Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421669
Τίτλος Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους
Άλλος τίτλος Factors that affect the occurrence of nursing mistakes in the administration of medication and their management
Συγγραφέας Αρμενάκη, Αικατερίνη
Σύμβουλος διατριβής Κονδύλη, Ευμορφία
Μέλος κριτικής επιτροπής Βαπορίδη, Αικατερίνη
Ηλία, Σταυρούλα
Μπριασούλης, Γεώργιος
Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
Περίληψη Εισαγωγή: Αν και η Νοσηλευτική Επιστήμη αποσκοπεί στη εύρυθμη διασφάλιση της ασφάλειας της υγείας του ασθενούς, τα νοσηλευτικά λάθη είναι συχνά κι αναπόφευκτα. Ως επί το πλείστον είναι απόρροια εργασιακών παραγόντων και καθίστανται δυνατό να καταστείλουν σε δυσχερή βαθμό την υγεία του ασθενούς. Στην Ελλάδα, δεν υφίσταται σύστημα καταγραφής νοσηλευτικών λαθών και τα λάθη είτε καταγράφονται αυθαίρετα/κατά βούληση είτε δεν αναφέρονται καθόλου. Σκοπός: Η αξιολόγηση των αιτιολογικών παραγόντων της πρόκλησης λαθών κατά τη φαρμακευτική αγωγή νοσηλείας, οι λόγοι της μη αναφοράς των λαθών από τους νοσηλευτές αλλά και οι προτάσεις τρόπων πρόληψης και μείωσης των λαθών. Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για ποσοτική έρευνα με στοιχεία συγχρονικής παρατήρησης (cross sectional observational study) που διεξήχθη στη Χειρουργική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου κι έλαβαν μέρος εθελοντικά εβδομήντα δύο (72) νοσηλευτές του συγκεκριμένου τμήματος. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν οι παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην παρουσία σφαλμάτων από πλευράς νοσηλευτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμφάνιση λαθών κατά τη διάρκεια χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. Οι παράμετροι που αποτέλεσαν πεδίο εξέτασης είναι τα δημογραφικά στοιχεία, οι εργασιακές συνθήκες, η διαχείριση λαθών και οι προσωπικές εκτιμήσεις των ίδιων των ερωτώμενων. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο των Μήτση και συν. Κι, έπειτα, ακολούθησε η στατιστική ανάλυση δεδομένων μέσω SPSS. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε έγκριση από την επιτροπή βιοηθικής για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας. Αποτελέσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, διαπιστώθηκε ότι οι νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να εμφανίσουν σφάλματα στην εργασία τους σε ποσοστό 34,8% έναντι εκείνων ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης. Η αναφορά των λαθών πραγματοποιείται περισσότερο σε συναδέλφους (38%) κι, έπειτα, στους προϊσταμένους των τμημάτων (29%). Εντούτοις, στην περίπτωση της αντιμετώπισης του σφάλματος επιζητείται η εποικοδομητική & καταλληλότερη διαχείριση από τους προϊσταμένους νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές έρχονται αντιμέτωποι με αισθήματα ενοχής, ευθυνοφοβίας, άμεσης απολογίας αλλά και αδιαφορίας κατόπιν εκδήλωσης λάθους. Επακόλουθο της κατάστασης αυτής κρίνεται από τους ερωτώμενους οι εργασιακές συνθήκες. Το κυκλικό ωράριο, ο φόρτος εργασίας, ελλιπής ιεραρχική δομή καθώς κι η ψυχοφθόρος τριβή των νοσηλευτών με τον οικογενειακό & κοινωνικό περίγυρο των ασθενών οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση των υποκειμένων της μελέτης μας. Κατά συνέπεια, το σύστημα είναι δυνατό να αποτυγχάνει ερχόμενο σε αντίθεση με τις αρχές που διέπουν τη Νοσηλευτική Επιστήμη. Συμπεράσματα: Παρά το μικρό δείγμα της έρευνάς μας, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει το ζήτημα της ύπαρξης νοσηλευτικών λαθών σε δημόσιο νοσοκομείο αλλά και το ανύπαρκτο σύστημα καταγραφής κι αντιμετώπισης λαθών. Είναι λογικό να συμβαίνουν λάθη στην εργασία αλλά είναι σημαντικό να μην επαναλαμβάνονται. Προκειμένου να μη τίθεται ζήτημα κατά συρροής λαθών, προτείνεται η ηλεκτρονική συστηματική καταγραφή νοσηλευτικών σφαλμάτων καθώς και πρωτόκολλο διαδικασιών.
Φυσική περιγραφή 53 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Medical errors
Medication
Nurses' errors
Patient safety
Ασφάλεια ασθενούς
Νοσηλευτικά λάθη
Φαρμακευτικά λάθη
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 360

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 37