Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση : η περίπτωση της σχολικής επιτροπής, η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441786
Τίτλος Συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση : η περίπτωση της σχολικής επιτροπής, η συμβολή της στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας
Άλλος τίτλος Collective participatory entities in education : the case of the school committee and its impact on school effectiveness
Συγγραφέας Γκαραβέλλας, Εμμανουήλ Π
Σύμβουλος διατριβής Αργυροπούλου Ελευθερία
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκης Νίκος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Αναστασίου Σοφία
Κουτούζης Εμμανουήλ
Οικονομίδης Βασίλης
Τζανάκης Κωνσταντίνος
Περίληψη Ο θεσµός της Σχολικής Επιτροπής αποτελεί το κύριο συλλογικό όργανο λαϊκής συµµετοχής στη λειτουργία των σχολικών µονάδων. Ο ρόλος της επικεντρώνεται στη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται από το κράτος, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων. Ύστερα από µακροχρόνια λειτουργία με το νόμο 1566/1985, την 1η Ιανουαρίου 2011, με τον νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), η Σχολική Επιτροπή άλλαξε μορφή. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του καλλικρατικού νόμου σχετικά με Ενιαία Σχολική Επιτροπή, την τυχόν βλάβη και τις τυχόν προβληματικές περιοχές ευθύνης ή/και δυσλειτουργίες που δημιούργησε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις σχολικές μονάδες και των δυο βαθμίδων. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην καταγραφή, μέσω της έρευνας, των παραμετρικών στοιχείων που μπορούν να λειτουργήσουν ως μαθηματικοί συντελεστές, με σκοπό να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο υπολογιστικό πρόγραμμα (αλγόρίθμος) για την κατανομή των λειτουργικών κονδυλίων από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή προς τις σχολικές μονάδες, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. Με βάση τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο μεικτός τύπος έρευνας, η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος έγινε και ποσοτικά και ποιοτικά, με τη χρήση ερωτηματολογίων και τη διενέργεια συνεντεύξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβρη του 2018 μέχρι τον Απρίλη του 2020. Το δείγμα αποτέλεσαν 156 πρόεδροι Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, 78 πρόεδροι Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και 852 διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από όλη την επικράτεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η μετάβαση της Σχολικής Επιτροπής από το προηγούμενο καθεστώς στη νέα της μορφή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εντούτοις, ένα αρκετά μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζει τον προβληματισμό του, καθώς η διοικητική αποκέντρωση που επιχειρήθηκε με τον Καλλικράτη φαίνεται να μην λειτούργησε στην περίπτωση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Αν και η νέα μορφή λειτουργίας της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής έλυσε αρκετά από τα προβλήματα του παρελθόντος, φαίνεται ότι το αναθεωρημένο αυτό συλλογικό όργανο συνεχίζει να εμφανίζει δυσλειτουργίες. Οι δυσλειτουργίες αυτές που αφορούν τόσο το ίδιο το όργανο όσο και τη σχολική μονάδα συνοψιζονται στα εξής:  Ελλιπής χρηματοδότηση.  Έλλειψη καθοδήγησης από την κεντρική διοίκηση.  Απουσία κοινού τρόπου διαχείρισης στο σύνολο των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών.  Γραφειοκρατία.  Συγκεχυμένο νομοθετικό πλαίσιο, πολυνομία, διπλές αναγνώσεις νόμων.  Σχέση εξάρτησης με τον δήμο.  Υποστελέχωση σε όλους τους τομείς (γραμματειακή υποστήριξη, τεχνικές υπηρεσίες κ.α)  Απουσία εργαλείων για την μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Οι κατανομές των κρατικών κονδυλίων που πρέπει να γίνονται βάσει μαθηματικού τύπου, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών πραγματοποιούνται με εικονικό τρόπο και τα ποσά δεν αποδίδονται πλήρως ή/και καθόλου στις σχολικές μονάδες.  Ένα σημαντικό ποσοστό Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών δεν αναρτά τις αποφάσεις σχετικά με τις κατανομές των κονδυλίων στη Διαύγεια. Για τους σκοπούς της παρούσας διδακτορικής διατριβής δημιουργήθηκαν: α. μία πρόταση, στην οποία παρουσιάζεται ένα νέο γενικό πλαίσιο για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη σύνθεση και λειτουργία του οργάνου, τόσο σε θέματα διοικητικής όσο και οικονομικής φύσεως και β. ένα πρόγραμμα (λογισμικό) με την ονομασία: “Αλγόριθμος Κατανομής Κονδυλίων, για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, το οποίο θα βοηθήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους διαχειριστές της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στην κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης (και όχι μόνο) προς τις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων.
Φυσική περιγραφή 692 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Education
Effectiveness
Formula funding
Kallikratis
Law 3852/2010
Malfunctions
School-Committee
Αλγόριθμος κατανομής πιστώσεων
Αποτελεσματικότητα
Δυσλειτουργίες
Εκπαίδευση
Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Καλλικράτης
Νόμος 3852/2010
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 477

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 14