Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Φυσικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων με κλιματικό ενδιαφέρον στην ατμόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000316210
Τίτλος Φυσικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων με κλιματικό ενδιαφέρον στην ατμόσφαιρα της ανατολικής Μεσογείου
Άλλος τίτλος Physical properties of aerosol particles affecting climate in the eastern Mediterranean atmosphere
Συγγραφέας Καλυβίτης, Νικόλαος Πέτρου
Σύμβουλος διατριβής Μιχαλόπουλος, Νικόλαος
Περίληψη Τα αιωρούμενα σωματίδια στην λεκάνη της Μεσογείου έχουν γίνει αντικείμενο για ένα μεγάλο αριθμό μελετών τις τελευταίες δεκαετίες αφόυ εκεί απαντώνται διάφορα είδη αερολυμάτων, όπως σωματίδια θαλάσσιας προέλευσης, ανθρωπογενή αερολύματα και σωματίδια ορυκτογενούς σκόνης. Τα σωματίδια σκόνης διαδραματίζουν σηματικό ρόλο στην περιοχή λόγω της εγγύτητας της Μεσογείου με τις εκτεταμένες άνυδρες περιοχές της Βορείου Αφρικής (π.χ. έρημοι Σαχάρα και Σαχέλ). Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει τη σπουδαιότητα αυτών των σωματιδίων όχι μόνο για το τοπικό και παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας αλλά επίσης για την πρόγνωση του καιρού και τον καθορισμό των βροχοπτώσεων. Στο σταθμό δειγματοληψιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Φινοκαλιά Λασιθίου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σωματιδιακής μάζας ΡΜ10 και χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με δορυφορικές μετρήσεις (δορυφόρος TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer)) και μετρήσεις με χρήση επίγειων τηλεσκοπικών μεθόδων (Aerosol Robotic Network (AERONET)) για την καλύτερη κατανόηση των επεισοδίων μεταφοράς σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο. Τα σωματίδια ορυκτογενούς σκόνης φτάνουν στην Κρήτη κυρίως όταν οι πνέοντες άνεμοι έχουν νότια προέλευση. Η ανάλυση των οπισθοπορείων των αερίων μαζών που έφταναν στην Κρήτη όταν έπνεαν νότιοι άνεμοι σε ύψος 1000 και 3000 m και για την περίοδο 2000- 2005 έδειξε ότι η σκόνη μπορεί να μεταφέρεται στην περιοχή είτε ταυτόχρονα μέσω της ελεύθερης τροπόσφαιρας και μέσα στο επιφανειακό στρώμα ανάμιξής (Κατακόρυφα Εκτεταμένη Μεταφορά (Vertically Extended Transport – VET)) ή αρχικά πάνω από το στρώμα ανάμιξης με τα βαρύτερα σωματίδια να φτάνουν στην επιφάνεια μετά από περίπου μία ημέρα. (Μεταφορά μέσω Ελεύθερης Τροπόσφαιρας (Free Tropospheric Transport – FTT)). Και οι δύο τρόποι μεταφοράς παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις στη συχνότητα εμφάνισής τους, το φθινόπωρο και το χειμώνα παρατηρείται συχνότερα η μεταφορά τύπου VET, το καλοκαίρι η μεταφορά τύπου FTT είναι συχνότερη και την άνοιξη παρατηρούνται εξίσου και οι δύο τύποι. Σε ετήσια βάση πάντως οι δύο τύποι μεταφοράς συνεισφέρουν το ίδιο στη μεταφορά σωματιδίων σκόνης προς την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων τύπου VET παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση του δείκτη Aerosol Index (AI) από το δορυφόρο ΤΟΜS με τις επιφανειακές τιμές ΡΜ10 και γενικά το ΑΙ κρίνεται επαρκές για το χαρακτηρισμό του σωματιδιακού φορτίου πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης. Σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης ανάμεσα στο σωματιδιακό οπτικό πάχος (ΑΟΤ) και τη σωματιδιακή μάζα ΡΜ10 στην επιφάνεια και έτσι οι τιμές του ΑΟΤ από το δίκτυο AERONET μπορούν να εκτιμηθούν από τα επίπεδα του ΡΜ10 στην επιφάνεια. Γενικά, οι επιφανειακές μετρήσεις κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση των τηλεσκοπικών μεθόδων παρατήρησης και αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα.
Φυσική περιγραφή 72 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα AERONET
AOT
Aerosol particles
Dust
East Mediterranean
Optical properties
Αερολύματα
Αιωρούμενα σωματίδια
Ανατολική Μεσόγειος
Οπτικές ιδιότητες
ΡΜ10
Σκόνη
ΤΟΜS
Ημερομηνία έκδοσης 2006-12-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 59

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15