Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Ρεθύμνου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454820
Τίτλος Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Ρεθύμνου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες
Άλλος τίτλος The practice of algorithms and the lifelong training of doctors, nurses and rescuers of the prefecture of Rethymnon in pediatric and adult basic and advanced life support
Συγγραφέας Νικηφόρου, Άρτεμις
Σύμβουλος διατριβής Μπριασουλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Αγγουριδάκης, Παναγιώτης
Περίληψη Εισαγωγή H βασική υποστήριξη της ζωής (BLS) περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση του επείγοντος περιστατικού στον τόπο του συμβάντος και την άμεση εφαρμογή τεχνικών αναζωογόνησης με έναν δομημένο τρόπο προσέγγισης επικαιροποιημένων αλγόριθμων. Η BLS εστιάζει επίσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε συνδυασμό με την χρήση εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή. Η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (ALS) περιλαμβάνει προηγμένες παρεμβάσεις και θεραπείες που εφαρμόζονται εντός νοσοκομείου, με την χρήση ειδικού εξοπλισμού και φαρμάκων, ως συνέχεια της βασικής υποστήριξης. Οι παραπάνω πρακτικές ακολουθούν τους αλγορίθμους βαριάς νόσου, σοβαρού τραύματος και καρδιακής ανακοπής που δίνονται μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council – ERC οι οποίες ανανεώνονται κάθε 5 έτη. Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες εκδόθηκαν το 2021 και ενσωματώνουν και τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τον Covid-19 και την μεταδοτικότητά του. Οι υγειονομικοί που στελεχώνουν τμήματα άμεσης αντιμετώπισης και διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, καλούνται πρώτοι να εφαρμόσουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε ασθενείς, ενήλικες και παιδιά, σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι ζωτικής σημασίας οι υγειονομικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, να γνωρίζουν καλά τους αλγόριθμους τόσο στην βασική όσο και στην εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας συνδέεται με την δια βίου εκπαίδευση και με την εφαρμογή πρακτικών προσομοιώσεων των επαγγελματιών υγείας κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως αυτών που εργάζονται σε δομές παροχής επείγουσας ιατρικής και πρώτων βοηθειών. Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι: 1) Η καταγραφή της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και των γνώσεων του υγειονομικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου, της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) και των Κέντρων Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, σχετικά με την εφαρμογή πρωτοκόλλων που διέπουν την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών βαριάς νόσου και σοβαρού τραύματος σε παιδιά και ενήλικες. 2) Η σύγκριση των επιλογών του προσωπικού με τη συνιστώμενη δομημένη σύγχρονη προσέγγιση βασικών επικαιροποιημένων αλγορίθμων, σχετικά με την επείγουσα αντιμετώπιση στο χώρο εργασίας τους. 3) Η παράλληλη καταγραφή της αυτοαξιολόγησης του επιπέδου των γνώσεων και των προτάσεων των ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών σχετικά με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική, ώστε να αναδειχτεί η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Μεθοδολογία Πρόκειται για μια σύγχρονη περιγραφική μελέτη (cross sectional study) με χρήση ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών που καλούνται να απαντήσουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες που εργάζονται στο Τ.Ε.Π. και στις Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, στην ΤΟΜΥ, στα Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από Ιούνιο έως και Νοέμβριο του 2022. Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε τρία βασικά μέρη: Στο πρώτο μέρος καταγράφονται δημογραφικά στοιχεία και επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά για την εκπαίδευσή τους πάνω στην βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής και ακολουθεί αυτοαξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων τους καθώς και επιθυμία ή μη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στο τρίτο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται να σημειώσουν τη σωστή απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών χειρισμού επειγουσών περιπτώσεων υποστήριξης της ζωής, αναζωογόνησης και θεραπείας σε βαριά νόσο ή τραύμα ενηλίκων και παιδιών. Αποτελέσματα Από ένα σύνολο 280 ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε ιατρούς και νοσηλευτές των Κλινικών, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ και ΤΟΜΥ συμπληρώθηκαν 177. Από τα 177 ερωτηματολόγια που τελικά αναλύθηκαν, 106 (59,9%) συλλέχθηκαν από προσωπικό κλινικών του Γ.Ν.Ρ., 46(26%) από τα Κέντρα Υγείας του νομού Ρεθύμνου, 18(10,2%) από το ΕΚΑΒ και 7(4,0%) από την ΤΟΜΥ Ρεθύμνου. Το 60,5% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και 39,5% άνδρες και η μέση ηλικία τους τα 40,8±11 χρόνια. Η μέση διάρκεια εργασίας τους στο τμήμα ήταν 78±93 μήνες, όμως μεγαλύτερη εμπειρία διέθεταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ συγκριτικά με τους γιατρούς και νοσηλευτές (p<0,001). Η αναζωογόνηση ασθενών σε κίνδυνο ζωής με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών δεξιοτήτων διέφερε μεταξύ των διαφόρων δομών, με μικρότερα ποσοστά να καταγράφονται στις ΤΟΜΥ ή και σε άλλες κλινικές και υψηλότερα στα ΤΕΠ, ΜΕΘ και ΕΚΑΒ, μηδενική είναι η χρήση ενδοοστικής από τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην μελέτη. Στο σύνολο των συμμετεχόντων οι σωστές απαντήσεις κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, κυμαινόμενες κατά μέσο όρο στο ½ επί του συνόλου των 40 ερωτήσεων. Οι διασώστες (25,8±2,6) και οι γιατροί (21,2±5,7) απάντησαν σωστά σε περισσότερες από τις μισές ερωτήσεις (20/40) συγκριτικά με τους νοσηλευτές (18,4±5,6). Σημαντικά διέφεραν και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά δομή εργασιακού χώρου, με υψηλότερα ποσοστά >60% να καταγράφονται μόνο στο ΕΚΑΒ και την ΜΕΘ, και ποσοστά >50% στην παιδιατρική, χειρουργικά ΤΕΠ και ΤΟΜΥ και με τα χαμηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα παθολογικά ΤΕΠ και την χειρουργική ή άλλες κλινικές (p<0,001). Με υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων συνδυάστηκε η εκπαίδευση στο APLS (62,5% vs 49,4%, p=0,002) και PLS (57,8% vs 49,3%, p=0,01). Ανεξάρτητα με ένα υψηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων σχετίζονταν μόνο η εκπαίδευση στο APLS (Beta 0,257, p<0,001) και η συχνότητα εφαρμογής των δεξιοτήτων αναζωογόνησης κατά το τελευταίο έτος (Beta 0,335, p<0,001) . Εκπαίδευση σε διάφορα σεμινάρια βασικής ή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ενηλίκων ανέφερε το 75,7% (n=134) των συμμετεχόντων με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των διασωστών (100%, p<0.001). Τα ποσοστά εκπαίδευσης στη βασική υποστήριξη ζωής κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα (33,3%) και δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων, όπως και τα αντίστοιχα (12,4%) στην παιδιατρική υποστήριξη της ζωής. Το διάστημα από την τελευταία εκπαίδευση στο BLS άγγιζε τα 10 χρόνια και κυμάνθηκε ευρέως μεταξύ των διαφόρων τμημάτων (p<0.001). Επαναληπτικό σεμινάριο ανέφερε το 100% των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά πολύ μικρότερα ποσοστά στην παιδιατρική (0), παθολογική κλινική (4%), χειρουργική (11%) και ΜΕΘ (25%). Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων όλων των δομών (95,8- 100%) δήλωσε ότι επιθυμεί να λαμβάνει συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση ανεξαρτήτως χώρου εργασίας. Υψηλότερα ποσοστά των ιατρών (8,1%) και νοσηλευτών (32,3%) χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους στο BLS ενηλίκων μέτριες ή κάτω του μετρίου συγκριτικά με τους διασώστες (5,3% p<0.001). Τα αντίστοιχα ποσοστά ελλειμματικών γνώσεων για το BLS παιδιών διαφέρουν επίσης σημαντικά (p<0.001) και είναι πολλαπλάσια τόσο για τους γιατρούς (37,1%) και τους νοσηλευτές (62,5%) όσο και για τους διασώστες (26,3%) Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη αναδείχτηκε η ελλιπής κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας στους αλγόριθμους αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, καθώς τα ποσοστά σωστών απαντήσεων σε επείγουσες καταστάσεις ενηλίκων και παιδιών κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, τα ποσοστά εκπαίδευσης στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με το διάστημα από το τελευταίο σεμινάριο BLS να αγγίζει τα δέκα χρόνια. Τα επαναληπτικά σεμινάρια κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για γιατρούς και νοσηλευτές, γεγονός που δικαιολογεί και την χαμηλή αυτοαξιολόγησή τους αλλά και την έντονη επιθυμία τους να εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συμπερασματικά, υπάρχει πραγματική ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα της επείγουσας αναζωογόνησης ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας και ανά κέντρο υποστήριξης επειγόντων περιστατικών.
Φυσική περιγραφή 109 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Health care professionals
Specialized life support
Αλγόριθμοι
Βασική υποστήριξη ζωής
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 16

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 6