Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορφυρινικών παραγώγων για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000447121
Τίτλος Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορφυρινικών παραγώγων για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου
Άλλος τίτλος Synthesis and characterization of porphyrin derivatives, for photocatalytic hydrogen production
Συγγραφέας Αγαπάκη, Ελένη Γ.
Σύμβουλος διατριβής Κουτσολέλος, Αθανάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Αγγαρίδης, Παναγιώτης
Μητράκη, Άννα
Περίληψη Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν τις βασικές πηγές ενέργειας της ανθρωπότητας. Ωστόσο, η συστηματική καύση τους προκαλεί έκλυση αέριων ρύπων και συνεπώς αλλαγή στο κλίμα του πλανήτη. Μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές προκλήσεις αυτού του αιώνα, είναι η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δραστηριότητας, με στόχο τη βιώσιμη συνύπαρξη του ανθρώπινου είδους. Μεταξύ των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ηλιακό φως είναι μακράν ο πιο ελκυστικός υποψήφιος, εξαιτίας της αφθονίας του. Ο ήλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός πολλά υποσχόμενου καυσίμου, του υδρογόνου. Αυτό, αποτελεί δικαίως το καύσιμο που μέλλοντος καθώς κατά την καύση του το μόνο παραπροϊόν που παράγει είναι το νερό. Η φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου (H2) θεωρείται η πιο υποσχόμενη μέθοδος μετατροπής του νερού σε υδρογόνο. Μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα φωτοκαταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου. Αυτά συνήθως κάνουν χρήση ενός φωτοευαισθητοποιητή (PS) ο οποίος απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενός καταλύτη (CAT) ο οποίος ανάγει το νερό σε υδρογόνο και ενός θυσιαστικού δότη ηλεκτρονίων (SED) ο οποίος αναγεννά το σύστημα. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η σύνθεση και η μελέτη κατάλληλα τροποποιημένων πορφυρινών που θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση ενός φωτοκαταλυτικού συστήματος. Tο διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) μετά από την τροποποίησή του με νανοσωματίδια πλατίνας (Pt nanoparticles) χρησιμοποιείται ως καταλύτης, ενώ για την αύξηση της φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου προσροφήθηκαν στην επιφάνειά του TiO2 πορφυρινικά παράγωγα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, στόχος ήταν η μελέτη i) της επίδρασης της θέσης της καρβοξυλομάδας (που αποτελεί την ομάδα πρόσδεσης) σε όρθο και πάρα θέση και ii) της απόστασης της ομάδας πρόσδεσης από το μακροκυκλικό δακτύλιο της πορφυρίνης. Διαπιστώθηκε ότι λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης η προσρόφηση όρθο πορφυρινών είναι αδύνατη. Ενώ όσον αναφορά τα πειράματα της επίδρασης της απόστασης της ομάδας πρόσδεσης, παρατηρήθηκε ότι οι πορφυρίνες ψευδαργύρου με μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα δίνουν μικρότερη φωτοκαταλυτική απόδοση. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, συντέθηκαν πορφυρίνες που φέρουν τέσσερεις καρβοξυλομάδες και διαφορετικά μέταλλα στον κεντρικό πορφυρινικό δακτύλιο. Μελετήθηκε η επίδραση του μεγέθους των ανθρακικών αλυσίδων και των διαφορετικών μετάλλων ως προς την φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου. Σε αυτό το κομμάτι, οι πορφυρίνες με τις μεγαλύτερες ανθρακικές αλυσίδες εμφάνισαν καλύτερα αποτελέσματα ενώ όταν ήταν μεταλλωμένες με πλατίνα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη απόδοση, επιτυγχάνοντας 10819 καταλυτικούς κύκλους (TONs) σε μόλις 24 ώρες ακτινοβόλησης. Η μελέτη επεκτάθηκε στην εύρεση των βέλτιστων συνθηκών του συστήματος. Έπειτα από τέσσερις διαφορετικούς θυσιαστικούς δότες ηλεκτρονίων (SED) και δύο διαφορετικούς ημιαγωγούς διαπιστώθηκε ότι το σύστημα παρουσιάζει τη μέγιστη απόδοση με ασκορβικό οξύ (1 M) pH=4 και TiO2/Pt (0.5% w/w).
Φυσική περιγραφή [x], 97 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Carboxyl groups
Energy/electron transfer
Photocatalysis
Platinum nanoparticles
TiO2/Pt
Titanium dioxide
Διοξείδιο του τιτανίου
Καρβοξυλομάδες
Μεταφορά ενέργειας / ηλεκτρονίων
Νανοσωματίδια πλατίνας
Πορφυρίνες
Φωτοκατάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 2022-03-31
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 490

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-03-31