Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Χωρική επιδημιολογική ανάλυση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη κατά το χρονικό διάστημα 2001-2012  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000379674
Τίτλος Χωρική επιδημιολογική ανάλυση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη κατά το χρονικό διάστημα 2001-2012
Άλλος τίτλος Spatial epidemiological analysis road traffic fatalities in Crete during the period 2001-2012
Συγγραφέας Μελιδονιώτης, Ευάγγελος Α
Σύμβουλος διατριβής Τζανάκης, Νικόλαος
Πλεξουσάκης, Εμμανουήλ
Περίληψη Εισαγωγή: Τα τροχαία ατυχήματα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και λόγω των συνεπειών τους, αποτελούν το βασικότερο είδος ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων επιβαρύνουν πολλαπλά την ανθρώπινη δραστηριότητα και προκαλούν απώλεια περισσότερων χρόνων ζωής από οποιαδήποτε άλλη αιτία θανάτου. Σκοπός: Σκοπό της παρούσης μελέτης αποτελεί, η αποτύπωση της κατανομής των τροχαίων ατυχημάτων στη Περιφέρεια Κρήτης από το 2001 έως το 2012. Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό των hot spots και στην ανάδειξη των παραγόντων αλλά και περιοχών κινδύνου που αυξάνουν το ρίσκο για ατύχημα και σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του ατόμου, το χρόνο και το χώρο. Αναδεικνύει παράλληλα, τις επιπτώσεις των τροχαίων στην κοινωνία καθώς και τα μέτρα πρωτοβάθμιας πρόληψης που πρέπει να καθιερωθούν και να τηρούνται από την πολιτεία. Υλικό μέθοδος: Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν από το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ΕΚΑΒ μετά από σχετική άδεια (Αριθ.Πρωτ.:50, του κ. Βουρβαχάκη Δημήτριου Διευθυντή ΕΚΑΒ Κρήτης). Η μελέτη βασίζεται σε μεθόδους χωρικής στατιστικής (Moran’I; Geographical Spatial Regression,co-Kriging Interpolation) και περιγραφικών χωρικών στοιχείων τα οποία υλοποιήθηκαν στο λογισμικό Arc map 10 (GIS). Παράλληλα, διεξήχθησαν περιγραφικά στοιχεία στο στατιστικό λογισμικό SPSS 20.00. Αποτελέσματα: Κατά την διάρκεια των ετών 2001-2012 στην περιφέρεια Κρήτης σημειώθηκαν 1039 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους άνδρες (80,85%) απ ότι στις γυναίκες ( 19,02%),καθώς και στους έλληνες (81,20%) έναντι των αλλοδαπών (18,80%). H μέση ηλικία είναι τα 34 έτη. Η χωροχρονική κατανομή των τροχαίων παρουσιάζει ετερογένεια στη Κρήτη και εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει αύξηση περιστατικών, με νέα περιστατικά από 0,001 έως 54,50 ανά Δήμο. Τα έτη 2005 και 2008 εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση θανατηφόρων τροχαίων RR=2,79(1,873-4,736) και 3,87(1,972-5,038)αντίστοιχα). Επίσης, ο μήνας Ιούνιος RR=3,43(1,726-5,027) και οι περίοδοι της ημέρας 12.01-18.00μμ και 18.01-00.00μμ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να υπάρξει θανατηφόρο τροχαίο RR=1,68(1,028-3,092) και 2,43(1,304-4,487) αντίστοιχα. Αντίστοιχα περιοχές κινδύνου με βάση τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά είναι οι παρακάτω: Ο Δήμος Ηρακλείου, Πλατανιά, Χανίων, Σφακίων, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο (RR=2,48; 95%CI=1.369- 3.267) με μια στατιστική σημαντικότητα p-value &lt0,001. Συμπεράσματα: Το φαινόμενο της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα στην περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζει έντονο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα τροχαία είναι προβλέψιμα και συνεπώς μπορούν να προληφθούν. Το «ασφαλές σύστημα» πρέπει να βλέπει το σύστημα οδικών μεταφορών ολιστικά επιδιώκοντας να διαχειριστεί την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών του οδικού δικτύου, την ταχύτητα και τις συνθήκες του ταξιδιού (ατομικές και χρονικές) καθώς και άλλους εξωτερικούς παράγοντες (περιβάλλον, συναισθηματική και σωματική κατάσταση).Η τεχνολογία GIS μπορεί να συμβάλλει στη συστηματική καταγραφή των τροχαίων σε όλη τους την έκταση, στην αναλυτική μελέτη τους και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη παρούσα και μελλοντική τους διακύμανση ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του μείζονος προβλήματος Δημόσιας Υγείας (όπως προτείνονται στο τέλος της μελέτης).
Φυσική περιγραφή 83 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Accidents, Traffic
Areas of risk
Fatal accidents
GIS technology
GIS τεχνολογία
Prevention
Spatial statistics
Ατυχήματα, Τροχαία
Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Περιοχές κινδύνου
Πρόληψη
Χωρική στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 2013-04-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 135

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 30