Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Επικοινωνιακοί φραγμοί μεταναστών στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (Π.Φ.Υ.) : Πολιτικές οργανώσεις και κυβερνητικής μέριμνας.Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης εργαλείων άμβλυνσης των φραγμών αυτών σε Π.Φ.Υ μεταξύ Αθήνας και Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000398631
Τίτλος Επικοινωνιακοί φραγμοί μεταναστών στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (Π.Φ.Υ.) : Πολιτικές οργανώσεις και κυβερνητικής μέριμνας.Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης εργαλείων άμβλυνσης των φραγμών αυτών σε Π.Φ.Υ μεταξύ Αθήνας και Κρήτης
Άλλος τίτλος Detecting the organizational and governmental support to the migrants' communicational barriers in the primary care setting of Athens,Greece.
Συγγραφέας Μαλτέζης, Κυριάκος
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χ.
Βλαχάδη, Μ.
Τσιλιγιάννη Ι.
Περίληψη Εισαγωγή: Τα 35-40 εκατομμύρια μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ένταξης στις χώρες υποδοχής. Οι επικοινωνιακοί φραγμοί είναι βασικό στοιχείο που διαμορφώνει τη σχέση των μεταναστών με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Τα προβλήματα που αντιμετωπιζούν οι μετανάστες στον τομέα υγείας αντικατροπτίζονται και απειλούν τη δημόσια υγεία. Σκοπός της μελέτης: Να προσδιοριστούν αρχές μέριμνας για τη γεφύρωση επικοινωνιακών φραγμών μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας και να αναδειχθούν καλές πρακτικές στο τομέα αυτό. Ευρύτερος στόχος - στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RESTORE- είναι η ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας στους μετανάστες με αυτή του εγχώριου πληθυσμού μέσω: (i) ευαισθητοποίησης των παρόχων και αλλαγής των στάσεων τους με τη χρήση αντίστοιχων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών, (ii) χρήσης από αυτούς εργαλείων άρσης των επικοινωνιακών φραγμών, (iii) ανάπτυξης καλών πρακτικών άρσης των φραγμών και φροντίδας των μεταναστών στη ΠΦΥ (iv) κατάθεση προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέρους στόχοι της μελέτης εκτός από την ανάδειξη του προβλήματος στην Ελληνική πραγματικότητα αποτελούν (i) η καταγραφή της υπάρχουσας πρακτικής στο κέντρο των Αθηνών καθώς και διαμέσου της επικοινωνίας με τους φορείς (ii) η διερεύνηση πιθανών προτάσεων από την εμπειρία επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες ή τους συνδέσμους αυτών των ιδίων. (iii) o προσδιορισμός οδηγιών και πρωτοβουλιών κατάρτισης που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας αναφορικά με επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις υπάρχουσες δομές Π.Φ.Υ. της Αθήνας. (iv) Η αποτύπωση της εθνικότητας των μεταναστών και το να προσδιοριστεί αν η Ελλάδα είναι τελικός προορισμός ή ενδιάμεσος σταθμός προς κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. (v) Η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η προσπάθεια ερμηνείας πιθανών διαφορών από την αστική περιοχή της Αθήνας με αυτά της αγροτικής περιοχής της Κρήτης. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση στην πόλη της Αθήνας ακολουθώντας τις ίδιες αρχές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα RESTORE. Διεξήχθη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου με κεντρικά Ελληνικά πρακτορεία, οργανισμούς και πρόσωπα που ίσως έχουν αναπτύξει, χρησιμοποιήσει ή γνωρίζουν οδηγούς και πρωτοβουλίες κατάρτισης που σχεδιάστηκαν να διευκολύνουν τη επικοινωνία των μεταναστών με κέντρα ΠΦΥ στην περιοχή της Αθήνας. Δειγματοληψία τύπου «χιονοστιβάδας» έγινε για τη συγκέντρωση των πληροφοριών. Αντίστοιχη μελέτη διεξήχθη στην περιοχή της Κρήτης. Αποτελέσματα: 303 οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας αναλύθηκαν βάση διαδικασιών που εφαρμόστηκαν και από το RESTORE. Αντίστοιχη ανάλυση έγινε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 43 οργανισμούς με δράση στην περιοχή της Κρήτης. Βρέθηκε ότι το πιο κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την άμβλυνση επικοινωνιακών 8 φραγμών είναι οι ομοεθνείς μεταφραστές και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Σε επίπεδο πρωτοβουλιών τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας είναι το σύνηθες εργαλείο. Μεταφρασμένες διεθνείς οδηγίες χρησιμοποιούνται και παρέχονται σε κάποιες περιπτώσεις. Βρέθηκε ακόμα ότι η Αθήνα είναι σταυροδρόμι και ενδιάμεσος σταθμός μεταναστών καθώς πολλές διαφορετικές εθνικότητες εντοπίστηκαν, ενώ η Κρήτη τις περισσότερες φορές αποτελεί τελικό προορισμό. Συμπεράσματα: Οι Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν το πιο αποδοτικό εργαλείο για την άρση των επικοινωνιακών φραγμών που χρησιμοποιείται από οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες. Παρά το ότι παρόμοιας εθνικότητας μετανάστες βρέθηκαν στην Αθήνα και την Κρήτη, ωστόσο η Αθήνα σπάνια είναι ο τελικός προορισμός μεταναστών.
Φυσική περιγραφή 187 σ. : πίν., εικ.. (μερ. εγχρ) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Immigrants
Transcultural Communication
Διαπολιτισμική επικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης 2015-12-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 685

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 28