Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αξιολόγηση της σχέσης ασθενή -γενικού ιατρού σε ένα κέντρο υγείας ημιαστικής περιοχής του νομού Ηρακλείου Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000400141
Τίτλος Αξιολόγηση της σχέσης ασθενή -γενικού ιατρού σε ένα κέντρο υγείας ημιαστικής περιοχής του νομού Ηρακλείου Κρήτης
Άλλος τίτλος Assessment of the patient -general practitioner relationship in a health center of a semi-rural area of Heraklion ,Crete
Συγγραφέας Αβραμίδης, Σταύρος Λ.
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Α.
Βλασιάδης, Κ.
Περίληψη Η αξιολόγηση της σχέσης ασθενή – γενικού ιατρού, κρίνεται απαραίτητη σε έναν τόσο βασικό δημόσιο πυλώνα υγείας όπως είναι το κέντρο υγείας (Κ.Υ), ελλείψει του οποίου οι ασθενείς της ελληνικής υπαίθρου ταλαιπωρούνται διανύοντας μεγάλες αποστάσεις περιπλανώμενοι χωρίς εισιτήριο στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. Άλλες φορές πάλι, η πορεία του αρρώστου στο σύστημα υγείας της Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), παρακάμπτει ηθελημένα το Κ.Υ λόγω της χαμηλής ικανοποίησης των χρηστών του από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Σκοπός της εργασίας είναι να προσδιορίσει το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών από τους γενικούς / οικογενειακούς ιατρούς και τις λοιπές υπηρεσίες υγείας που προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης και να το συγκρίνει με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων προγενεστέρων μελετών. Υλικά – Mέθοδος : Για την εκτίμηση της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το μεταφρασμένο και σταθμισμένο ερωτηματολόγιο ΕUROPEP (European Task Force for Patient Evaluation of General Practice), που αποτελείται από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου κατά την περίοδο Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2015 και που συμπληρώθηκε από ένα τυχαίο δείγμα 78 χρηστών του ΚΥ Αρκαλοχωρίου. Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Αποτελέσματα : Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 56 έτη περίπου (55.71±13.6). Η πλειοψηφία των χρηστών του ΚΥ Αρκαλοχωρίου είναι γυναίκες (56%). Οι ασθενείς με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερο σκορ στον τομέα της «οργάνωσης της φροντίδας στο Κ.Υ » (23.9±5.5), σε σχέση με αυτούς που έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Όσοι έχουν κάποια χρόνια νόσο δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου σαν οργάνωση φροντίδας (23.8 ±4.6), έναντι των ασθενών που δεν παρουσιάζουν ατομικό αναμνηστικό χρόνιας νόσου (21.1 ±5.5). Αυτοί που έχουν άριστη κατάσταση υγείας παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτούς που αυτοπροσδιορίζουν το επίπεδο υγείας τους ως μέτριο με αυξημένη συνολική αξιολόγηση κατά 15 μονάδες περίπου (β coef.= 15.2, 95% CI= 4.9 , 25.6). Οι πιο ηλικιωμένοι τείνουν να εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ικανοποιημένοι και όσο αυξάνονται οι επισκέψεις στο Κ.Υ, τόσο αυξάνεται το επίπεδο ικανοποίησης. Η πλειοψηφία των ασθενών του δείγματος εμφανίζεται αρκετά ικανοποιημένη με την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, τη σχέση τους με το γενικό ιατρό που τους παρακολουθεί και την οργάνωση του Κ.Υ ως μονάδα υγείας. Tο μέσο ποσοστό ικανοποίησης υπολογίστηκε στο 82 %(min 0% , max 100% ). Το 91.4% των ερωτηθέντων θα συνιστούσε τον γενικό του Ιατρό σε κάποιο φίλο ή γνωστό του και το 84.1% δεν θα τον άλλαζε αφού τον εμπιστεύεται. Συμπεράσματα : Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ύπαρξη ή όχι χρόνιας νόσου, κατάσταση υγείας) και των επιπέδων ικανοποίησής τους από την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας του ΚΥ Αρκαλοχωρίου. Οι χρήστες του ΚΥ εμφανίζονται το ίδιο ικανοποιημένοι από το γενικό γιατρό και τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας σε σχέση με άλλους ευρωπαίους ομολόγους τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν κάποια σημεία που χρήζουν βελτίωση στο Κ.Υ, όπως η διαθεσιμότητα του γενικού ιατρού στο τηλέφωνο του Κ.Υ και η μείωση του χρόνου αναμονής για την είσοδο στο εξεταστήριο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς χάραξη νέας πολιτικής από τη διοίκηση του Κ.Υ και την αρμόδια 7η Υ. Πε, μέσω Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 3 μιας πλατφόρμας συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ώστε να υιοθετηθούν βελτιωμένες συμπεριφορές που θα αυξήσουν την ποιότητα της παρεχόμενης ΠΦΥ.
Φυσική περιγραφή 66 σ. : διαγρ. (μερ. εγχρ) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Patient satisfaction
Ικανοποίηση ασθενών
Ημερομηνία έκδοσης 2016-03-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 164

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1