Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Το ιστορικό των Σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας και η προοπτική οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των δεδικασμένων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων έως και σήμερα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000445593
Τίτλος Το ιστορικό των Σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας και η προοπτική οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των δεδικασμένων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων έως και σήμερα
Άλλος τίτλος The historical record of the Greek-Turkish relations and the perspective of delimitating their maritime zones, through a comparison and a case-by-case study, of the judgments by the ICJ and the ITLOS , up today
Συγγραφέας Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Σύμβουλος διατριβής Ξενάκης Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Λάβδας Κωνσταντίνος
Τσάκωνας Παναγιώτης
Περίληψη Αρχικά εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο με τη βιβλιογραφική έρευνα και θεμελίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στην ανάλυση αυτή ενσωματώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες και η νομολογία σχετικά με αυτές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα, Τουρκία). Στην συνέχεια αναλύεται, ως παράδειγμα, το πως η Κύπρος κατάφερε σε δυσχερέστερες συνθήκες να οριοθετήσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) με τα γειτονικά της κράτη (Αίγυπτο, Λίβανο, Ισραήλ). Εξετάστηκαν διεξοδικά επιμέρους περιπτώσεις διενέξεων που περιλαμβάνουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αποφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την υπό μελέτη περίπτωση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των τρόπων που τα συγκεκριμένα έως σήμερα δεδικασμένα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (Δ.Δ.Χ.) και του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (Δ.Δ.Δ.Θ.) επηρεάζουν την υπό μελέτη περίπτωση της διένεξης της Ελλάδας και της Τουρκίας για την Α.Ο.Ζ. αλλά και τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες. Αφότου εξετάσουμε το παραπάνω πλαίσιο, με την χρησιμοποίηση και ανάλυση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Δ.Χ και Δ.Δ.Δ.Θ. που εδράζονται αφενός μεν στη διεθνή νομολογία αλλά αφετέρου και στην - σε γενικές γραμμές - εφαρμοζόμενη αρχή της ευθυδικίας, θα εξαχθούν τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να προετοιμαστεί σε μεγάλο βαθμό για μία ενδεχόμενη δικαστική διευθέτηση με την Τουρκία αναφορικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα) ενώπιων των δικαιοδοτικών οργάνων, μέσα από την περιπτωσιολογική αντιμετώπιση της κάθε αμφισβητούμενης περιοχής, έτσι ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Ακόμα θα αναλύσουμε τα στρατηγικά βήματα που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να οριοθετήσει ΑΟΖ, κατά σειρά ευκολίας, πρώτα με την Ιταλία, εν συνεχεία με την Αλβανία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Κύπρο, και τέλος με την Τουρκία, έχοντας ενισχυθεί διπλωματικά από τις προηγούμενες οριοθετήσεις, κάτι το ωστόσο αναμένεται να επιδεινώσει τις σχέσεις Αθηνών - Άγκυρας ή και υπό ορισμένες συνθήκες να τις οδηγήσει στο Διεθνές Δικαστήριο. Τέλος αφότου αναφέρουμε τρόπους και καταστάσεις που θα οδηγούσαν την διένεξη των δύο χωρών ενώπιον ενός Διεθνούς Δικαιοδοτικού Οργάνου, θα αναλυθεί τόσο το σκεπτικό των αποφάσεων, αναφορικά με τα 12 ναυτικά μίλια και την αναλογικότητα της υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ με τη μέθοδο της ευθυδικίας, και θα ληφθούν υπόψη οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τα δικαιοδοτικά όργανα για την οριοθέτηση των ΑΟΖ άλλων χωρών, θα επιχειρηθεί η ψηφιακή απεικόνιση του χάρτη της πιθανής ΑΟΖ Ελλάδας - Τουρκίας, όπως θα αποτυπωνόταν μέσα από την απόφαση ενός δικαιοδοτικού οργάνου είτε αυτό είναι το Δ.Δ.Χ. είτε το Δ.Δ.Δ.Θ.
Φυσική περιγραφή 439 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα EEZ
Greece
ICJ
ITLOS
Nautical miles
Turkey
ΑΟΖ
Αιγιαλίτιδα ζώνη
Ελλάδα
Τουρκία
Υφαλοκρηπίδα
Ημερομηνία έκδοσης 2021-09-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 387

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-11-30