Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της οργανικής σύστασης των σωματιδίων ΡΜ2,5 στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών της Χιλής (Ν. Αμερική)  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000033900
Τίτλος Μελέτη της οργανικής σύστασης των σωματιδίων ΡΜ2,5 στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών της Χιλής (Ν. Αμερική)
Άλλος τίτλος Study of the organic composition of the particulate matter PM2,5, at urban sites of Chile (S.America)
Συγγραφέας Λαγουδάκη, Ευαγγελία Γ
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Περίληψη Οι οργανικές ενώσεις σε σωματιδιακή φάση, στα αερολύματα της ατμόσφαιρας, ασκούν σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, στις ατμοσφαιρικές χημικές αντιδράσεις και στις κλιματικές αλλαγές. Τα σημαντικά προβλήματα που επιφέρουν στην καρδιο-αναπνευστική λειτουργία των οργανισμών και η σύνδεσή τους με πλήθος άλλες ασθένειες καθιστούν πιο ορατές τις συνέπειες της επιβάρυνσης που δέχεται η ατμόσφαιρα. Παράλληλα η κατανομή των ενώσεων αυτών μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης είναι αυτή που καθορίζει το μετέπειτα "γίγνεσθαι" των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον, διότι οι ατμοσφαιρικές αντιδράσεις καθώς και οι διαδικασίες μεταφοράς και εναπόθεσης είναι διαφορετικές για τις δύο φάσεις των ημιπτητικών ενώσεων. Θέμα της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της oργανικής σύστασης σωματιδίων ΡΜ2,5 στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην ορθή και ακριβής εκτίμηση των συγκεντρώσεων των οργανικών ενώσεων στη σωματιδιακή φάση και ταυτόχρονα στην κατανόηση της συνεισφοράς των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις εκπομπές των ενώσεων αυτών. Η επιλογή της συγκεκριμένης διαμέτρου σωματιδίων έγινε με δεδομένο ότι από πολλές επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθέι τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί μια καθαρή συσχέτιση των ρυθμών θνησιμότητας (από καρδιαναπνευστικές παθήσεις) και των συγκεντρώσεων των σωματιδίων ΡΜ2,5. Επιπλέον στα σωματίδια αυτά βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό, καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ενώσεις (όπως ΠΑΥ και Ο-ΠΑΥ), δεδομένα που έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος (EPA) προς τη μελέτη αυτής της διαμέτρου (< 2,5 μm) σωματιδίων. Ως περιοχές δειγματοληψίας επιλέχθησαν οι πόλεις Σαντιάγο και Τεμούκο της Χιλής. Πρόκειται για πόλεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τεράστιο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εξαιτίας του ταχύτατου πολλαπλασιασμού του πληθυσμού, της εντεινόμενης βιομηχανικής δραστηριότητας, του υπέρμετρα αυξανόμενου αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και ιδίως του τεράστιου αριθμού των πετρελαιοκίνητων λεωφορείων (12.000 λεωφορεία diesel στο Σαντιάγο), καθώς και των γεωγραφικών τους ιδιαιτεροτήτων. Προκειμένου να γίνει ακριβής εκτίμηση της σύστασης της οργανικής σωματιδιακής φάσης αλλά και των πηγών προέλευσης, αυτό που προέχει είναι η ελαχιστοποίηση στο βέλτιστο δυνατό των σφαλμάτων κατά τη δειγματοληψία. Μέχρι σήμερα, όλες οι κλασσικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, παρουσιάζουν σοβαρά σφάλματα κατά τη δειγματοληψία, τα οποία οδηγούν στην υπερεκτίμηση ή την υποεκτίμηση της σωματιδιακής φάσης των ενώσεων αυτών και συνεπώς και στον λάθος προσδιορισμό των πηγών προέλευσης. Ο δειγματοληπτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη επιτρέπει την αποφυγή τόσο των προβλημάτων που οδηγούν στην υποεκτίμηση κάποιων ενώσεων σωματιδιακής φάσης (απώλειες λόγω εξάτμισης των ενώσεων κατά τη δειγματοληψία), όσο και των προβλημάτων που οδηγούν στην υπερεκτίμηση άλλων οργανικών ενώσεων σωματιδιακής φάσης. Επιπρόσθετα επιδιώκεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σφάλμα που υπάρχει στις κλασσικές δειγματοληψίες εξαιτίας των απωλειών λόγω εξάτμισης των ενώσεων, το οποίο επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην ορθότητα των αποτελεσμάτων.
Φυσική περιγραφή 172 φύλλα : πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2000-07-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 214

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4