Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διερεύνηση δημογραφικών και κλινικών παραγόντων των περιστατικών που εισήχθησαν στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, από τον Μάρτιο 2018 έως τον Αύγουστο 2018 από τροχαίο ατύχημα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423653
Τίτλος Διερεύνηση δημογραφικών και κλινικών παραγόντων των περιστατικών που εισήχθησαν στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, από τον Μάρτιο 2018 έως τον Αύγουστο 2018 από τροχαίο ατύχημα
Άλλος τίτλος Investigation of demographic and clinical factors of the incidents hospitalized at the Orthopedic Clinic of the University General Hospital of He raklion, Crete from March 2018 to August 2018 due to a traffic accident.
Συγγραφέας Μαρτιμιανάκη, Αθηνά
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδακάκη, Μαρία
Τοσουνίδης, Θεόδωρος
Σηφάκη-Πιστόλλα, Δήμητρα
Περίληψη Εισαγωγή Τα οδικά τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Οι τραυματισμοί που προκαλούνται από τροχαίο ατύχημα είναι η κύρια αιτία θανάτου στις ηλικιακές ομάδες 15 24ετών με σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες της δημόσιας υγείας. Στην Κρήτη καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Σκοπός: Η διερεύνηση και σκιαγράφηση του προφίλ των εμπλεκόμενων σε τροχαίο ατύχημα ασθενών, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Συγκεκριμένα σκοπός είναι να εξεταστεί το είδος των καταγμάτων, το κόστος νοσηλείας, το είδος ασφάλισης, η συννοσηρότητα καθώς και οι παράγοντε ς που αυξάνουν την πιθανότητα εμπλοκή ς σε τροχα ίο ατύχημα. Η μελέτη αναμένεται να συμβάλλει στο σχεδιασμό μιας μελλοντικής παρέμβασης με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη. Μεθοδολογία: Πρόκειται για αρχειακή μελέτη ανα δρομικού τύπου. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (Πα.Γ.Ν. καταγράφοντας όλα τα περιστατικά που εισήλθαν στην Ορθοπεδική Κλινική τις ημέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα εκείνα που είχαν υποστεί τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα σε περιοχές του νομού Ηρακλείου αλλά και τις διακομιδές ασθενών που πραγματοποιήθηκαν από την υπόλοιπη Κρήτη ή το νότιο Αιγαίο με την ίδια αιτία εισαγωγής. Τα δεδομένα αφορούσαν στο χρονικό διάστημα Μαρτίου 2018 Αυγούστου 2 018, αντλήθηκαν από τα αρχεία του Νοσοκομείου ενώ διασταυρώθηκαν και εμπλουτίστηκαν από τα τηρούμενα στοιχεία του Ε.Κ.Α.Β. Η αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε επίπεδο χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν το πλήρες προφίλ νοσηλείας των συγκεκ ριμένων ασθενών, όπως η ηλικία, το φύλο, το κόστος νοσηλείας κ.α. Αναλόγως των μεταβλητών που προέκυψαν, διεξήχθησαν στατιστικά και κλινικά σημαντικά συμπεράσματα. Αποτελέσματα: Συνολικά την περίοδο μελέτης από Μάρτιο 2018 έως Αύγουστο 2018 καταγράφηκαν 493 περιστατικά που εισήχθησαν στην ορθοπεδική κλινική λόγο καταγμάτων από το τμήμα επειγόντων περιστατικών ως έκτακτες εισαγωγές. Από αυτές τις εισαγωγές τα 89 περιστατικά αφορούσαν τραυματισμούς από τροχαίο ατύχημα. Περιγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία, το φύλο και η ηλικία των ασθενών. Οι άνδρες εμπλέκονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό ( 0 μέσος όρος ηλικίας των αντρών ήταν 42.5 έτη SD 16,7). Η μηνιαία κατανομή ήταν περίπου ίση για όλους τους μήνες από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Η ασφάλιση αφορούσε κ ατά ( τον δημόσι ο ασφαλιστικό φορέα, κατά ( τον ιδιωτικό φορέα, και το ( αφορούσε ανασφάλιστους ασθενείς. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροχαίου ατυχήματος τα δίκυκλα είχαν την υψηλότερη συμμετοχή με ποσοστό ( ),τα αυτοκίνητα με (3 8,8%) ενώ το ( αφορούσε παρασύρσεις πεζών και ποδηλατών. Η μεγαλύτερη συχνότητατραυματισμών αφορούσε κατάγματα κνήμης, γόνατος με ποσοστό ( ),πυέλου και σπονδυλικής στήλης με ποσοστό ( Ενώ ακολουθούσαν τα κατάγματα ισχίου και μηρού με π οσο στό 14,8%). Ως παράγοντες πρόκλησης αναφέρθηκαν η μη χρήση ζώνης και κράνους (21,3 και η λήψη αλκοόλ κατά την οδήγηση ( Η μέση διάρκεια νοσηλείας κυμάνθηκε από ( ημέρες έως 51 ημέρες. Το αντίστοιχο μέσο νοσοκομειακό κόστος ανά ασθενή κυμάνθη κε από 1,907 έως 18,025€.Το μεγαλύτερο συνολικό κόστος αφορούσε τα κατάγματα κνήμης και γόνατος με 52,315€ και τα κατάγματα πυέλου και σπονδυλικής στήλης με 41,459€.Το συνολικό κόστος και στις τρεις κατηγορίες ασφάλισης ήταν της τάξεως των 25 26,000€. Η συννοσηρότητα των εμπλεκόμενων σε τροχαίο αφορούσε κυρίως παθολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Συμπεράσματα: Υψηλό παραμένει το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη. Η μεγαλύτερη συχνότητα των τραυματισμών αναφέρεται στα κατάγματα κνήμης και γόνατος, πυέλου και σπονδυλικής στήλης. Το κόστος νοσηλείας τους είναι υψηλό και σχετίζεται με τις ημέρες παραμονής σ το νοσοκομείο και με το είδος των καταγμάτων. Επίσης σημαντική καταγραφή είναι το ποσοστό των ανασφάλιστων ασθενών το οποίο έχει αντίκτυπο στο συνολικό κόστος νοσηλείας. Επιπρόσθετα, οι συνοδές παθήσει ς, η μη χρήση ζώνης, κ ράνους και η κατανάλωση αλκοόλ, φαίνεται να επιδρούν στην οδική συμπεριφορά αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Φυσική περιγραφή 59 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Causing factors
Co morbidity
Hospitalization cost
Insurance type
Traffic accident
Type of injuries
Είδος ασφάλισης
Είδος τραυματισμού
Ημέρες νοσηλείας
Κόστος νοσηλείας
Συννοσηρότητα
Τροχαίο ατύχημα
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1177

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2021-07-17