αριθμός των ασθενών με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καθετήρα ουροδόχου κύστεως, καθώς και οι ασθενείς που λάμβαναν αντιμικροβιακή αγωγή. Αυτά τα δεδομένα αποτέλεσαν του παρανομαστές ως προς την συχνότητα εμφάνισης των λοιμώξεων. Τέλος το πρωτόκολλο αφορούσε επιπλέον επιτήρηση χορήγησης αντιμοκροβιακών παραγόντων, όπου καταγράφονταν ονομαστικά τα αντιβιοτικά, λόγοι χορήγησης και εστία λοίμωξης. Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου Ιούλιος - Οκτώβριος 2017, οι ασθενείς που πληρούσαν τα στοιχεία για να συμπεριληφθούν στην μελέτη ήταν 103. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 12,5±1,05 ημέρες. Η θνητότητα ήταν 24,2%. 27 (26,2%) ασθενείς εμφάνισαν συνολικά 42 ΝΛ κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ με επίπτωση 29,5 επεισοδίων ΝΛ ανά 1,000 ασθενο-ημέρες. Οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών ήταν: 14 λοιμώξεις που σχετίζονται με τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα ανά 1000 ημέρες χρήσης του κεντρικού φλεβικού καθετήρα, 6,5 λοιμώξεις που σχετίζονται με την αναπνευστική συσκευή ανά 1000 ημέρες διασωλήνωσης, και 0,7 λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα ανά 1000 ημέρες χρήσης καθετήρα της ουροδόχου κύστεως. Ο ρυθμός λοίμωξης βακτηριαιμίας που δεν σχετίστηκε με κεντρικό αγγειακό καθετήρα ήταν 9,8 ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Οι ασθενείς με ΝΛ είχαν παρατεταμένη νοσηλεία (p<0,001), αλλά όχι αυξημένη θνητότητα (p=0,188). Τα πιο συχνά παθογόνα που απομονώθηκαν τα εξής : Acinetobacter baumanii (33,6%) με 93,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 93,3% στις καρβαπενέμες και 20% στην κολυμικίνη. Klebsiella spp (35,5%) με 62,5% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 62,5% στις καρβαπενέμες ενώ δεν βρέθηκε ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Pseudomonas aeruginosa (13,3%) με 33,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 50% στις καρβαπενέμες. Δεν βρέθηκε ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Σε μικρό ποσοστό απομονώθηκε Staphylococcus aureus (2,2%). Αντιβιοτικά χορηγήθηκαν συχνότερα ως εμπειρική θεραπεία (69,9%) και λιγότερο ως επιβεβαιωμένη θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος (22,1%) με συχνότερη ένδειξη την ΝΛ (58%) . Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ συμφωνεί με τους υψηλούς δείκτες επίπτωσης ΝΛ που επικρατούν στις ΜΕΘ στην Ελλάδα. Η αντοχή των επικρατέστερων παθογόνων μικροοργανισμών Acinetobacter και Klebsiella επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα μικροβιακής αντοχής της χώρα μας. Στην παρούσα μελέτη οι ΝΛ σχετίζονται με παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Αναδεικνύεται η άμεση ανάγκη λήψης δέσμης κατάλληλων μέτρων για πρόληψη (bundles), επιτήρηση και περιορισμό των ΝΛ στον χώρο της ΜΕΘ.
Φυσική περιγραφή 56 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Blood stream infection
Multi-drug resistance
Ευαισθησία
ΜΕΘ
Μικροβιακή αντίσταση
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Πολυανθεκτικά μικρόβια
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1469

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 71