Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    ο ρόλος του φορμαλισμού στην οικονομική θεωρία και η πρόσληψη του απο τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000357822
http://elocus.lib.uoc.gr/dlib/e/8/c/metadata-dlib-f4576fac7a990f536e6ab3281d14b5fe_1279270859.tkl
Τίτλος ο ρόλος του φορμαλισμού στην οικονομική θεωρία και η πρόσληψη του απο τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Συγγραφέας Βογιατζή, Δήμητρα
Σύμβουλος διατριβής Μυλωνάκης, Δημήτρης
Μέλος κριτικής επιτροπής Μαραγκός, Γιάννης
Νικολαίδης, Δημήτριος
Περίληψη Τα Οικονομικά μπορεί να κατατάσσονται στις κοινωνικές επιστήμες, λόγω όμως των αναλυτικών-μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούν πια κατά κόρον, παρουσιάζουν μια ασαφή ταυτότητα τόσο στον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και στο ευρύ κοινό. Μπορεί τα θεμέλια της οικονομικής επιστήμης να δημιουργήθηκαν χωρίς την στήριξη των μαθηματικών τεχνικών, ωστόσο, η μαθηματική λογική εισήχθη αρκετά νωρίς στην εξέλιξη της επιστήμης. Ειδικότερα από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα που εισάγεται στην οικονομική επιστήμη, η μαθηματική λογική τείνει να κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις μεθόδους της οικονομικής έρευνας. Τα οικονομικά μαθηματικά χαρακτηρίζονται από μια τάση υπεραπλούστευσης των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων, που δημιουργεί έναν αδιαφανή τοίχο μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας. Σήμερα, επειδή τα μαθηματικά έχουν εισαχθεί σε μεγάλο βαθμό στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά οι φοιτητές δεν ενθαρρύνονται ή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να αναλύσουν τις πραγματικές οικονομίες και τους θεσμούς. Το φαινόμενο αυτό έγινε για πρώτη φορά αντιληπτό το 1953 με την αναφορά της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης (American Economic Association, ΑΕΑ), η οποία έκανε λόγο για ύπαρξη κενών και αδυναμιών στη μεταπτυχιακή οικονομική εκπαίδευση και σύστησε κάποιες απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των διδακτορικών προγραμμάτων. Η αναφορά αυτή έδωσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή μιας σειράς ερευνών στα κορυφαία διδακτορικά οικονομικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης οι οποίες βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να απαντήσουν οι διδακτορικοί φοιτητές καθώς και σε συνεντεύξεις που έδωσαν ώστε να παρατηρηθεί πως προσλαμβάνουν την μεταπτυχιακή εκπαίδευση από τη δική τους οπτική γωνία. Οι έρευνες αυτές ενίσχυσαν την άποψη που ήδη είχαν πολλά ηγετικά μέλη της ΑΕΑ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς δόθηκε η εικόνα μιας επιστήμης που είχε χαθεί μέσα στην καθαρή θεωρία και τους τεχνικούς όρους και που δεν έδινε έμφαση στα πραγματικά οικονομικά προβλήματα. Στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής εργασίας το τμήμα της μελέτης του Colander μέσω των ερωτηματολογίων επαναλήφθηκε για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέσω των παραπάνω ερευνών και της συνεχιζόμενης δυσφορίας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα διδακτορικά οικονομικά προγράμματα, γίνεται αισθητή η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές ώστε τα οικονομικά να μπορέσουν να ανακτήσουν την ισορροπία μεταξύ θεωρητικών συμπερασμάτων και εμπειρικών αποδείξεων. Είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η ετερογένεια της οικονομικής επιστήμης γιατί μέσω της διδασκαλίας πλουραλιστικών προσεγγίσεων τα οικονομικά αντανακλούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον πραγματικό κόσμο επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Φυσική περιγραφή 86 σ. : πιν, στατιστ. πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2010
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 104

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 22