Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μέτρηση της διαφάνειας φακών επαφής μετά την χρήση τους  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000350548
Τίτλος Μέτρηση της διαφάνειας φακών επαφής μετά την χρήση τους
Συγγραφέας Σαχανίδης, Αλέξανδρος Χ.
Σύμβουλος διατριβής Γκίνης, Χαρίλαος
Μέλος κριτικής επιτροπής Πλαϊνης, Σωτήρης
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Περίληψη Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της σκέδασης φακών επαφής υδρογέλης και σιλικόνης υδρογέλης με προκαθορισμένη χρήση, η σύγκριση των δύο διαφορετικών υλικών φακών και η συσχέτιση της προκαθορισμένης χρήσης φακών επαφής με υποκειμενικές μετρήσεις της όρασης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της σκέδασης (scatter) των φακών καθώς και μετρήσεις οπτικής οξύτητας(visual acuity) και ευαισθησίας αντίθεσης(contrast sensitivity) στους συμμετέχοντες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέθοδος: 15 ενήλικες (11 το δεύτερο στάδιο της μελέτης) ,ηλικίας 22 εώς 33 ετών(μέσος όρος ηλικίας 26,5 έτη),έλαβαν μέρος στην μελέτη, της οποίας η συνολική διάρκεια ορίσθηκε στις δέκα εβδομάδες. Η μελέτη χωρίστηκε σε δύο στάδια, διάρκειας 5 εβδομάδων το καθένα. Κάθε εξεταζόμενος φόρεσε φακό υδρογελής στον αριστερό οφθαλμό (AQUALENS,Ciba Vision) και σιλικόνης υδρογέλης στον δεξιό οφθαλμό (AIR OPTIX,Ciba Vision) ,μηνιαίας αντικατάστασης. Οι δύο τύποι φακών επαφής επιλέχθηκαν με κριτήριο την άνετη εφαρμογή τους και την βέλτιστη οπτική διόρθωση που προσδίδουν. Μετρήσεις της σκέδασης των φακών επαφής πραγματοποιούνταν κάθε εβδομάδα, ενώ μετρήσεις ευαισθησίας αντίθεσης και οπτικής οξύτητας πραγματοποιούνταν κάθε πρώτη και πέμπτη εβδομάδα κάθε σταδίου της μελέτης. Παράλληλα μετρήσεις σκέδασης πραγματοποιήθηκαν σε μη χρησιμοποιημένους φακούς επαφής προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν ως μέτρο σύγκρισης(μάρτυρες,control).Δέκα ζευγάρια φακών (ένας φακός ΑΙR OPTIX και ένας ΑQUALENS σε κάθε ζευγάρι), μετρήθηκαν κάθε εβδομάδα. Ο προς μέτρηση φακός τοποθετούνταν σε μια διάταξη φακών.Tο σύστημα φακού- διάταξης έπειτα μεταφέρονταν σε σιδερένιο στήριγμα μπροστά από το οποίο προβάλλονταν 14 διαδοχικοί δακτύλιοι σε οθόνη υπολογιστή. Η σκέδαση ποσοτικοποιήθηκε σαν μέσος όρος των τριών μετρήσεων των δακτυλίων μέγιστης διαμέτρου που αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση σκέδασης σε γωνίες 0-4 μοιρών. Ταυτόχρονα, πίσω από το σιδερένιο στήριγμα υπήρχε κάμερα που συνδεόταν με άλλο υπολογιστή όπου γίνονταν η καταγραφή των εικόνων. Η ευαισθησία αντίθεσης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας Gabor gratings και εξετάστηκαν εφτά χωρικές συχνότητες:,1,2,4,8,12,16,24 c/deg.H εξέταση της οπτικής οξύτητας πραγματοποιήθηκε με τροποποιημένους πίνακες EDTRS.Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες για την υποκειμενική αξιολόγηση των φακών επαφής τα οποία συμπληρώνονταν κάθε εβδομάδα. Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος της σκέδασης των φακών επαφής των συμμετεχόντων δεν αυξάνεται με την πάροδο των εβδομάδων ούτε και με τις ώρες χρήσης εβδομαδιαίως. Δεν παρατηρείται αύξηση της σκέδασης των φακών επαφής και στην ομάδα ελέγχου. Ωστόσο μια τάση σταθεροποίησης του μέσου όρου της σκέδασης στην ομάδα ελέγχου παρατηρείται στους φακούς AIR OPTIX σε σύγκριση με τους φακούς AQUALENS.Δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια ισχυρή συσχέτιση της σκέδασης με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων για τους φακούς AIR OPTIX και ΑQUALENS.Ο μέσος όρος ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης των εξεταζόμενων παραμένει σταθερός για κάθε οφθαλμό ενώ η διαφορά αριστερού-δεξιού οφθαλμού για το πρώτο στάδιο της μελέτης δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία διαφορά σε αντίθεση με το δεύτερο στάδιο που παρατηρείται μείωση για τους φακούς ΑQUALENS.Η διαφορά των μέσων όρων ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης των εξεταζόμενων μεταξύ των μετρήσεων παρουσιάζει σταθερή πτώση του μέσου όρου στις 16 c/deg(εκτός από την διαφορά τρίτης με δεύτερης μέτρησης στις 12c/deg).Η οπτική οξύτητα αυξάνεται για τους φακούς AQUALENS σε όλες τις μετρήσεις της μελέτης ενώ για τους φακούς ΑΙR OPTIX παρατηρείται μια πτωτική τάση στην τελευταία μέτρηση. Συμπεράσματα: Η σκέδαση των φακών επαφής δεν φαίνεται να σχετίζεται με το διάστημα των 5 εβδομάδων εφαρμογής και τις ώρες χρήσης εβδομαδιαίως. Παράγοντες όπως η επίδραση της θέσης των φακών κατά την τοποθέτηση στην οπτική διάταξη και το διάστημα αφύπνισης- μέτρησης των εξεταζόμενων ενδέχεται να επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα. Η πτώση της ευαισθησίας αντίθεσης των ΑQUALENS φακών στο δεύτερο στάδιο της μελέτης επιβεβαιώνει παλαιότερες μελέτες που παρατηρούν μείωση της ευαισθησίας αντίθεσης με μαλακούς φακούς επαφής, συμπεριλαμβανόμενων και φακών υδρογέλης. Η αλληλεπίδραση φακού-κερατοειδή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην σκέδαση των φακών επαφής. Υπό την έννοια αυτή, ενδεχόμενη αύξηση της σκέδασης στον οφθαλμό κατά την διάρκεια χρήσης των φακών επαφής οφείλεται σε αλλαγές της επιθηλιακής στιβάδας και της δακρυικής στοιβάδας παρά σε αλλαγές του φακού. Η εκτεταμένη χρήση φακών επαφής επηρεάζει τον κερατοειδικό μεταβολισμό, ενώ μηχανικοί παράγοντες όπως το συνεχόμενο τρίψιμο των βλεφάρων μπορούν να επηρεάσουν την κερατοειδική επιφάνεια. Επιπλέον ο μεταβολισμός της επιθηλιακής επιφάνειας του κερατοειδούς υπόκειται σε ένα είδος συμβιβασμού που την καθιστά περισσότερο ευπαθή στην δημιουργία φλεγμονών .Οι βιοχημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον κερατοειδή μπορούν να επηρεάσουν την σκέδαση κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που αλλαγές στην ιστοχημεία του κρυσταλλοειδούς φακού σχετίζονται με αυξημένη σκέδαση.
Φυσική περιγραφή 136 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Contact Lenses
Φακοί επαφής
Ημερομηνία έκδοσης 2008-12-15
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: "Οπτική και Όραση"
Εμφανίσεις 60

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15