Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διερεύνηση της σταθερότητας λιπιδικών μικροσφαιριδίων ως φορέων ανοσολογικών παραγόντων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000299708
Τίτλος Διερεύνηση της σταθερότητας λιπιδικών μικροσφαιριδίων ως φορέων ανοσολογικών παραγόντων
Άλλος τίτλος Investication of the stability of lipid microsphares as immune_carriers
Συγγραφέας Τσικαλάς, Ιωάννης Γ
Σύμβουλος διατριβής Ρίζος, Απόστολος
Περίληψη Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι στις μέρες μας στόχος πολλών ερευνητικών προσπαθειών ως μέσο καταπολέμησης κυρίως ενδογενών ασθενειών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπει την ΄΄εκπαίδευση΄΄ ειδικών κυτταρικών πληθυσμών, τα οποία αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τον επιθυμητό στόχο, ο οποίος καλείται αντιγόνο. Τα αντιγόνα είναι τις περισσότερες φορές μακρομόρια, όπως οι πρωτεΐνες, οι οποίες ενώ στην επιφάνεια του κύτταρου είναι βιολογικά και δομικά σταθερές, συνήθως χαρακτηρίζονται από αστάθεια όταν βρίσκονται σε διάλυμα. Οι θεραπευτικές εφαρμογές βιοδραστικών πρωτεϊνών απέκτησαν ενδιαφέρον τη τελευταία δεκαετία. Όμως οι κλινικές εφαρμογές των περισσότερων από αυτές τις πρωτεΐνες περιορίζονται εξ αιτίας της χαμηλής θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. Αυτό συμβαίνει διότι οι πρωτεΐνες αποσυντίθενται άμεσα in vivo από διάφορες πρωτεάσες και απομακρύνονται ταχύτατα από την κυκλοφορία του αίματος. Στη διατριβή αυτή συνθέσαμε αμφιφιλικά πολυμερή, με σκοπό να αποτελέσουν μεταφορείς χημικών ουσιών και επιπλέον να είναι ικανά να τροποποιήσουν την επιφάνεια λιποσωματίων, με στόχο την αύξηση της σταθερότητάς τους κατά την αποικοδόμηση από τα κύτταρα. Η χρήση των αμφιφιλικών πολυμερών για τους παραπάνω σκοπούς διερευνάται με πολυμερή του μορίου της πολυβινυλοπυρρολιδόνης (PVP), τα οποία έχουν ήδη επιτραπεί για χρήση στην ιατρική ως εναίσιμα σκευάσματα. Στόχος μας ήταν η διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς των πολυμερών της πολυβινυλοπυρρολιδόνης (με ή χωρίς υδρόφοβες ομάδες), καθώς επίσης και η συσχέτιση του προσδιορισμού των μεγεθών των συστημάτων αυτών με αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε σύνθεση λιποσωματίων και V3 επικαλυμμένων λιποσωματίων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα μακρομόρια αυτά επηρεάζουν την μολυσματικότητα του ιού του AIDS. Η μελέτη των συγκεκριμένων μακρομορίων σε μοριακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε με τεχνικές σκέδασης ακτινών Laser (Laser Light Scattering, LS) αλλά και μέσω της τεχνικής φασματοσκοπίας ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (Electron Paramagnetic Resonance) με χρήση spin-probes νιτροξειδίων. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διερεύνηση της δομής αλλά και της δυναμικής βιοϋλικών. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μορίου-μορίου στο φυσικό υδατικό τους περιβάλλον με τεχνικές σκέδασης ακτινών Laser αποτελεί μια πολύ σημαντική ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. H δυναμική σκέδαση ακτινών Laser (Dynamic Light Scattering, DLS) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο να ανιχνεύει την παρουσία ακόμη και πολύ μικρών συγκεντρώσεων συσσωματωμάτων βιομορίων (<0.01 % w/w). Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός με τεχνικές σκέδασης ακτινών Laser συνεισφέρει στην εξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για το μέγεθος και τη δομή τους στο φυσικό τους υδατικό περιβάλλον, όσο και σχετικά με την παρακολούθηση της αλλαγής της διαμόρφωσης καθώς και του μεγέθους των βιομορίων σαν συνάρτηση του χρόνου. Η χρονική κλίμακα των τοπικών και μακρομοριακών κινήσεων που παρατηρούνται μέσω της Φασματοσκοπίας Συσχετισμού Φωτονίων (Photon Correlation Spectroscopy, PCS) είναι αρκετά ευρεία (10-7-103 s) και επιτρέπει τον προσδιορισμό των διαστάσεων και της διαμόρφωσης συνθετικών και βιολογικών μακρομορίων, και γενικότερα μορίων ιδιαίτερα σημαντικών για την ιατρική.
Φυσική περιγραφή v, 165 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Amphiphilic polymers ofpvp
Dynamic light scattering (dls)
Electron paramagnetic resonance (epr)
HIV infectivity
Liposomes
Nanopeptides
V3-lipopeptides
V3-λιποπεπτίδια
Αμφιφιλικά πολυμερή της πολυβινυλοπυρρολιδόνης
Δυναμική σκέδαση φωτός
Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός
Λιποσωμάτια
Μολυσματικότητα ιού AIDS
Νανοσωματίδια
Ημερομηνία έκδοσης 2007-05-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Σημειώσεις Βιβλιογραφία : σ. 153-162.
Εμφανίσεις 93

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 16