Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αξιολόγηση του διαγνωστικού ρόλου των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας σε ομάδες ασθενών με υψηλή επίπτωση καρδιακών αρρυθμιών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000345796
Τίτλος Αξιολόγηση του διαγνωστικού ρόλου των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας σε ομάδες ασθενών με υψηλή επίπτωση καρδιακών αρρυθμιών
Συγγραφέας Κλαψινός, Νικόλαος Κ.
Περίληψη Οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής (Inplantable loop recorders) είναι γνωστό, ότι αποτελούν επανάσταση τα τελευταία χρόνια στην Καρδιολογία και ειδικότερα στο πεδίο της περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας. Η ανάγκη συσχέτισης του συμπτώματος (συγκοπή) με τον ηλεκτροκαρδιογραφικό ρυθμό κατά την ώρα του συμπτώματος, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη διάγνωση, οδήγησε στην ανάπτυξη και χρήση των παραπάνω συσκευών. Οι παραπάνω συσκευές έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν συνεχώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλών μηνών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς, κάτι που αποτελεί σαφές πλεονέκτημα έναντι των κλασικών μεθόδων περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας (Holter ρυθμού 24ώρου). Παράλληλα, το μικρό τους μέγεθος επιτρέπει την απλή τοποθέτηση τους κάτω από το δέρμα, με μία μικρή τομή πρακτικά χωρίς καμία επιπλοκή. Οι πρώτη γενεά αυτών των συσκευών απαιτούσε την ενεργοποίηση της από τον ίδιο τον ασθενή μετά από κάποιο επεισόδιο, προκειμένου να διατηρηθεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα των κρίσιμων λεπτών πέριξ του επεισοδίου στην μόνιμη μνήμη της συσκευής. Η νέα έκδοση της συσκευής επιτρέπει επιπλέον την αυτοενεργοποίηση της συσκευής, χωρίς παρέμβαση του ασθενούς, όταν το λογισμικό της συσκευής ανιχνεύει έναν ρυθμό ως παθολογικό, με βάση τον προγραμματισμό της συσκευής που έχει γίνει. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να καταγραφούν ασυμπτωματικές διαταραχές στον ρυθμό ή επεισόδια, στα οποία για οποιονδήποτε λόγο ο ίδιος ο ασθενής δεν καταφέρει να ενεργοποιήσει την συσκευή. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη η ανωτερότητα αυτών των συσκευών στην παρακολούθηση ασθενών με συγκοπτικά επεισόδια, ή με πιθανές διαταραχές του ρυθμού απέναντι στις κλασικές μεθόδους περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας, ενώ συνεχώς αυξάνεται ο όγκος της βιβλιογραφίας, που αναφέρεται σε αυτές τις συσκευές. Η δική μας μικρή συνεισφορά στην βιβλιογραφία γύρω από αυτές τις συσκευές, έδειξε ότι οι τελευταίες αν και προηγμένες έχουν ωστόσο κάποιες ατέλειες και αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε να γνωρίζουμε προκειμένου να ερμηνεύουμε σωστά τα ευρήματά μας. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει τέλεια διαγνωστική εξέταση και όλες είναι δεκτικές βελτιώσεων και αναβαθμίσεων. Πράγματι, οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής παρουσιάζουν συχνά προβλήματα όσον αφορά την αίσθηση του ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος. Τα προβλήματα αυτά συνίστανται κυρίως στην υποαίσθηση, όταν δηλαδή υπό ορισμένες συνθήκες το μέγεθος του ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος παροδικά είναι χαμηλότερο από τον ουδό αίσθησης της συσκευής, με αποτέλεσμα αυτό να αναγνωρίζεται ψευδώς από την συσκευή ως παύση ή ως βραδυκαρδία. Λιγότερο συχνά, παρατηρούνται και επεισόδια υπεραίσθησης, ψευδούς αίσθησης ταχυκαρδίας δηλαδή, λόγω της αίσθησης δυναμικών άλλων πλην του QRS (μυοδυναμικά, επάρματα Τ). Τα επεισόδια υπεραίσθησης αυτά είναι λιγότερο συχνά πιθανότατα λόγω του λογισμικού της συσκευής, το οποίο απαιτεί το λιγότερο 16 διαδοχικά δυναμικά με συχνότητα πάνω από τον ουδό αναγνώρισης της ταχυκαρδίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Βελτίωση και αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μορφολογική αναγνώριση του συμπλέγματος QRS, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αίσθησης. Ωστόσο, και παρά της αδυναμίες της αυτές η συσκευή θεωρείται τα τελευταία χρόνια το χρυσό πρότυπο (gold standard) στην διάγνωση της ανεξήγητης συγκοπής. Ακόμα όμως και σε μη συγκοπτικούς ασθενείς, που ωστόσο, η πάθηση τους συνδυάζεται με αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών, η συσκευή μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες. Πράγματι, σε μία κατηγορία ασθενών, και συγκεκριμένα σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας αποφρακτικού τύπου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού, προηγούμενες μελέτες, είχαν δείξει ότι οι παραπάνω ασθενείς έχουν αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών. Ωστόσο δεν υπήρχε απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις παραπάνω μελέτες, κυρίως διότι τα δεδομένα προέρχονταν από βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας των παραπάνω αρρώστων, με CPAP, στην επίπτωση των αρρυθμιών. Η μελέτη των ασθενών με αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια με τις εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής και η συνακόλουθα μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού μας έδωσε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος αρρυθμιών στους παραπάνω ασθενείς. Πράγματι, όπως έδειξε η μελέτη μας, οι ασθενείς με αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια μετρίου ή σοβαρού βαθμού, παρουσιάζουν συχνά σοβαρές αρρυθμίες, ιδιαίτερα βραδυκαρδίες ή παύσεις. Η συχνότητα των παραπάνω βραδυαρρυθμικών επεισοδίων παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση όχι μόνο ανάμεσα στα διαφορετικά άτομα, αλλά και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το τελευταίο, όπως είναι φανερό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί με τις κλασικές βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Η μακροπρόθεσμη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού επιβεβαίωσε επίσης την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής με CPAP στην άμεση και σημαντική μείωση της επίπτωσης 96 των παραπάνω αρρυθμιών. Παράλληλα δε, απέδειξε ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρείται και μακροπρόθεσμα. Αναμφισβήτητα το πεδίο στο οποίο η νέα τεχνολογία με τις εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής μπορεί να δραστηριοποιηθεί είναι εκτεταμένο, όπως φαίνεται και στην διεθνή βιβλιογραφία. Η δική μας μελέτη γύρω από τις συσκευές αυτές ελπίζουμε, ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συσκευής και των ενδεχομένων προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάζει, όσο και της φύσης ορισμένων παθήσεων, που συχνά συνοδεύονται από αρρυθμίες. Κυρίως όμως ελπίζουμε, να αποτελέσει μία χρήσιμη αναφορά, για την σχεδίαση νέων μελετών στο παραπάνω γνωστικό πεδίο.
Φυσική περιγραφή 101 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Electrocardiography
Sleep Apnea Syndromes
Syncope
Ηλεκτροκαρδιογραφία
Συγκοπτική κρίση
Σύνδρομα άπνοιας κατά τον ύπνο
Ημερομηνία έκδοσης 2007-07-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 63

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18