Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η κοινωνική οικονομία ως απάντηση στην οικονομική κρίση : το παράδειγμα των κοινωνικών επιχειρήσεων στη δυτική Κρήτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000417999
Τίτλος Η κοινωνική οικονομία ως απάντηση στην οικονομική κρίση : το παράδειγμα των κοινωνικών επιχειρήσεων στη δυτική Κρήτη
Άλλος τίτλος Social economy as a response to economic crisis: the case of social enterprises in western Crete
Συγγραφέας Φιολιτάκη, Όλγα Ε.
Σύμβουλος διατριβής Ζαϊμάκης, Γιάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Κούση, Μαρία
Καλογεράκη, Στεφανία
Περίληψη Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η έννοια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και του τρίτου τομέα καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των φορέων τους. Επίσης, εξετάζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις, το πεδίο δραστηριοποίησης τους και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στην συνέχεια, αναλύεται η κοινωνική οικονομία στην ελληνική πραγματικότητα και επισημαίνονται οι ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. Ακόμη, παρουσιάζονται οι διαστάσεις της σημερινής κρίσης καθώς και η επίδραση της σε διάφορούς τομείς και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα των διάφορων εναλλακτικών εγχειρημάτων που προσβλέπουν σε μια πιο δίκαιη και αλληλέγγυα κοινωνία. Τόσο τα δίκτυα της κοινωνικής οικονομίας όσο και η συμμετοχή σε αυτά αυξήθηκαν σε απόλυτους αριθμούς κατά την διάρκεια της ελληνικής κρίσης καθώς απαντούν σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα και κυρίως αυτά του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας. Στόχος είναι να διευκρινιστεί εάν και κατά πόσο οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν όντως να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης και να συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Αξιοποιώντας τις συνεντεύξεις σε βάθος που πραγματοποιήθηκαν με μέλη τεσσάρων Κοιν.Σ.Επ, που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνικές Ρεθύμνου και Χανίων, εξετάζεται η δομή, τα χαρακτηριστικά, η δράση, το ιδεολογικό πλαίσιο, οι αξίες και οι στόχοι καθώς και η συμβολή αυτών των επιχειρήσεων στην τοπική κοινωνία και στην τοπική ανάπτυξη. Επίσης, εξετάζεται εάν και κατά πόσο απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας στην περίοδο της κρίσης. Επιπλέον, βασικό και κρίσιμο ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο αυτοί οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας είναι βιώσιμοι και εάν όντως μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο παράδειγμα κοινωνικό-οικονομικής οργάνωσης που θα συμβάλει με την σειρά του σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι αρχές και οι αξίες που διέπουν αυτά τα εγχειρήματα είναι μεταξύ των άλλων η αλληλεγγύη, οι σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης, η αλληλοεκτίμηση, η άμεση δημοκρατία, η ισότητα, η ισότιμη εργασία, η υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, η αυτό-οργάνωση, η αλληλοβοήθεια, η αυτονομία και ο σεβασμός στη φύση. Οι υπό μελέτη φορείς απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες τόσο των μελών τους όσο και της ευρύτερης κοινότητας. Σκοπός τη δραστηριοποίησης τους δεν αποτελεί η συσσώρευση πλούτου και η μεγιστοποίηση κέρδους αλλά στοχεύουν σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων προς όφελος των ίδιων των μελών τους και της κοινωνίας. Επίσης, συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη καθώς δίνεται η δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που διαφορετικά θα δυσκολευόταν ή δεν θα είχε καθόλου πρόσβαση καθώς είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ελλιπώς ή καθόλου από το κράτος είτε παρέχονται από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα σε τιμές που δεν είναι προσιτές στον καθένα. Τέλος, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη κατάλληλού νομοθετικού και υποστηρικτικού πλαισίου, κάτι το οποίο δυσχεραίνει την καθημερινή τους λειτουργία. Όμως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Κοιν.Σ.Επ είναι εφικτό να είναι βιώσιμές αρκεί να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των μελών, υποστήριξη από την τοπική κοινωνία και δημιουργία ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου στήριξης. Με την κινητοποίηση των πολιτών και παράλληλα με το κατάλληλο νομοθετικό και υποστηρικτικό πλαίσιο πολλές πρωτοβουλίες θα μπορέσουν να οργανωθούν σε μια πιο σταθερή βάση και να αποτελέσουν μια πολιτική πρόταση. Χρειάζεται λοιπόν η κοινωνική οικονομία να αντιμετωπισθεί ως μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση που θα στοχεύει στον κοινωνικό μετασχηματισμό δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο, στην δημοκρατία και στην ισότητα. Έτσι, θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο αλληλέγγυα, πιο δημοκρατική και πιο υπεύθυνη.
Φυσική περιγραφή 116 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Social economy
Social enterprises
Κοινωνικές επιχειρήσεις
Κοινωνική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 2016-07-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 342

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 79