Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου και η αξιολόγηση ενός σεναρίου διδασκαλίας παραγωγής κειμένων προβληματική κατάστασης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441997
Τίτλος Γνώσεις, αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου και η αξιολόγηση ενός σεναρίου διδασκαλίας παραγωγής κειμένων προβληματική κατάστασης
Άλλος τίτλος Teachers' knowledge, conceptions and practical skills for teaching writting and evaluation teaching scenario of writing an informational problem/solution texts
Συγγραφέας Νέννε, Άννα
Σύμβουλος διατριβής Σπαντιδάκης Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Βασιλάκη Ελένη
Ζερβού Αλεξάνδρα
Περίληψη Στην παρούσα έρευνα αναλύεται το πλαίσιο της παραγωγής γραπτού λόγου. Ο γραπτός λόγος μέχρι και σήμερα είναι μία έννοια που ταλανίζει την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί και παρουσιαστεί ποικίλες μελέτες και έρευνες σχετικά με το γραπτό λόγο. Μέχρι και σήμερα η εκμάθηση και η διδασκαλία του αποτελεί σημαντική επιδίωξη κάθε σχολικού πλαισίου, διότι γίνεται λόγος για εργαλείο επικοινωνίας. II παρούσα έρευνα εκτός τοι) γενικού πλαισίου της συγγραφής, που περιλαμβάνει, ασχολείται με ένα κειμενικό είδος που στις μέρες μας δεν έχει λάβει σε μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα πληροφοριακά είδη καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στον ακαδημαϊκό χώρο και συγκεκριμένα το είδος της προβληματικής κατάστασης διαπραγματεύεται καταστάσεις που γεννιούνται στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το παραπάνω αποτελεί και σημαντικό λόγο για την επιλογή του θέματος στην εργασία. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιδιώχθηκε μία διαπραγμάτευση ανάμεσα στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου και στις αντιλήψεις, τις γνώσεις και τις πρακτικές εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφερόμενοι σε θεωρητικές παραδοχές των και κοινωνικό-πολιτισμικών θεωριών, αλλά και στο πλαίσιο του γραμματισμού. Για την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε ημι-δομημένη συνέντευξη σε Κάθε εκπαιδευτικό και εξ' αποστάσεως, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν προ-υπηρεσία σε Δημοτικά σχολεία, ανεξαρτήτου τάξης. οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020-2021 και διήρκησαν δύο μήνες. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος διερευνήθηκαν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα κειμενικά είδη. Επίσης, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου. Τέλος, στο δεύτερο μέρος της έρευνας αξιολογήθηκε ένα διδακτικό σενάριο σχετιζόμενο με τη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου σε πληροφοριακό κείμενο προβληματικής κατάστασης. Στόχος ήταν να αναδειχθούν απόψεις, γνώσεις και πρακτικές διαπραγματευόμενοι την ουσία της διδασκαλίας της συγγραφής μέσα από την προσέγγιση της κοινωνικό-γνωστικής μαθητείας. Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε από εμένα πλαισιώνοντας την παραγωγή γραπτού λόγου σε κείμενα προβληματικής κατάστασης και σε μαθητές Δ' τάξη Δημοτικού. Αποτέλεσε έναν ακόμη στόχο για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι ανάλυση περιεχομένου με ποιοτικά στοιχεία. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα και αποτέλεσαν κατηγορίες και υπο-κατηγορίες, ακολουθώντας μία κατηγορική λογική (Ιωσηφίδης, 2008). οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με τους βασικούς άξονες της παρούσας εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως o γραπτός λόγος θεωρείται σημαντικός, αλλά ταυτόχρονα μία πολυσύνθετη δραστηριότητα για το μαθητή- συγγραφέα. Επίσης, για τα πληροφοριακά κείμενα φάνηκε να υπάρχει μία γενική άποψη από τους εκπαιδευτικούς λέγοντας πως δύσκολα διδάσκονται λόγω περιεχόμενου και δομής και χρειάζεται ένα αυθεντικό πλαίσιο για τη διδαχή τους. Τέλος, κατά την αξιολόγηση του σεναρίου παρατηρήθηκε ο ενεργητικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών. οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν θετικά την προσέγγιση της γνωστικής μαθητείας και συνειδητοποίησαν πως η συγγραφική διαδικασία αποτελείται από αλληλεπιδρώμενες φάσεις, που ο μαθητής ως συγγραφέας περνά.
Φυσική περιγραφή 207 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Apprenticeship
Cognitive
Scenario of writing
writing
Γνωστική μαθητεία
Γραπτός λόγος
Ιnformational problem/solution texts
Κείμενο επίλυσης προβλημάτος
Σενάριο διδασκαλίας
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 61

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 6