Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000452011
Τίτλος Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία
Άλλος τίτλος The pedagogy of multiliteracies and distance education in preschool age
Συγγραφέας Γεωργουλάκη, Άννα
Σύμβουλος διατριβής Αμπαρτζάκη Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Ζαράνης Νικόλαος
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση και τις πρακτικές παρεμβάσεις, τον αντίκτυπο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην προσχολική ηλικία. Η εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια. Τα δύο πρώτα, επικεντρώνονται στη θεωρητική θεμελίωση, στην οποία στηρίχτηκε το όλο εγχείρημα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει με μία οριοθέτηση της έννοιας «γραμματισμός». Ακολουθεί μία εκτεταμένη αναφορά στους όρους «Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών», «πολυτροπικότητα», κι αποδεικνύεται η σημαντικότητά τους στη διδακτική πράξη. Εν συνεχεία, υπογραμμίζεται η πολυπλοκότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη ζωή και την εκπαίδευση των παιδιών του νηπιαγωγείου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, τονίζεται η σημαντικότητα της ύπαρξης της διδακτικής μεθοδολογίας, με σκοπό μία επιτυχημένη εκπαιδευτική διδασκαλία και μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, τεκμηριώνεται η ανάγκη της κατάκτησης των εννοιών «του χρόνου και του χώρου» από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και παρουσιάζεται το παιδαγωγικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα τελεσφορήσουν: η «παιδαγωγική των πολυγραμματισμών», η «πολυτροπικότητα» κι η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», ενιαία• προκειμένου να επιτύχουμε μία πολιτισμική ποικιλομορφία μέσα στην σχολική τάξη και κατ' επέκταση να «καλλιεργήσουμε» μία κοινωνία «εγγράμματων πολιτών». Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την Έρευνα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Educational Design Research), μέσω της οποίας αναλύεται ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η διδακτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε, στα πλαίσια της διδασκαλίας ενός διαδικτυακού μαθήματος, με τίτλο: «Η γειτονιά του σχολείου». Ουσιαστικά στην εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της διδασκαλίας εν μέσω της Open eClass, προκειμένου να ευδοκιμήσει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, ανταποκρινόμενο στις θεωρίες της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών, στην προσχολική ηλικία. Το κεντρικό ερώτημα γύρω από το οποίο θα κινηθούμε είναι, το εξής: γιατί είναι σημαντική η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών σε μία τάξη προσχολικής ηλικίας και πως ο εκπαιδευτικός βασισμένος στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών προωθεί κι ενθαρρύνει τη μάθηση, ουσιαστικά και δημιουργικά; Αναλυτικότερα περιγράφονται ο σκοπός, οι στόχοι, τα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς κι ο χρόνος εφαρμογής της. Υποδεικνύεται αναλυτικά το υλικό που συγκεντρώθηκε, και τα στάδια της κάθε δραστηριότητας. Να σημειωθεί εδώ ότι, μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε διαδικτυακά• εντούτοις σχεδιάστηκαν και δραστηριότητες με σκοπό να υλοποιηθούν σε χώρους εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα στη γειτονιά, στο ταχυδρομείο, στο πάρκο της γειτονιάς και στο σπίτι. Στο μάθημα συμμετείχαν δεκαοχτώ παιδιά, τα οποία έλαβαν μέρος σ’ ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό μάθημα διερευνητικής μάθησης στηριγμένο στα παιδαγωγικά και ποιοτικά κριτήρια του VTT-Box, μέσης διάρκειας δέκα ημερών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, στη μάθηση των παιδιών. Ολοκληρώνεται με άλλα λόγια το κεφάλαιο, με κάποια συμπεράσματα και προσωπικές απόψεις, σχετικά με την απόδοση του διαδικτυακού μαθήματος, το οποίο είναι στηριγμένο στους στόχους-τους σκοπούς της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και στις μεθόδους υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το διαδικτυακό μάθημα εξάλλου δημιουργήθηκε, για να προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, με σκοπό μέσω της ενδυνάμωσης των πολυδιάστατων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, να μπορέσουν να επιβιώσουν στο συνεχές μεταβαλλόμενο «κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι».
Φυσική περιγραφή 108 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Distance education
Multimodality
Pedagogy of Multiliteracies
Preschool age
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών
Πολυτροπικότητα
Προσχολική ηλικία
Ημερομηνία έκδοσης 2022-09-22
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 286

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10