Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η καταγραφή του σοβαρού τραύματος σε τμήμα επειγόντων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η εκτίμηση της προβλεπτικής ικανότητας των GAP, MGAP, RTS και ISS σκορ βαρύτητας στην έκβαση ασθενών με μείζον τραύμα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454720
Τίτλος Η καταγραφή του σοβαρού τραύματος σε τμήμα επειγόντων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η εκτίμηση της προβλεπτικής ικανότητας των GAP, MGAP, RTS και ISS σκορ βαρύτητας στην έκβαση ασθενών με μείζον τραύμα
Άλλος τίτλος Recording of severe trauma in an emergency department of the University Hospital and the evaluation of the predictive ability of GAP, MGAP, RTS and ISS severity scoring systems in the outcome of patients with major trauma
Συγγραφέας Παπαγιαννάκη, Δέσποινα
Σύμβουλος διατριβής Νότας, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Ηλία, Σταυρούλα
Περίληψη Εισαγωγή: Το τραύμα θεωρείται πλέον μία «νόσος» και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να το διαχειρίζεται κάθε σύστημα υγείας, με στόχο την ολιστική προσέγγιση του ασθενή. Τα ηλεκτρονικά μητρώα καταγραφής (Trauma Registry) που έχουν αναπτυχθεί καθώς και η διαστρωμάτωση της βαρύτητας του τραύματος αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας των ασθενών με τραύμα και θεωρούνται δύο σημαντικές ανάγκες του υγειονομικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας, του τύπου και του μηχανισμού του τραύματος στους ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ και χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης και φροντίδας, καθώς και η εκτίμηση της προβλεπτικής ικανότητας έκβασης του τραύματος με τη χρήση των GAP, MGAP, RTS και ISS σκορ βαρύτητας τραύματος. Μεθοδολογία: Η μελέτη διεξήχθη στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από ιατρικούς φακέλους ασθενών που νοσηλεύτηκαν με τραύμα, το διάστημα Ιουνίου 2022 – Οκτωβρίου 2022. Χρησιμοποιήθηκε φόρμα καταγραφής δεδομένων, η οποία περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία που σχετίζονταν με τον τραυματισμό και τα προγνωστικά εργαλεία βαθμολόγησης της βαρύτητας του τραύματος. Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν η ηλικία κάτω των 18 ετών και ο θάνατος πριν την άφιξη στο ΤΕΠ, χωρίς να υπάρχει συνεχιζόμενη προσπάθεια ανάνηψης. Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 448 ασθενείς με μέση ηλικία τα 59,9 έτη. Το 94,6% των ασθενών έφερε αμβλύ τραύμα, με κυρίαρχο τραυματισμό τα κατάγματα του μηριαίου οστού (122, 27,2%) και την πλειοψηφία των ατυχημάτων να προκλήθηκαν από πτώσεις από ίδιον ύψος (172, 38,5%). Σε ασθενείς, που καταγράφηκε στον ιατρικό φάκελο η κλίμακα Γλασκόβης, 12 (9,0%) έλαβαν σκορ κάτω ή ίσο του 8. Σε επείγουσα βάση διασωληνώθηκαν 25 ασθενείς, με το 55% αυτών να διασωληνώθηκαν μέσα στην πρώτη μισή ώρα από την άφιξή τους στην υγειονομική μονάδα αναφοράς. Αξονική τομογραφία πραγματοποιήθηκε στο 49,3% των ασθενών, με το πιο συχνό είδος να αφορά την αξονική εγκεφάλου (146, 68,2%). Το 91,7% μεταφέρθηκε σε κάποια χειρουργική κλινική, ενώ το 5,0% και το 3,3% οδηγήθηκαν σε ΜΕΘ και χειρουργείο αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των ασθενών (200, 57,1%) παρέμειναν στο ΤΕΠ πάνω από δύο ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία και να εισαχθούν σε κλινική. Σε 18 ασθενείς (4,0%) χρειάστηκε είτε άμεσα είτε εντός λίγων ωρών να πραγματοποιηθεί κάποια επείγουσα επεμβατική διαδικασία. Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας ήταν 8,7 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος της νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν 11,9 ημέρες. Εξιτήριο στο σπίτι έλαβαν 385 άτομα (85,9%) και 11 ασθενείς (2,5%) απεβίωσαν. Με βάση την κλίμακα ISS, με σοβαρό – πολύ βαρύ τραύμα υπολογίστηκαν 52 ασθενείς (11,6%). Με βάση τις κλίμακες GAP και MGAP, σοβαρό – πολύ βαρύ τραύμα είχαν 3 (2,4%) και 9 (7,4%) ασθενείς αντίστοιχα. Στην κλίμακα RTS υπολογίστηκαν μόνο 9 ασθενείς, καθώς περιλαμβάνει την αναπνευστική συχνότητα, ένα δεδομένο το οποίο καταγράφεται σπανίως στους φακέλους των ασθενών. Όσον αφορά τη συσχέτιση του φύλου με τα στοιχεία τραυματισμού, περισσότεροι ήταν οι άνδρες (40, 81,6%) που διακομίστηκαν με τραύμα από άλλους νομούς της Κρήτης (p<0,001). Οι τραυματισμοί στο σπίτι ήταν πιο συχνοί στις γυναίκες (94, 77,1%), ενώ οι τραυματισμοί στο δρόμο πιο συχνοί στους άνδρες (87, 75,7%) (p<0,001). Εργατικά ατυχήματα καταγράφηκαν μόνο σε άντρες (15, 100,0%) (p<0,001). Η συχνότητα των τροχαίων οποιουδήποτε τύπου είναι πιο συχνή στους άνδρες (80, 77,7%) ενώ οι πτώσεις πιο συχνές στις γυναίκες (149, 59,4%) (p<0,001). Όσον αφορά τη συσχέτιση της ηλικίας με τα στοιχεία τραυματισμού, οι τραυματισμοί στο σπίτι συμβαίνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες με μέσο όρο τα 78,7 έτη (p<0,001), ενώ τα ατυχήματα στην εργασία και τα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν σε μικρότερες ηλικίες, με μέσο όρο τα 44,4 και 42,0 έτη αντίστοιχα (p=0,001). Οι ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ είχαν υψηλότερη μέση τιμή στην ISS (27,3 ± 16,6) και χαμηλότερη μέση τιμή στις κλίμακες MGAP (23,0 ± 4,8) & GAP (18,7 ± 4,6). Οι ασθενείς που απεβίωσαν είχαν υψηλότερο μέσο όρο στην κλίμακα ISS (40,5 ± 27,7) και χαμηλότερους μέσους όρους στις κλίμακες MGAP (19,6 ± 3,6) & GAP (16,6 ± 4,3). Η κλίμακα ISS είχε καλύτερη διακριτική ικανότητα να αναγνωρίζει τους ασθενείς που θα κατέληγαν από το τραύμα τους, σε σχέση με τις κλίμακες GAP & MGAP, αν και αυτή η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Με όριο το 11 (βάση Youden Index) η ISS είχε 100% ευαισθησία και 86% ειδικότητα. Συμπεράσματα: Οι πτώσεις και τα τροχαία ατυχήματα ως τα πιο συχνά είδη ατυχημάτων, προκάλεσαν κατά πλειοψηφία κατάγματα στο μηριαίο οστό και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγοι ήταν οι πολυτραυματίες, όπως αποδείχτηκε και με τη χρήση των προγνωστικών κλιμάκων βαρύτητας του τραύματος. Αναδείχθηκαν σημαντικές συσχετίσεις με βάση και το φύλο και την ηλικία. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μητρώου καταγραφής τραύματος, το οποίο θα μπορούσε να προσδιορίσει τη συχνότητα και τα είδη τραυματισμού, να συγκεντρώσει κλινικά αποτελέσματα των τραυματιών και της έκβασή τους, δίνοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης της σχέσης αιτίας – αποτελέσματος.
Φυσική περιγραφή 87 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 450

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2