Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη χρήσης ιατρικών υπηρεσιών και εκτίμηση αναγκών υγείας σε πολεμικό πλοίο  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 39553
Τίτλος Μελέτη χρήσης ιατρικών υπηρεσιών και εκτίμηση αναγκών υγείας σε πολεμικό πλοίο
Συγγραφέας Mazokopakis, Ilias E
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να μελετήσει και να αναλύσει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται σε ένα Πολεμικό Πλοίο (ΠΠ), να προσδιορίσει τα κυριότερα προβλήματα υγείας του στρατιωτικού προσωπικού του και να εκτιμήσει τις ανάγκες υγείας του. Η μελέτη μας διεξήχθη σε ένα αντιτορπιλικό ΠΠ κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουλίου 1998. Τον πληθυσμό της μελέτης μας αποτέλεσαν 285 άνδρες ηλικίας 19-38 ετών (μέση ηλικία: 24.4 ± 4.4 έτη). Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μας ήταν στρατεύσιμοι θητείας (46.7%), άγαμοι (85 %) και μέσου μορφωτικού επιπέδου (75 %). Αναλύθηκαν τα αίτια χρήσης των υπηρεσιών υγείας του ΠΠ από το προσωπικό του, οι διαγνώσεις που τέθηκαν, η χρήση ψυχοδραστικών (νόμιμων και παράνομων) ουσιών, ορισμένοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, η ψυχική υγεία και η κάλυψη του προσωπικού σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, η ανοσολογική κατάσταση έναντι των ιών της ηπατίτιδας Α, Β και C, οι αναιμίες, και τέλος τα ατυχήματα που συνέβησαν στο εξάμηνο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της μελέτης. Χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασμένα στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης πρωτόκολλα (όπως κατάλληλα διαμορφωμένη κάρτα υγείας), σταθμισμένες στην Ελλάδα κλίμακες (όπως το GHQ-28), προτυποποιημένες διαδικασίες και δοκιμασίες (όπως η κάλυψη του προσωπικού σε εμβολιασμούς, έλεγχος αντισωμάτων) και κωδικοποιήσεις (όπως η ICD-9 για τις τιθέμενες διαγνώσεις). Για τη στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων [επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Ρ-value) < 0.05] χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS (version 10.0). Τα κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης ήταν τα ακόλουθα: i. Οι συνηθέστερες αιτίες των ιατρικών επισκέψεων του προσωπικού ήταν “συμπτώματα, σημεία και ασαφώς καθορισμένες καταστάσεις”, “αναπνευστικές λοιμώξεις” και “σωματικές κακώσεις”, σύμφωνα με την ICD-9. ii. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ήταν καπνιστές τσιγάρων (59.5%) και καταναλωτές αλκοολούχων ποτών (56.9%). Η μέση ηλικία ενάρξεως του καπνίσματος ήταν 18.2 ± 2.6 έτη (15-21 ετών). Το 42.3% των καπνιστών κάπνιζε 11-20 τσιγάρα ημερησίως και το 33.1% είχε αρχίσει το κάπνισμα μετά την είσοδο του στο Πολεμικό Ναυτικό. Η μέση ηλικία έναρξης του καπνίσματος συσχετιζόταν σημαντικά με τον ημερήσιο αριθμό καπνιζομένων τσιγάρων και το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού. Στατιστικά σημαντική ήταν επίσης η διαφορά μεταξύ των καπνιστικών συνηθειών του προσωπικού και της κατανάλωσης αλκοόλ, του μορφωτικού επιπέδου, της αεροβικής άσκησης και της εμφάνισης αναπνευστικών λοιμώξεων, καθώς και η διαφορά μεταξύ της χρονικής περιόδου έναρξης του καπνίσματος και του βαθμού ή του τρόπου εισόδου του στο Πολεμικό Ναυτικό. Χρήση ινδικής κάνναβης εντοπίστηκε σε επτά στρατεύσιμους θητείας. iii. Το 14.2% (39 άτομα) του προσωπικού διέθετε συνολικά τρεις καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, ενώ το 3.6% (10 άτομα) περισσότερους από τρεις τέτοιους παράγοντες. iv. Στο 48.8% του πληθυσμού επισημάνθηκαν ψυχικές διαταραχές σύμφωνα με το GHQ-28, ενώ οι στρατεύσιμοι θητείας αποτελούσαν την ευπαθέστερη ομάδα εμφάνισης τους. Στατιστικά σημαντικές ήταν οι διαφορές μεταξύ των GHQ-28 “περιπτώσεων” και του βαθμού, της οικογενειακής κατάστασης και του μορφωτικού επιπέδου του προσωπικού. v. Ανεπάρκειες διαπιστώθηκαν στη διενέργεια όλων των σχημάτων εμβολιασμών εκτός του BCG και TOPV. vi. Προστατευτικός τίτλος anti-HBs (>100 IU/L) βρέθηκε στο 12.5%. Κανένα άτομο δεν είχε αναπτύξει αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α, τρία άτομα (1.1%) ήταν θετικά για HbsAg, τέσσερα άτομα (1.5%) ήταν θετικά για anti-HBc και ένα άτομο (0.4%) ήταν θετικό για anti-HCV. Σιδηροπενική αναιμία και ετερόζυγος β-μεσογειακή αναιμία βρέθηκαν στο 4.2% του προσωπικού. vii. Η συνολική επίπτωση των ατυχημάτων (όλα αφορούσαν σωματικές κακώσεις) ήταν 1.58 ατυχήματα ανά 100 άνδρες. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής αναμένεται να συμβάλλουν, στον καθορισμό κατάλληλων υγειονομικών στόχων, στη χάραξη προγραμμάτων πρόληψης και στο σχεδιασμό των απαραίτητων δραστηριοτήτων προαγωγής και διατήρησης της υγείας του πληθυσμού των ΠΠ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2003-07-01
Ημερομηνία διάθεσης 2004-01-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 241

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4