Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διηθητικές λοιμώξεις από μύκητες σε ασθενείς ΜΕΘ στο ΠαΓΝΗ  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000463730
Τίτλος Διηθητικές λοιμώξεις από μύκητες σε ασθενείς ΜΕΘ στο ΠαΓΝΗ
Άλλος τίτλος Invasive fungal infections in critically ill patients in University of Heraklion
Συγγραφέας Σχοινοπλοκάκης, Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Κονδύλη, Ευμορφία
Περίληψη Εισαγωγή: Η μυκηταιμία και δη η καντινταιμία είναι μεταξύ των ποιο συχνών νοσοκομειακών λοιμώξεων της αιματογενούς λοίμωξης παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει την ποιο συχνά εμφανιζόμενη εκδήλωση διηθητικής καντιντίασης. Ανεξάρτητα από τις συνεχιζόμενες προόδους στις θεραπείες και τη διαθεσιμότητα σε νέα αντιμυκητιασικά φάρμακα παραμένει συνδεδεμένο με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση της. Σκοπός: H μελέτη των επεμβατικών λοιμώξεων στη ΜΕΘ είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, την πρόληψη της εμφάνισης και της εξάπλωσης λοιμώξεων, την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των συνολικών πρακτικών υγειονομικής περίθαλψης. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της μελέτης αυτής καταγράφηκαν τα στοιχεία από 72 ασθενείς στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ. Η καταγραφή διάφορων παραμέτρων έγινε τόσο τη χρονική στιγμή της εισαγωγής τους στη ΜΕΘ(baseline) όσο και την χρονική στιγμή της εμφάνισης θετικής καλλιέργειας στο αίμα, έγινε επίσης καταγραφή ασθενών χωρίς αιματογενή λοίμωξη κατά την διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ ως control ασθενείς. Το match-control των ασθενών θα γίνει σύμφωνα με την ηλικία (±5 έτη), το φύλο και τη διάρκεια νοσηλείας (15 ημέρες) Αποτελέσματα: Για τη στατιστική ανάλυση και συσχέτιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 29.0 φύλο EXCEL 365 για Windows και επεξεργάστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά με το ανάλογο στατιστικό μοντέλο. Η ηλικία των ασθενών είχε μέση τιμή τα 70,9±11,8 έτη. Στον πληθυσμό της μελέτης υπήρχαν 43(59,7%) άνδρες και 29(40,3%) γυναίκες ασθενείς. Η βαρύτητα της νόσου κατά την εισαγωγή για το σύνολο του πληθυσμού ήταν APPACHE II 17,99±6,2, SAPS II 37,85±14 και SOFA score 9,44±2,9 και δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων σύγκρισης. Η θνησιμότητα στη ΜΕΘ και στο νοσοκομείο εν γένει διέφερε σημαντικά μεταξύ των ασθενών με μυκηταιμία και όλων των υπόλοιπων υπο μελέτη ασθενών. (Θανόντες με Μυκηταιμία Ν=16, 66.8% vs Θανόντες all-Controls N=14, 29.2%, p=0.005 και Θανόντες με Μυκηταιμία Ν=20, 83.3% vs Θανόντες all-Controls N=25, 52.1%, p=0.011, αντιστοίχως). Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης που διενεργήθηκε στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ αναδεικνύεται ο γνωστός θεμελιώδης χαρακτήρας της θνησιμότητας στη ΜΕΘ ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο και της συσχέτισης σων λοιμώξεων στην έκβαση του ασθενούς. Η κατανόηση των ποσοστών θνησιμότητας που σχετίζονται με τις επεμβατικές λοιμώξεις στην ΜΕΘ είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και του αντίκτυπου αυτών των λοιμώξεων. Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με συγκεκριμένους επίκτητους επιβαρυντικούς παράγοντες για την εξέλιξη της νοσηλείας τους μπορεί να είναι το ερέθισμα για να προκαλέσουν περαιτέρω έρευνες όπως είναι και η συγκεκριμένη για πιθανές παρεμβάσεις και βελτιώσεις στην φροντίδα των ασθενών. Από την ανάλυση που έγινε προέκυψαν σημαντικά ευρήματα ως προς την συσχέτιση των ασθενών με μυκηταιμία, των ασθενών με βακτηριαιμία και αυτών χωρίς αιματογενή λοίμωξη με το προσδόκιμο επιβίωσης στο χώρο της ΜΕΘ και στην μετέπειτα νοσηλεία τους στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στις τελευταίες αναγνωρίστηκαν ως ισχυρότερα στατιστικά συνδεόμενες μεταβλητές η ύπαρξη η όχι διηθητικής λοίμωξης, το Apache II score, η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ, η διάρκεια μηχανικού αερισμού και η συννοσυρότητα. Συμπερασματικά από την μελέτη αυτή φάνηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις της καταγραφής των μυκητιακών λοιμώξεων στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ σε σχέση με τα ήδη γνωστά από την διεθνή βιβλιογραφία. Οι μυκητιακές λοιμώξεις κυρίως όπως και οι βακτηριαιμίες είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αύξησης νοσηρότητας/ θνησιμότητας και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για την όσο το δυνατόν αποφυγή εμφάνισης τους και δεύτερον όσο το δυνατόν ποιο έγκαιρη ανίχνευσή τους για να αντιμετωπιστεί ποιο στοχευμένα και μεθοδικά γίνεται για την καλύτερη έκβαση του ασθενούς.
Φυσική περιγραφή 66 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 12

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-10-17