Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αξιολόγηση της διαχείρισης ασθενών με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388593
Τίτλος Αξιολόγηση της διαχείρισης ασθενών με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Άλλος τίτλος Evaluation of management of patients with uppler gastrointestinal symptoms in primary care
Συγγραφέας Οικονομίδου Ειρήνη
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Κουρούμαλης, Η.
Κόλιος, Γ.
Περίληψη Εισαγωγή Η λειτουργική δυσπεψία (ΛΔ) και η γαστοοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό και σε ιατρεία γενικής ιατρικής. Οι δυο αυτές νόσοι εμφανίζουν πολύ συχνά μεγάλη αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων. Η απουσία ενός εξακριβωμένου παθοφυσιολογικού μηχανισμού για τη ΛΔ και η κλινική κυρίως διάγνωση της ΓΟΠΝ κάνει τη χρήση διαγνωστικών κριτηρίων και ερωτηματολογίων επιβεβλημένη. Οι νόσοι αυτές δεν έχουν μελετηθεί εκτεταμένα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Σκοπός Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνήσει τη συχνότητα αναφοράς των συμπτωμάτων του ανώτερου πεπτικού συστήματος σε πληθυσμούς αγροτικών Περιφερικών Ιατρείων (ΠΙ) της Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης. Βασικός στόχος ήταν ο προσδιορισμός της συχνότητας της ΛΔ και της ΓΟΠΝ καθώς και η επιβεβαίωση της αρχικής διάγνωσης μέσω ενδοσκοπήσεως. Επίσης στους στόχους της μελέτης, ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα λοίμωξης με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η ανάδειξη διαγνωστικού εργαλείου για την εκτίμηση της ΓΟΠΝ στην ΠΦΥ. Διερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των ασθενών στη διενέργεια ενδοσκόπησης και εκτιμήθηκε η ποιότητα ζωής των ατόμων με δυσπεψία και ΓΟΠΝ. Πληθυσμός και μέθοδοι 18 Στη μελέτη συμμετείχαν 5 ΠΙ, 3 από την Κεντρική Μακεδονία και 2 από την Κρήτη. Ο πληθυσμός ευθύνης των μονάδων αυτών ήταν περίπου 21.100 άτομα σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έγινε εκτίμηση όλων των ασθενών που προσήρθαν για οποιοδήποτε λόγω στα ΠΙ σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Στην πρώτη φάση της μελέτης οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με το σταθμισμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο για τη δυσπεψία Identification of Dyspepsia in General Population (IDGP). Όλοι οι θετικοί ασθενείς παραπέμφθηκαν σε προγραμματισμένη ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού. Επίσης, αξιολογήθηκαν με τα ερωτηματολόγια Reflux Disease Questionnaire (RDQ) για τη ΓΟΠΝ και Quality of Life in Reflux and Dyspepsia (QOLRAD) για την ποιότητα ζωής.Το ερωτηματολόγιο RDQ σταθμίσθηκε στα ελληνικά. Οι θετικοί ασθενείς διερευνήθηκαν για λοίμωξη με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είτε με βιοψία κατά την ενδοσκόπηση είτε με το τεστ αναπνοής Urea Breath Test (UBT). Σε δεύτερο χρόνο, στα άτομα που αρνήθηκαν τη διενέργεια ενδοσκόπησης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρέασαν τη συμμόρφωση τους. Έγινε ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων βάσει της θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς -Theory of Planned Behaviour (TPB). Αποτελέσματα Συνολικά αξιολογήθηκαν 992 ασθενείς με 160 από αυτούς να είναι θετικοί για συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό. Από αυτούς, 28 μόνο πραγματοποίησαν γαστροσκόπηση. Σε 106 ασθενείς πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις για τη διερεύνηση των παραγόντων μη συμμόρφωσης για ενδοσκόπηση. Το ερωτηματολόγιο RDQ συμπληρώθηκε 160 ασθενείς. Η διαδικασία στάθμισης της ελληνικής έκδοσης έδειξε μια γενικά υψηλή εσωτερική συνοχή (alpha value: 0.91). Ο δείκτης kappa ήταν μάλλον χαμηλός (0.20, 95% CI: 0.04, 0.36) ενώ η συνολική συμφωνία μεταξύ του RDQ και του ερωτηματολογίου IDGP ήταν 70.5%. 19 Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο RDQ 112 από τους 160 ασθενείς (71,8%) βρέθηκε ότι έπασχαν από ΓΟΠΝ. Από αυτούς οι 110 ασθενείς ελέγχθηκαν για λοίμωξη με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και οι 65 βρέθηκαν θετικοί. Σε 157 εκ των 160 ασθενών με συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό αξιολογήθηκε η ποιότητα ζωής σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο QOLRAD. Οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες παρουσίασαν χειρότερη ποιότητα ζωής και στους πέντε τομείς αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. Αντίθετα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους ασθενείς ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή και την ηλικιακή τους ομάδα. Συμπεράσματα Από τη μελέτη προκύπτει πως η λειτουργική δυσπεψία και η ΓΟΠΝ είναι πολύ συχνές στον πληθυσμό που επισκέπτεται το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ακόμη και αν δεν αποτελούν την κύρια αιτία προσέλευσης. Επίσης, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα λοίμωξης με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών στη σύσταση διερεύνησής τους με ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού. Η διαπίστωση πως οι γυναίκες ασθενείς έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής από τους άνδρες φαίνεται να επαληθεύεται και στην παρούσα μελέτη. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κλινική πρακτική διαχείριση των ασθενών με δυσπεψία και ΓΟΠΝ στην ΠΦΥ, αλλά και στο σχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Φυσική περιγραφή 139 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Dyspepsia
Gastroesophageal reflux
Helicobacter pylori
Primary health care
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Δυσπεψία
Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού
Ημερομηνία έκδοσης 2013-07-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 268

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 12