Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Interaction with three dimensional virtual humans in ambient intelligence environments  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000386848
Τίτλος Interaction with three dimensional virtual humans in ambient intelligence environments
Άλλος τίτλος Αλληλεπίδραση με τρισδιάστατους ανθρωπόμορφους εικονικούς χαρακτήρες σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης
Συγγραφέας Μπιρλιράκη, Χρυσή
Σύμβουλος διατριβής Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαγιαννάκης, Γεώργιος
Γραμμένος, Δημήτριος
Περίληψη Οι ανθρωπόμορφοι εικονικοί χαρακτήρες είναι οντότητες που μοιάζουν, συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν σαν άνθρωποι αλλά υπάρχουν σε εικονικά περιβάλλοντα. Έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον, με άλλους χαρακτήρες και με χρήστες χρησιμοποιώντας τόσο λεκτική όσο και μη λεκτική έκφραση. Οι ανθρωπόμορφοι εικονικοί χαρακτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή βοήθειας, καθοδήγησης, πληροφορίας και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς εφαρμογής όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η υγεία, ο τουρισμός και οι καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί να δρουν είτε συμπληρωματικά είτε ως ο κύριος τρόπος παροχής βοήθειας και μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε διαθέσιμη πλατφόρμα ενός έξυπνου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών υπολογιστών και των φορητών συσκευών. Στο πλαίσιο της Διάχυτης Νοημοσύνης και της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής, καθιστούν τα συστήματα πιο ανθρωποκεντρικά με την έννοια ότι οι χρήστες έχουν την αίσθηση ότι δεν αλληλεπιδρούν με ένα σύστημα αλλά με έναν άλλο άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία αναλύει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός πλαισίου εφαρμογών (framework) το οποίο παρέχει έναν μηχανισμό για την δυναμική αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, υλοποιεί συμπεριφορές μέσω της δημιουργίας χειρονομιών και της χρήσης συνθετικής ομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πληροφορίας, δημιουργεί διαδραστικές απεικονίσεις πολυμεσικής πληροφορίας και επικοινωνεί μέσω πολυτροπικών μορφών αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστη και εικονική οντότητα, περιβάλλον και εικονική οντότητα καθώς και ανάμεσα σε εικονικές οντότητες. Το πλαίσιο εφαρμογών υποστηρίζει διαφορετικούς ρόλους για τους εικονικούς χαρακτήρες, οι οποίοι μπορούν να έχουν το ρόλο του βοηθού σε υπάρχοντα συστήματα, ξεχωριστές εφαρμογές ή ως βασικό κομμάτι σε έξυπνα περιβάλλοντα. Ως βοηθητικά συστήματα, οι εικονικοί χαρακτήρες έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τη διαδικασία εκμάθησης της αλληλεπίδρασης με ένα σύστημα καθώς και να προσφέρουν δομημένη πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να αποκτήσει μία γενική εικόνα της λειτουργίας ενός συστήματος και των δυνατοτήτων του. Η πληροφορία που παρέχεται μπορεί να είναι εικόνες, κείμενο, ήχος, βίντεο και τρισδιάστατα μοντέλα, όπως και συνθετική ομιλία και κινήσεις του σώματος. Επιπλέον, τα συστήματα μπορούν να παρέχουν αλληλεπιδραστική βοήθεια σε πραγματικό χρόνο. Ως ξεχωριστές εφαρμογές, οι ανθρωπόμορφοι εικονικοί χαρακτήρες μπορούν να παρέχουν δομημένη πληροφορία και αλληλεπιδραστική βοήθεια σχετικά με τις τεχνικές αλληλεπίδρασης τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να χειριστούν αυτές τις εφαρμογές. Ως μέρος ενός έξυπνου περιβάλλοντος μπορούν να έχουν και τις δύο προαναφερθείσες λειτουργικότητες, τόσο ανεξάρτητα όσο και συνδυαστικά, ενώ επίσης μπορούν να επικοινωνούν με το περιβάλλον (χρήστες και άλλα συστήματα). Το πλαίσιο εφαρμογών που αναπτύχθηκε είναι σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές πολυτροπικές τεχνικές αλληλεπίδρασης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και συνδυαστικά, έτσι ώστε να προσφέρουν φυσική αλληλεπίδραση σε ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων. Εκτός από τους τρόπους αλληλεπίδρασης που βασίζονται σε επιτραπέζια συστήματα (όπως το ποντίκι και η οθόνη αφής), εναλλακτικές προσεγγίσεις μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν στοχεύοντας συγκεκριμένα στην πλοήγηση και το χειρισμό τρισδιάστατων περιβαλλόντων. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύστημα μέσω χειρονομιών χρησιμοποιώντας δηλαδή τα χέρια τους αλλά και με τη φωνή τους ώστε να μπορούν να αλληλεπιδράσουν λεκτικά με το σύστημα. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες μέσω φορητών συσκευών, προκειμένου να χειριστούν την πληροφορία που εμφανίζεται. Μια μελέτη αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 10 ατόμων για να αξιολογήσει το σύστημα που αναπτύχθηκε ως προς τη ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιείται ως μηχανισμός βοήθειας για μια άλλη εφαρμογή. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα θετικά και ελπιδοφόρα, επιβεβαιώνοντας τη χρηστικότητα του συστήματος και την ενθάρρυνση για περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα.
Φυσική περιγραφή 123 σ. : χάρτ., πίν., έγχ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Θέμα Human computer interaction
Virtual assistanst
Εικονικοί βοηθοί
Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής
Ημερομηνία έκδοσης 2014-07-25
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 589

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 102