Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου με βάση τις υπερηχογραφικές μετρήσεις και η συσχέτισή τους με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της εγκύου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000358685
Τίτλος Η ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου με βάση τις υπερηχογραφικές μετρήσεις και η συσχέτισή τους με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της εγκύου
Άλλος τίτλος Fetal growth based on ultrasound measurements and the association with the socio-demographic characteristics of pregnant women
Συγγραφέας Γιαλιτάκη, Φιλία
Σύμβουλος διατριβής Κογεβίνας, Μανόλης
Πατελάρου, Ευριδίκη
Περίληψη Εισαγωγή: Τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά της εγκύου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και στην ανάπτυξη του νεογνού τα πρώτα χρόνια ζωής του. Στα χαρακτηριστικά αυτά συμπεριλαμβάνονται η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση, ο τόπος καταγωγής καθώς και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά της μητέρας όπως το βάρος, το ύψος και η πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός της ανάπτυξης των εμβρύων βάση του υπερηχογραφικού ελέγχου ανά τρίμηνο κύησης και ανεύρεση συσχέτισης με κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες των εγκύων που συμμετείχαν στη μελέτη Ρέα. Μέθοδος: Η μελέτη μητέρας – παιδιού στην Κρήτη μελετά προοπτικά ένα δείγμα πληθυσμού περίπου 1500 εγκύων γυναικών (Ελλήνων και αλλοδαπών) και των παιδιών τους στο νομό Ηρακλείου. Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που προσεγγιστήκαν κατά το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην μελέτη. Εκτενής πληροφορία όσον αφορά τα βασικά κοινωνικό- δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών συλλέχθηκε κατά την πραγματοποίηση της πρώτης συνέντευξης. Παράλληλα, αντίγραφα των τριών βασικών υπερηχογραφημάτων συλλέχτηκαν τα οποία συνοψίζουν όλες τις βασικές μετρήσεις ανάπτυξης του εμβρύου. Τα υπερηχογραφήματα που συλλέχθηκαν ήταν συνολικά 951 αυχενικές διαφάνειες που αναφέρονται στο 1ο τρίμηνο της κύησης, 964 υπερηχογραφήματα 2ου τριμήνου και 578 υπερηχογραφήματα 3ου τριμήνου κύησης. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιγραφική και πολυπαραγοντική για τον έλεγχο της σχέσης των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών με την ανάπτυξη των εμβρύων. Αποτελέσματα: Στα σημαντικά περιγραφικά ευρήματα συγκαταλέγονται ότι η μέση ηλικία των μητέρων είναι 29 έτη, 50% έχουν μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης, 80% είναι παντρεμένες, 42% έχουν φυσιολογικό βάρος κατά την 12η εβδομάδα κύησης και 49% εργάζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρείται υψηλή συχνότητα περιγγεννητικής φροντίδας (70%) και τέλος υψηλή έκθεση στο ενεργητικό κάπνισμα 20% κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα αποτελέσματα τις παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι καπνίστριες κυοφορούν κατά το 3ο τρίμηνο κύησης έμβρυα που η αμφιβρεγματικής τους διάμετρος είναι 0,7εκ (95%ΔΕ από-1,2 έως-0,05)μικρότερη από αυτή των εμβρύων των γυναικών που δεν καπνίζουν. Αξίζει να προσθέσουμε, ότι οι πρώην καπνίστριες κυοφορούν έμβρυα κατά το 3ο τρίμηνο κύησης έμβρυα που η περίμετρος κεφαλής είναι 2,1εκ (95% ΔΕ-3,7έως-0,5) μικρότερη από αυτή των εμβρύων των γυναικών που δεν καπνίζουν. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη διερεύνησης των πηγών έκθεσης των εγκύων και των εμβρύων σε παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Από άποψη Δημόσιας Υγείας, είναι επιτακτική η υιοθέτηση πολιτικών που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες υγείας που παρέχονται την περιγεννητική περίοδο και πολιτικές περιορισμού του επιπολασμού των ενδομήτριων θανάτων καθώς επίσης και των εκθέσεων που μπορούν να επηρεάσουν την ενδομήτρια ανάπτυξη, τον αριθμό των υπερήχων και των επισκέψεων στον γυναικολόγο καθώς και την μείωση της έκθεσης των γυναικών στο ενεργητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η πρόληψη της εκλαμψίας και του σακχαρώδη διαβήτη καθώς και η έγκαιρη διάγνωση τους κρίνεται επίσης πολύ σημαντική.
Φυσική περιγραφή 79 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Birth Weight
Body characteristics
Fetal Development
Fetal growth
Maternal Health Services
Maternal Welfare
Pregnant women
Prenatal Care
Primary Health Care
Socio-demographic characteristics
Socioeconomic Factors
Ultrasonography, Prenatal
Ultrasound measurements
Ultrasound scans
Έγκυες γυναίκες
Γέννησης βάρος
Ενδομήτρια ανάπτυξη
Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά
Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Μητρότητας πρόνοια
Μητρότητας υπηρεσίες υγείας
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Υπερηχογραφήματα
Υπερηχογραφικές μετρήσεις
Ημερομηνία έκδοσης 2009-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Υγείας--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"
Εμφανίσεις 65

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9