Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Επίδραση του χρονικού διαστήματος τροφοληψίας στην ανάπτυξη και βιοχημική σύσταση του φαγκριού Pagrus pagrus υπό δύ συνθήκες διαφορετικής ιχθυοφόρτισης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.biology.phd//2001maragoudaki
Τίτλος Επίδραση του χρονικού διαστήματος τροφοληψίας στην ανάπτυξη και βιοχημική σύσταση του φαγκριού Pagrus pagrus υπό δύ συνθήκες διαφορετικής ιχθυοφόρτισης
Άλλος τίτλος Influence of feeding time in growth and biochemical composition of red porgy (Pagrus pagrus) in two stocking densities
Συγγραφέας Μαραγκουδάκη, Δήμητρα
Σύμβουλος διατριβής Κεντούρη, Μαρουδιώ
Περίληψη Η μελέτη αυτή είχε στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας εκτροφής του φαγκριού (Pagrus pagrus) ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ανάπτυξης και της ποιοτικής σύστασης του τελικού προϊόντος. Μελετήθηκε η ανάπτυξη από το στάδιο των ιχθυδίων έως το μέγεθος των 150 g, σε τέσσερις διαδοχικές περιόδους, που είναι αντιπροσωπευτικές των τεσσάρων εποχών του έτους. Εφαρμόστηκαν 3 διαφορετικά προγράμματα χορήγησης τροφής (α. καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, β. για 6 πρωινές ώρες, στο διάστημα μέγιστης δραστηριότητας τροφοληψίας και γ. για 6 νυχτερινές ώρες, στο διάστημα ελάχιστης δραστηριότητας). Η παροχή τροφής γινόταν με ταΐστρες αυτοχειρισμού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 2 διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις (50 και 100 ψάρια ανά δεξαμενή). Για τη μέτρηση του ρυθμού αύξησης των ψαριών κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες εκτροφής, τα ψάρια υποβάλλονταν σε ατομικό ζύγισμα κάθε 14 ημέρες. Εκτιμήθηκε η φυσική κατάσταση των ψαριών με δειγματοληψίες που περιελάμβαναν αιματολογικές αναλύσεις στην αρχή και το τέλος κάθε εποχιακού πειράματος. Μετρήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι: αιματοκρίτης, γλυκόζη, γαλακτικό οξύ και θυρεοειδικές ορμόνες. Σε κάθε δειγματοληψία φυλάγονταν περίπου 100 g ψαριών από κάθε πειραματικό καθεστώς, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να γίνουν αναλύσεις ποιοτικής σύστασης των ψαριών. Μετρήθηκε το ποσοστό πρωτεϊνών, η περιεκτικότητα λίπους, η υγρασία, η τέφρα και η ολική ενέργεια. Από τα αποτελέσματα αποδείχτηκε ότι η θνησιμότητα δε φάνηκε να επηρεάζεται ούτε από το πρωτόκολλο παροχής τροφής ούτε από την ιχθυοφόρτιση. Ως προς την αύξηση, το καλοκαίρι ο ημερήσιος ρυθμός αύξησης (SGR) ήταν μέγιστος στα ψάρια που τρέφονταν χωρίς περιορισμό και ελάχιστος σε εκείνα που τρέφονταν μόνο τη νύχτα, ενώ κατά τις άλλες εποχές η διαφορά αυτή αμβλύνθηκε. Σχετικά με την εκμετάλλευση της τροφής, ο αντίστοιχος δείκτης μετατρεψιμότητας (FGR) δε φάνηκε να επηρεάζεται από κάποια συνθήκη παροχής τροφής σε καμία εποχή του έτους. Η ημερήσια κατανάλωση τροφής (VFI) ήταν μέγιστη στον πληθυσμό 50 ατόμων /δεξαμενή που τρεφόταν χωρίς περιορισμό το καλοκαίρι, ενώ κατά τις άλλες εποχές δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Οι αιματολογικές αναλύσεις και οι αναλύσεις ποιοτικής σύστασης δεν έδειξαν επίδραση της ώρας τροφοληψίας και της ιχθυοφόρτισης στην φυσική κατάσταση και την σύσταση των ψαριών, οπότε δε μπορεί να θεωρηθεί κάποιο χρονικό διάστημα της ημέρας ιδιαίτερα ευνοϊκό για το τάισμα των ψαριών. Με την συνεχή καταγραφή των ταϊστρών αυτοχειρισμού στην ομάδα ψαριών που είχαν πρόσβαση σε τροφή όλο το 24-ωρο προσδιορίστηκαν οι διατροφικοί ρυθμοί του φαγκριού. Αποδείχτηκε ότι το φαγκρί ήταν ημερόβιος οργανισμός. Η δραστηριότητά του άρχιζε με το πρώτο φως της ημέρας, και με τη δύση του ήλιου μειωνόταν για να μηδενιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με την πάροδο του χρόνου, και καθώς τα ψάρια μεγάλωναν, η δραστηριότητα συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό απ' ό,τι την ημέρα. Τα ψάρια που υποβλήθηκαν σε συνθήκες περιορισμού του χρονικού διαστήματος παροχής τροφής κατά τις νυχτερινές μόνο ώρες, άλλαξαν την συμπεριφορά τους και προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες με επιτυχία. Από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα το ποσοστό της δραστηριότητας κατά τις ώρες που τα ψάρια είχαν πρόσβαση στην τροφή αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά, και παράλληλα μειώθηκε ανάλογα η δραστηριότητα κατά της πρωινές ώρες. Στις δεξαμενές που ακολουθούσαν το πρωτόκολλο παροχής τροφής κατά τις ώρες προτίμησης, η αύξηση της δραστηριότητας σε αυτό το διάστημα δεν ήταν στατιστικά σημαντική λόγω του ότι ήταν ήδη αυξημένη πριν εφαρμοστεί ο περιορισμός. Στο τέλος της πειραματικής περιόδου το 82% των ενεργοποιήσεων των ταϊστρών συνέβαινε κατά το εξάωρο παροχής τροφής. Όσον αφορά στην ικανότητα μάθησης της χρήσης των ταϊστρών αυτοχειρισμού από τα ψάρια, ο απαιτούμενος χρόνος ήταν μεγαλύτερος στα μεμονωμένα άτομα, ενώ σε μικρές (5-10 άτομα / δεξαμενή) ή μεγάλες ομάδες ψαριών (50-100 άτομα ανά δεξαμενή), η μάθηση ήταν άμεση. Το φαγκρί δε φάνηκε να ευνοείται από την πρωινή ή νυχτερινή τροφοληψία. Η ανάπτυξή του ήταν ανεξάρτητη από την ώρα παροχής τροφής, οπότε, αν για πρακτικούς λόγους η παροχή τροφής πρέπει να γίνει το πρωί (επειδή εξυπηρετεί τους εργάτες που ευθύνονται για το τάισμα) ή το βράδυ (για αποφυγή επιθέσεων από αρπακτικά πουλιά), μπορεί να ακολουθηθεί οποιοδήποτε πρωτόκολλο παροχής τροφής, χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη των ψαριών. Οι αιματολογικές αναλύσεις και οι αναλύσεις ποιοτικής σύστασης δεν έδειξαν επίδραση της ώρας τροφοληψίας και της ιχθυοφόρτισης στην φυσική κατάσταση και την σύσταση των ψαριών, οπότε δε μπορεί να θεωρηθεί κάποιο χρονικό διάστημα της ημέρας ιδιαίτερα ευνοϊκό για το τάισμα των ψαριών. Με την συνεχή καταγραφή των ταϊστρών αυτοχειρισμού στην ομάδα ψαριών που είχαν πρόσβαση σε τροφή όλο το 24-ωρο προσδιορίστηκαν οι διατροφικοί ρυθμοί του φαγκριού. Αποδείχτηκε ότι το φαγκρί ήταν ημερόβιος οργανισμός. Η δραστηριότητά του άρχιζε με το πρώτο φως της ημέρας, και με τη δύση του ήλιου μειωνόταν για να μηδενιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με την πάροδο του χρόνου, και καθώς τα ψάρια μεγάλωναν, η δραστηριότητα συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό απ' ό,τι την ημέρα. Τα ψάρια που υποβλήθηκαν σε συνθήκες περιορισμού του χρονικού διαστήματος παροχής τροφής κατά τις νυχτερινές μόνο ώρες, άλλαξαν την συμπεριφορά τους και προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες με επιτυχία. Από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα το ποσοστό της δραστηριότητας κατά τις ώρες που τα ψάρια είχαν πρόσβαση στην τροφή αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά, και παράλληλα μειώθηκε ανάλογα η δραστηριότητα κατά της πρωινές ώρες. Στις δεξαμενές που ακολουθούσαν το πρωτόκολλο παροχής τροφής κατά τις ώρες προτίμησης, η αύξηση της δραστηριότητας σε αυτό το διάστημα δεν ήταν στατιστικά σημαντική λόγω του ότι ήταν ήδη αυξημένη πριν εφαρμοστεί ο περιορισμός. Στο τέλος της πειραματικής περιόδου το 82% των ενεργοποιήσεων των ταϊστρών συνέβαινε κατά το εξάωρο παροχής τροφής. Όσον αφορά στην ικανότητα μάθησης της χρήσης των ταϊστρών αυτοχειρισμού από τα ψάρια, ο απαιτούμενος χρόνος ήταν μεγαλύτερος στα μεμονωμένα άτομα, ενώ σε μικρές (5-10 άτομα / δεξαμενή) ή μεγάλες ομάδες ψαριών (50-100 άτομα ανά δεξαμενή), η μάθηση ήταν άμεση. Το φαγκρί δε φάνηκε να ευνοείται από την πρωινή ή νυχτερινή τροφοληψία. Η ανάπτυξή του ήταν ανεξάρτητη από την ώρα παροχής τροφής, οπότε, αν για πρακτικούς λόγους η παροχή τροφής πρέπει να γίνει το πρωί (επειδή εξυπηρετεί τους εργάτες που ευθύνονται για το τάισμα) ή το βράδυ (για αποφυγή επιθέσεων από αρπακτικά πουλιά), μπορεί να ακολουθηθεί οποιοδήποτε πρωτόκολλο παροχής τροφής, χωρίς αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη των ψαριών.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Φαγκρί; Στρες; Ανάπτυξη φαγκριών; Μάθηση; Ταΐστρες αυτοχειρισμού; Βιοχημική σύσταση
Ημερομηνία έκδοσης 2001-03-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 235

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9