Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ένας μηχανισμός δημοπρασίας για δέσμευση εύρους ζώνης σε μονοπάτια ενός δικτύου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2000dramitinos
Τίτλος Ένας μηχανισμός δημοπρασίας για δέσμευση εύρους ζώνης σε μονοπάτια ενός δικτύου
Άλλος τίτλος An Auction Mechanism for Bandwidth Allocation Over Paths
Συγγραφέας Δραμιτινός, Μάνος Π
Περίληψη Η ζήτηση για εύρος ζώνης συνεχώς αυξάνει λόγω της ανάπτυξης του Διαδικτύου. Τα παραδοσιακά, μακροχρόνια, στατικά συμβόλαια εύρους ζώνης δεν είναι όμως πλέον δημοφιλή. Οι χρήστες τώρα απαιτούν βραχυχρόνια, μη τυποποιημένα και οικονομικά συμβόλαια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι δημοπρασίες παρουσιάζονται ως ο πλέον κατάλληλος ανταλλακτικός μηχανισμός πώλησης. Πράγματι, όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, οι δημοπρασίες παρέχουν έναν ταχύ, απλό και δίκαιο τρόπο αγοραπωλησίας εύρους ζώνης σε διεσπαρμένους και ετερογενείς πληθυσμούς (όπως χρήστες διασυνδεόμενοι μέσω του Διαδικτύου) των οποίων η ζήτηση δεν είναι ακριβώς γνωστή, οδηγώντας σε ένα διαφανή τρόπο καθορισμού των τιμών ο οποίος συνοδεύεται από την δημιουργία σημαντικών εσόδων για τον πωλητή. Για την αγορά εύρους ζώνης σε ένα μονοπάτι του δικτύου, έχει μόνο νόημα για έναν χρήστη η δέσμευση του ίδιου ποσού σε όλους τους συνδέσμους που συναποτελούν το μονοπάτι του. Μια προσέγγιση που επιτυγχάνει αυτό είναι η διεξαγωγή συνδυαστικής δημοπρασίας. Είναι όμως γνωστό ότι η ανάδειξη των νικητών σε μια τέτοια δημοπρασία είναι γενικά εξαιρετικά πολύπλοκη και πιθανώς αποτελεί NP-complete πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και αποτιμηθεί ένας απλός, αλλά αποδοτικός μηχανισμός δημοπρασίας για τη δέσμευση εύρους ζώνης σε ένα δίκτυο. Αυτός αποτελείται από ταυτόχρονες Ολλανδικές δημοπρασίες πολλών μονάδων, (δηλαδή δημοπρασίες με μειούμενη τιμή), μία για κάθε σύνδεσμο του δικτύου. Προκειμένου ένας χρήστης να δεσμεύσει εύρος ζώνης σε ένα μονοπάτι, αρκεί η ταυτόχρονη αποστολή προσφοράς με την επιθυμητή ποσότητα σε όλες τις σχετικές δημοπρασίες. Ακολουθεί η άμεση απόδοση των πόρων στον χρήστη. Ο χρήστης πληρώνει για κάθε μονάδα εύρους ζώνης το άθροισμα των μοναδιαίων τιμών των συνδέσμων κατά την χρονική στιγμή αποστολής της προσφοράς του. Η στρατηγική χρήστη βασίζεται στην μοναδιαία τιμή εύρους ζώνης και τη διαθέσιμη χωρητικότητα ανά σύνδεσμο, οι οποίες αποστέλλονται ως ανάδραση στους παίκτες. Στα πλαίσια του μηχανισμού της παρούσας εργασίας, οι τιμές στους συνδέσμους μειώνονται με διαφορετικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τέτοιους κανόνες ώστε οι τιμές αντανακλούν την εκπεφρασμένη ζήτηση για κάθε σύνδεσμο. Έτσι, οι πιο δημοφιλείς σύνδεσμοι είναι ακριβότεροι, το οποίο είναι δίκαιο από οικονομικής πλευράς και συντελεί στη σημαντική βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας που αντιστοιχεί στην τελική απόδοση εύρους ζώνης. Τρεις πολιτικές μεταβολής τιμών έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί και πειραματικά, σε σχέση με την προκύπτουσα κοινωνική ευημερία. Αποδεικνύεται τόσο θεωρητικά όσο και με πειραματικά αποτελέσματα, ότι η εισαγωγή τέτοιων κανόνων είναι όντως αποδοτική, σε αντίθεση με την ομοιόμορφη πτώση των τιμών. Τέλος, το θέμα της ορθής χρέωσης εξετάζεται, με την εισαγωγή ενός κανόνα χρέωσης τύπου Vickrey, ο οποίος παρέχει το κίνητρο στους παίκτες να αποκαλύπτουν με ειλικρίνεια τις αξιολογήσεις τους σε διάφορες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Παράλληλα με το θεωρητικό τμήμα της εργασίας, έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό το οποίο υλοποιεί τον αναπτυχθέντα μηχανισμό και επίσης άλλους δημοφιλείς μηχανισμούς. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του λογισμικού καθώς και επιλογές που αφορούν παραμέτρους των μηχανισμών ώστε η υλοποιημένη μορφή τους να παραμείνει θεωρητικά ορθή.
Ημερομηνία έκδοσης 2000-11-01
Ημερομηνία διάθεσης 2000-10-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 426

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου

No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3