Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Speech analysis / synthesis using an adaptive harmonic model  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000391352
Τίτλος Speech analysis / synthesis using an adaptive harmonic model
Άλλος τίτλος Ανάλυση και σύνθεση λόγου με χρήση ενός προσαρμοστικού αρμονικού μοντέλου
Συγγραφέας Μόρφη, Γνωστοθέα-Βερονίκη Χ
Σύμβουλος διατριβής Μουχτάρης, Αθανάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Τζιρίτας, Γεώργιος
Περίληψη Ένα μοντέλο παραγωγής ομιλίας το οποίο θεωρεί την ομιλία σαν το αποτέλεσμα του φιλτραρίσματος μιας κυματομορφής της γλωττιδικής διέγερσης από ένα χρονικά μεταβλητό γραμμικό φίλτρο το οποίο μοντελοποιεί τα κύρια χαρακτηριστικά της φωνητικής οδού χρησιμοποιείται ευρέως στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων ομιλίας. Σε πολλές εφαρμογές φωνής, δύο πιθανές καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν: η έμφωνη και η άφωνη. Τα μοντέλα φωνής συχνά διαχωρίζουν το φάσμα της ομιλίας σε αυτές τις δύο (ή ακόμη και περισσότερες) έμφωνες/άφωνες συχνοτικές ζώνες με τη χρήση ορίων στην συχνότητα. Ο έμφωνος λόγος μοντελοποιείται συνήθως ντετερμινιστικά στις χαμη¬λότερες συχνότητες, ενώ μια στοχαστική προσέγγιση χρησιμοποιείται για το ανώτερο μέρος των συχνοτήτων. Η Μέγιστη Έμφωνη Συχνότητα χωρίζει τα δύο αυτά μέρη. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί από τους πραγματικούς μηχανισμούς παραγωγή φωνής ότι το φάσμα πλάτους της πηγής ελαττώνεται ομαλά χωρίς κάποια απότομη αλλαγή στην συχνότητα. Αναλόγως, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά των μοντέλων πολλαπλών ζωνών για τον υπολογισμό αυτών τον ορίων. Συνεπώς, οι αλλοιώσεις που παράγονται από τις μεθόδους πολλαπλών ζωνών μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα μοντελοποίησης. Επιπλέον, ο μετασχηματισμός Fan Chirp (FChT), ο οποίος χρησιμοποιεί μια γραμμική βάση συχνοτήτων προσαρμοσμένη στις μη-στατικότητες του σήματος της φωνής, έχει επιδείξει αρμονικότητα σε υψηλότερες συχνότητες από αυτές που παρατηρούνται συνήθως από το μετασχηματισμό Fourier (DFT). Συνεπώς, μια προσέγγιση πλήρους ζώνης είναι επιθυμητή. Τα ημιτονοειδή και τα αρμονικά μοντέλα στοχεύουν στην αναπαράσταση ενός σήματος φωνής με ένα σετ από παραμέτρους όπως συχνότητες, πλάτη και φάσεις. Η ακρίβεια αυτών των παραμέτρων του μοντέλου είναι ένα βασικό ζήτημα. Όλα τα μοντέλα φωνής πρέπει να είναι και ακριβή και γρήγορα έτσι ώστε να αναπαριστούν το σήμα φωνής επαρκώς και να είναι ικανά να επεξεργάζονται μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Ως τώρα, το ημιτονοειδές μοντέλο (SM), όπου η γλωττιδική διέγερση αναπαρίσταται σαν το άθροισμα ημιτονοειδών κυμάτων, χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές εφαρμογές όπως ανάλυση φωνής, κωδικοποίηση και τροποποίηση φωνής. Ωστόσο, όπως δείχνουμε στις αξιολογήσεις αυτής της εργασίας, οι παράμετροι που υπολογίζον¬ται από το SM δεν είναι τόσο ακριβείς όσο αυτές που υπολογίζονται από τα αρμονικά μοντέλα. Ακόμη, το προσαρμοστικό Σχεδόν-Αρμονικό μοντέλο (aQHM) έχει προταθεί σαν μία εναλλακτική και πιο προσαρμοστική μέθοδος ανάλυσης φωνής, η οποία χρησιμοποιεί μερικές από τις ιδιότητες τις αρμονικότητας των σημάτων. Το aQHM παρέχει περισσότερη ευελιξία από το FChT χρησιμοποιώντας ένα σετ μη-γραμμικών συναρτήσεων βάσης. Παρόλα αυτά, λόγω της υπόθεσης της aQHM, ότι το αρχικό σφάλμα των συχνοτήτων είναι περιορισμένο, μπορεί να προκληθεί σφάλμα στην αντιστοίχηση των συχνοτήτων. Ως εκ τούτου, καμία από τις μεθόδους δεν είναι κατάλληλη για μοντελοποίηση πλήρους φάσματος ενός σήματος φωνής. Τα αρμονικά μοντέλα είχαν σχεδιαστεί αρχικά για την αναπαράσταση του ντετερμι¬νιστικού μέρους της ομιλίας, αλλά, όπως υποδηλώνεται από την FChT, η χρήση ενός ορίου συχνότητας είναι αμφισβητήσιμη. Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας τις ιδιότητες της aQHM, το προσαρμοστικό Αρμονικό Μοντέλο (aHM) πλήρους ζώνης μαζί με τους αντίστοιχους αλγόριθμους για τον υπολογισμό των αρμονικών μέχρι την συχνότητα Nyquist έχει προταθεί. Το aHM μοντέλο χρησιμοποιεί την λύση των Ελάχιστων Τετραγώνων (LS) στον Προσαρμοστικό Επαναληπτικό αλγόριθμο Αναμόρφωσης (AIR) έτσι ώστε να γίνει μια σωστή εκτίμηση της αναμόρφωσης της καμπύλης f0 χωρίς τα προβλήματα λόγω σφαλμάτων στην συχνότητα. Αν και η aHM-AIR που χρησιμοποιεί την μέθοδο LS επιτρέπει μια εύρωστη εκτίμηση των αρμονικών συνιστωσών, εξαιτίας της χρήσης της LS, της λείπει η υπολογιστική αποδοτικότητα η οποία θα έκανε την χρήση της ιδανική για μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στην εργασία αυτή, μια μέθοδος επιλογής κορυφών (PP) προτείνεται ως αντικατάσταση της LS στον AIR αλγόριθμο. Για να ενσωματωθεί η προσαρμοστικότητα του προσαρμοστικού Αρμονικού Μοντέλου στην PP προσέγγιση, προτείνεται επιπλέον ένας προσαρμοστικός Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (aDFT), του οποίου η συχνοτική βάση μπορεί να ακολουθήσει πλήρως τις εναλλαγές της f0 καμπύλης. Για να γίνει η αξιολόγηση της απόδοσης της προτεινόμενης μεθόδου, μετρήσαμε τον υπολογιστικό χρόνο και δείξαμε ότι ο αλγόριθμος έχει γίνει τέσσερις φορές πιο γρήγορος. Ακόμη, η ποιότητα της ανασύνθεσης διατηρείται σε σύγκριση με αυτή της aHM-AIR που χρησιμοποιεί την LS. Με την χρήση του σφάλματος του σήματος προς την ανακατασκευή του (SRER) και την εκτίμηση της αντιληπτικής ποιότητας της ομιλίας (PESQ), δείχνουμε ότι η ομιλία που ανακατασκευάζεται με την χρήση της aHM-AIR με PP και aDFT διατηρεί την ποιότητα της aHM-AIR που χρησιμοποιεί την LS. Τελικά, επίσημα ακουστικά τεστ δείχνουν ότι η ομιλία που ανακατασκευάζεται από την aHM-AIR με PP και aDFT είναι παρόμοια με αυτήν που ανακατασκευάζεται από την aHM-AIR που χρησιμοποιεί την μέθοδο LS.
Φυσική περιγραφή vi, 63 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Peak picking
Voice analysis
Ανάλυση φωνής
Αρμονικό μοντέλο
Προσαρμοστικό
Ημερομηνία έκδοσης 2015-03-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 562

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 14