Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Understanding file and information sharing services in web 2.0.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000373546
Τίτλος Understanding file and information sharing services in web 2.0.
Άλλος τίτλος Κατανόηση των υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων και πληροφορίας στο web 2.0.
Συγγραφέας Αντωνιάδης, Δημήτρης Παναγιώτης
Σύμβουλος διατριβής Μαρκάτος, Ευάγγελος
Περίληψη Ο όρος web 2.0 αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό και τη χρήση ιστοσελίδων, οι οποίες οδήγησαν στη μετατροπή του Παγκόσμιου Ιστού σε πλατφόρμα εφαρμογών και επέτρεψαν στους χρήστες του να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα και ομάδες. Στη διατριβή αυτή εξετάζουμε δυο ευρέως διαδεδομένους μηχανισμούς που επιτρέπουν το διαμοιρασμό αρχείων και πληροφορίας στο web 2.0. Επιπλέον, παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και την εφαρμοσιμότητα μιας νέας τεχνικής που δίνει τη δυνατότητα για την εκτέλεση κατανεμημένων μετρήσεων και διαδικασιών επίβλεψης δικτύων. Αρχικά, εξετάζουμε τις υπηρεσίες One-Click Hosting (OCH), ένα σχετικά νέο τύπο υπηρεσιών οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται αρχεία μέσω ενός κεντρικοποιημένου συστήματος εξυπηρετητών. Οι χρήση τέτοιων υπηρεσιών αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και τις έχει φέρει σε "θέση να απειλούν την πρωτοκαθεδρία των συστημάτων peer-to-peer (ρ2ρ) στο τομέα του διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου. Στη μελέτη μας, μέσω ενός συνδυασμού από παθητικές και ενεργητικές μετρήσεις, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική των OCH υπηρεσιών, τα πρότυπα χρήσης τους και τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου το οποίο ανταλλάζεται μέσω αυτών. Επιπλέον, συγκρίνουμε τις ταχύτητες μετάδοσης και τη διαθεσιμότητα περιεχομένου, στο RapidShare, την δημοφιλέστερη OCH υπηρεσία, όπως αυτές τις αντιλαμβάνονται οι χρήστες του με τις αντίστοιχες που αντιλαμβάνονται οι χρήστες του ΒιτΤορρεντ. Τέλος, διερευνούμε τα χαρακτηριστικά μερικών δημοφιλών ιστοσελίδων-ευρετήρια, οι οποίες αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι της διαδικασίας ανακάλυψης περιεχομένου στο RapidShare. Στη συνέχεια προχωράμε σε μια μελέτη κατανόησης των υπηρεσιών URL shortening, ένα είδος υπηρεσιών, ευρέως διαδεδομένα στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κρατάνε την αντιστοίχηση ενός URL σε ένα μικρότερο ισοδύναμο και ανακατευθύνουν τους χρηστές στο αρχικό URL όταν αυτοί το ζητήσουν. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τα short URLs που μαζέψαμε μέσω επισκέψεων σε ένα αριθμό από URL shortening υπηρεσίες, αλλά και συλλέγοντας short URLs που εμφανίστηκαν σε μηνύματα στο Twitter, καταφέρνουμε να αναλύσουμε τη χρήση των short URLs γενικότερα στο Παγκόσμιο Ιστό, όσο και στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, μελετάμε τα πλεονεκτήματα της χρήσης των short URLs αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή. Τέλος, παρουσιάζουμε το MOR, μια τεχνική που δίνει τι δυνατότητα για την εκτέλεση κα¬τανεμημένων μετρήσεων και διαδικασιών επίβλεψης δικτύων χρησιμοποιώντας τη γεωγραφικώς κατανεμημένη υποδομή του διχτύου ανώνυμης πρόσβασης, ToR. To MOR αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης των υπηρεσιών One-Click Hosting, μέσα από την ανάγκη για κατανόηση της υποδομής των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον αυτού, παρουσιάζουμε έναν αριθμό από περιπτώσεις που δείχνουν την εφαρμοσιμότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει το MOR στην εξέταση διαφόρων διαδικτυακών υποδομών καθώς και στη ανίχνευση παραβιάσεων της ουδετερότητας του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Πρώτο, δείχνουμε ότι οι υπηρεσίες OCH έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να ανταγωνιστούν τα συστήματα ρ2ρ και να γίνουν η κύρια πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων στο διαδίχτυο. Τα πρότυπα χρήσης τους δείχνουν ότι η ανάπτυξη μιας κατανεμημένης υποδομής δε θα οδηγούσε σε σημαντικά οφέλη, και δικαιώνουν την επιλογή μιας τυπικής web υποδομής. Δεύτερο, μέσω της μελέτης των υπηρεσιών URL shortening παρατηρούμε ότι η χρήση των short URLs αντικατοπτρίζει ένα «εναλλακτικό» ιστό, με διαφορετικά πρότυπα δημοτικότητας και διάρκειας ζωής, σε σχέση με τα αντίστοιχα στο παραδοσιακό Παγκόσμιο Ιστό. Συνολικά, η δουλειά μας τονίζει πως εάν η χρήση των δύο αυτών υπηρεσιών συνεχίζει να αυξάνει τότε οι υπηρεσίες θα γίνουν μέρος της υποδομής ζωτικής σημασίας του Παγκόσμιου Ιστού, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην χρήση όσο και στην απόδοση του. Οι επιπτώσεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών web αρχιτεκτονικών και μεθόδων διαμοιρασμού.
Φυσική περιγραφή xviii, 111 σ. : εικ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Information sharing
One click hosting short URL
Web 2.0 file sharing
Web services
Διαμοιρασμός αρχείων
Διαμοιρασμός πληροφορίας
Υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού
Ημερομηνία έκδοσης 2012
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 1994

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 16