Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Phasma: an automatic modulation classification system based on Random Forest  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000414786
Τίτλος Phasma: an automatic modulation classification system based on Random Forest
Άλλος τίτλος Phasma: σύστημα αυτόματης αναγνώρισης διαμόρφωσης σήματος με τη χρήση Τυχαίου Δάσους των ιστότοπων
Συγγραφέας Τριανταφυλλάκης, Κωνσταντίνος Χ.
Σύμβουλος διατριβής Δημητρόπουλος, Ξενοφώντας
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκης, Στέφανος
Μουχτάρης, Αθανάσιος
Τραγανίτης, Απόστολος
Περίληψη Η ραγδαία αύξηση των ασύρματων συσκευών εγείρει την ανάγκη για την αποδοτική συνύπαρξή τους στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το παρόν στατικό μοντέλο καταμερισμού των διαθέσιμων ζωνών συχνοτήτων έχει αποδειχθεί ανεπαρκές να ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και μεγαλύτερο ρυθμό δεδομένων. Οι ελεύθερες μπάντες συχνοτήτων είναι συνωστισμένες, ενώ αντίθετα, στην πλειοψηφία τους οι αδειοδοτούμενες ζώνες είναι ήδη διανεμημένες. Ταυτόχρονα, υφίσταται το παράδοξο της υποχρησιμοποίησης αυτών των περιοχών του φάσματος. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου κατανομής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα σε μη αδειοδοτημένους ή αλλιώς δευτερεύοντες χρήστες, να επωφελούνται της χρήσης δεσμευμένων συχνοτήτων, υπό την προϋπόθεση να μην υπονομεύουν την λειτουργία των αδειοδοτημένων ή πρωτευόντων χρηστών. Οι δευτερεύοντες χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν αδρανείς ζώνες συχνοτήτων ή να αποφεύγουν την παρεμβολή με τους πρωτεύοντες χρήστες. Για το λόγο αυτό, οι ραδιοπομποί οφείλουν να διαθέτουν την ικανότητα να παρακολουθούν το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους κατάλληλα. Τα γνωστικά ραδιοσυστήματα (Cognitive Radios) σε συνδυασμό με τους πομποδέκτες διαμορφούμενους από λογισμικό (Software Defined Radios), είναι μια ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη λύση στην προαναφερθείσα ανάγκη, μέσω της ικανότητάς τους να επαναπροσαρμόζουν δυναμικά τις παραμέτρους λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, οι μη αδειοδοτημένοι χρήστες, σε μια προσπάθεια να εντοπίζουν αποδοτικά τις ευκαιρίες μετάδοσης και να διευκολύνουν τον ανταγωνισμό, επιζητούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν την ταυτότητα των μεταδιδόμενων σημάτων σε μια παρατηρούμενη ζώνη συχνοτήτων. Παραδείγματος χάριν, η γνώση σχετικά με τη διαμόρφωση ενός ψηφιακού ή αναλογικού σήματος, είναι πιθανό ν’ αποκαλύψει, αν ανήκει σε αδειοδοτημένο ή όχι χρήστη. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό σκοπό της αυτόματης κατηγοριοποίησης διαμόρφωσης (Automatic Modulation Classification), όπου διάφορα χαρακτηριστικά εξετάζονται προκειμένου, να τα υτοποιηθεί η διαμόρφωση στην οποία έχει υποβληθεί ένα ληφθέν σήμα, χωρίς καμία πρότερη γνώση. Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, που μπορεί να ενισχύσει τα ραδιοσυστήματα με ευφυΐα και την αναγνώριση διαμόρφωσης σήματος, εφαρμόζοντας μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Στην πιο ευρέως διαδεδομένη της μορφή, την επιτηρούμενη εκμάθηση, ένα προβλεπτικό μοντέλο εκπαιδεύεται μέσω της παρακολούθησης γνωστών σημάτων, ώστε να επιτυγχάνει κατηγοριοποίηση από ένα προκαθορισμένο σύνολο διαμορφώσεων. Στην παρούσα εργασία, φιλοδοξούμε να διευκολύνουμε την υιοθέτηση της Μηχανικής Μάθησης σε εφαρμογές ευφυών ραδιοσυστημάτων και κατ’ επέκταση στην Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Διαμόρφωσης. Στο μέτρο που μπορούμε να γνωρίζουμε, υπάρχει μια σαφής έλλειψη συστημάτων, που παρακολουθούν αυτόματα περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, εξάγουν υπάρχουσες μεταδόσεις και επιχειρούν ταυτοποίηση διαμόρφωσης, σε πραγματικές συνθήκες. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, εφαρμόζονται τεχνικές ανάλυσης σήματος με σκοπό τον αποδοτικό εντοπισμό και διαχωρισμό των μεταδόσεων, που υφίστανται σε μια ζώνη συχνοτήτων, σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια επιστρατεύεται ο αλγόριθμός μηχανικής μάθησης Τυχαίου Δάσους (Random Forest), για την εκπαίδευση του προβλεπτικού μοντέλου. Η υλοποίηση του συστήματός μας έχει βασιστεί στη χρήση της δημοφιλούς SDR πλατφόρμας GNURadio, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη παραμετροποίηση και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της υποστήριξης πρόσθετων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Τέλος, στην παρούσα εργασία, αναφερόμαστε εκτενώς στις υποθέσεις που λάβαμε υπόψιν κατά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματός μας και αποτιμούμε την απόδοσή του, με όρους ακρίβειας κατηγοριοποίησης και χρόνου απόκρισης.
Φυσική περιγραφή ii, 46 σ. : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 386

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18