Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του νέου δημόσιου management  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000374692
Τίτλος Η έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του νέου δημόσιου management
Συγγραφέας Χριστοδουλάκη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Η. Μαυρομούστακου
Μέλος κριτικής επιτροπής Ν. Παπαδάκης
Μέλος κριτικής επιτροπής Κ. Λάβδας
Περίληψη Η έννοια της μέτρησης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μanagement. Δεδομένης της κρίσιμης για την Ελλάδα ιστορικής συγκυρίας με την ανάμιξη παγκόσμιων παικτών-Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.- στα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα και της επικρινόμενης από διεθνή και εγχώρια μέσα καταφανούς αναποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού του ελληνικού κράτους επελέγη ως θεματικό αντικείμενο της παρούσης εργασίας η εμβάθυνση στις έννοιες της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της μέτρησης σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Management. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή από το γραφειοκρατικό κράτος στο μεταγραφειοκρατικό που δίνει έμφαση στα αποτελέσματα. Αναλύεται η θεωρία της δημόσιας διακυβέρνησης και γίνεται αναφορά στην ιστορική διαδρομή στα είδη των μετρήσεων. Σε δεύτερο χρόνο αναπτύσσονται τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού διοικητικού συστήματος, με κυριότερη αιτία την εξάρτηση από τους πολιτικούς πάτρωνες και αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο στην έννοια του Προγραμματισμού και της Διοίκησης μέσω Στόχων και στο πώς έχει εισαχθεί αυτή η τεχνική στην εθνική έννομη τάξη. Αναλύεται η εφαρμογή της στην πράξη που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και η σύνδεση της με την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με τον πρόσφατο νόμο για το Ενιαίο Μισθολόγιο και γίνεται αναφορά στους προϋπολογισμούς προγραμμάτων που αντικατέστησαν τους παραδοσιακούς προϋπολογισμούς κονδυλίων. Επιπλέον, σχολιάζονται τα πορίσματα της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. για τη λειτουργική αξιολόγηση της Κεντρικής Διοίκησης στην Ελλάδα (η οποία εκδόθηκε Δεκέμβρη 2011). Γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, στα πλαίσια του οποίου χρηματοδοτούνται πολλές δράσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του ελληνικού κράτους και στη διαδρομή μέχρι εκεί από το 1979 με την εισαγωγή της Z.B.S. και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην έννοια της Οργανωτικής Μάθησης και της συγκριτικής προτυποποίησης –μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα-και εξάγεται το συμπέρασμα ότι σημαντικό δεν είναι μόνο τι μετριέται αλλά και πώς τελικά χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και από απλούς αριθμούς και ακατέργαστα δεδομένα δύνανται να μετατραπούν σε ερμηνευτικές πληροφορίες και να βοηθήσουν στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στη μελέτη περίπτωσης-εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση μέσω Στόχων στο τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και προτείνει την εφαρμογή κάποιων δεικτών, όπως δείκτης για τις διαδικασίες που απλοποιήθηκαν ή μηχανογραφήθηκαν, για το μέσο χρόνο ικανοποίησης ενός αιτήματος πολίτη, τις υπερωρίες που έγιναν, για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν και δείχνει πώς μέσα από τη μέτρηση και την ανατροφοδότηση θα βελτιωθεί η καθημερινή πραγματικότητα των υπαλλήλων, των πολιτών και θα μεγιστο / και βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση γραπτών τεκμηρίων-τόσο πρωτογενών πηγών, όπως νόμων, εγκυκλίων, άρθρων του Συντάγματος όσο και δευτερογενών, όπως βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, εκθέσεων Διεθνών Οργανισμών, δημοσιευμάτων στον τύπο, στατιστικών στοιχείων. Χρησιμοποιήθηκε δε και ποιοτική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ., που έχουν ερευνητικό έργο γύρω από το θέμα και υπαλλήλων του Υπ.ΕΣ. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στελεχώνουν τις σχετικές διευθύνσεις.
Φυσική περιγραφή 87 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2012
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 440

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 118