Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της επίδρασης χημειοπροφυλακτικών παραγόντων στην απόπτωση κυττάρων του κολονικού επιθηλίου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000367186
Τίτλος Μελέτη της επίδρασης χημειοπροφυλακτικών παραγόντων στην απόπτωση κυττάρων του κολονικού επιθηλίου
Άλλος τίτλος The study of the effect of chemopreventive agents on apoptosis of colonic epithelial cells
Συγγραφέας Μπουρίκας, Λεωνίδας
Σύμβουλος διατριβής Γεώργιος κολιός
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Γραβάνης, Αχιλλέας
Περίληψη Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η πιο συχνή κακοήθεια του γαστρεντερικού σωλήνα. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό του καρκίνου του παχέος εντέρου προηγείται ο αδενωματώδης πολύπους. Είναι, επομένως, λογικό να αναζητείται η δυνατότητα πρόληψης δημιουργίας νέων πολυπόδων, δηλαδή η χημειοπροφύλαξη, καταρχήν ως μέθοδος συμπληρωματική. Σήμερα υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Μη-Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) ασκούν χημειοπροφυλακτική δράση στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι φθοριοκινολόνες στις οποίες ανήκει η σιπροφλοξασίνη αναστέλλουν την βακτηριδιακή τύπου II τοποϊσομεράση, ενώ ο τρόπος δράσης τους στα κύτταρα των θηλαστικών δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν ότι οι κινολόνες δεν έχουν μόνο αντιβακτηριδιακή δράση αναγνωρίζοντας την ανοσορρυθμιστική δράση τους, τη δυνατότητα επαγωγής αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων, όσο και το ρόλο τους στην απόπτωση. Ο TGF-β (transforming growth factor-β) είναι μια κυτταροκίνη με πολλαπλές λειτουργίες στους ανθρώπινους ιστούς. Σήμερα, θεωρείται ότι ο TGF-β δρα ανασταλτικά στα πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης, ενώ σε πιο όψιμα στάδια τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να διαφεύγουν της ανασταλτικής του δράσης. Η δράση στην απόπτωση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό της σιπροφλοξασίνης, των ΜΣΑΦ, των αναστολέων της κυκλοξυγενάσης (COX)-2 και του 5-ASA στις καρκινικές επιθηλιακές σειρές παχέος εντέρου ΗΤ-29 και Caco-2, καθώς και η μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους, όταν συνδυαστούν με την 5-Φθοριο-Ουρακίλη (5-FU), αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής. Για τον προσδιορισμό της απόπτωσης χρησιμοποιήθηκε χρώση με Annexin-V και 7-AAD καθώς και το εμπορικώς διαθέσιμο κιτ CELL DEATH DETECTION ELISA PLUS. Η επίδραση των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό-επιβίωση μετρήθηκε με τη μέθοδο του τετραζολικού άλατος ΜΤΤ. Στην παρούσα μελέτη, δείχνουμε, για πρώτη φορά, ότι η διέγερση με σιπροφλοξασίνη αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό στα κύτταρα ΗΤ-29 μέσω επαγωγής του TGF-βΙ τόσο σε επίπεδο mRNA , όπως δείξαμε με ημιποσοτική multiplex PCR, όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης, όπως δείξαμε σε υπερκείμενα κυτταρικών καλλιεργειών με ELISA, ενώ το αντιπολλαπλασιαστικό της αποτέλεσμα προλαμβάνεται με την προσθήκη εξουδετερωτικού αντισώματος έναντι του TGF-βΙ στην καλλιέργεια. Τα Caco-2 κύτταρα δεν εκφράζουν λειτουργικούς υποδοχείς του TGF-β και για αυτό είναι ανθεκτικά τόσο στον TGF-βΙ όσο και στη σιπροφλοξασίνη. Το αντιπολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της σιπροφλοξασίνης στο δικό μας πειραματικό μοντέλο δεν αποδίδεται σε επαγωγή απόπτωσης, αλλά σε αναστολή του κυτταρικού κύκλου (όπως δείξαμε με χρώση με PI και κυτταρομετρία ροής) και ήταν αναστρέψιμο μετά την απομάκρυνση του φαρμάκου από την κυτταροκαλλιέργεια. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν μια πιθανή αντινεοπλασματική δράση της σιπροφλοξασίνης στα προκαρκινικά ή στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του παχέος εντέρου, όπου το σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β-Ι παραμένει άθικτο και τη δυνατότητα του φαρμάκου να ενισχύσει την αντινεοπλασματική δράση της 5-FU, αναδεικνύοντας μια μέχρι του παρόντος άγνωστη ανοσοτροποποιητική δράση των κινολονών σε μια καλώς διαφοροποιημένη επιθηλιακή κυτταρική σειρά χωρίς να προαπαιτείται η παρουσία μιας ενεργοποιητικής φλεγμονώδους κυτταροκίνης. Η επαγόμενη αύξηση του TGF-β από την σιπροφλοξασίνη στα κολονικά επιθηλιακά κύτταρα που αναδείχτηκε στην παρούσα μελέτη θα μπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για την επουλωτική δράση του φαρμάκου σε μη λοιμώδεις κολίτιδες όπως είναι οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντεροπάθειες (!ΦΕΝ). Τέτοιου είδους συσχέτιση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και αποτελεί το πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε επίσης για πρώτη φορά τη δράση ενός νέου υπερεκλεκτικού αναστολέα της COX-2, του CAY 10404 στα κύτταρα ΗΤ-29 και Caco-2. Ο CAY 10404 αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και επάγει την απόπτωση κατά δόσο- και χρονο-εξαρτώμενο τρόπο, ενώ ενισχύει την δράση της 5-FU. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν μια πιθανή αντινεοπλασματική δράση του CAY 10404 στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Στα πειράματά μας, όλα τα ΜΣΑΦ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν (Ασπιρίνη, Ινδομεθακίνη και CAY 10404) εμφάνισαν σημαντική δοσοεξαρτώμενη δράση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων ΗΤ-29 και Caco-2. Γενικότερα, το προφίλ του αντιπολλαπλασιαστικού αυτού αποτελέσματος ήταν παρόμοιο και για τις τρεις ουσίες υποδεικνύοντας ότι είναι ανεξάρτητο της ειδικότητας της κάθε ουσίας έναντι της αναστολής της COX-2. Στην παρούσα μελέτη το 5-ASA χρησιμοποιήθηκε σε συγκεντρώσεις οι οποίες είναι δυνατό να επιτευχθούν in vivo χωρίς να προκαλέσει κάποιο σημαντικό αντιπολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα κύτταρα Caco-2, ενώ προκάλεσε μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού στα κύτταρα ΗΤ-29. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι τόσο το 5-ASA όσο και τα ΜΣΑΦ προκαλούν σημαντική απόπτωση των εντερικών επιθηλιακών κυττάρων. Η επίδραση αυτή έχει προταθεί ως ένας μηχανισμός πρόληψης-χημειοπροφύλαξης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Δεδομένης της διαφορετικής συμπεριφοράς των κυττάρων Caco-2 στην επίδραση με σιπροφλοξασίνη, σε σχέση με τα ΗΤ-29, η διαφορετική επίδραση του 5-ASA στα Caco-2 ενδεχομένως να είναι ειδική για την συγκεκριμένη κυτταροσειρά. Τα Caco-2 κύτταρα δεν εκφράζουν λειτουργικούς υποδοχείς TGFβ-Rs, κάτι που φαίνεται ότι συμβαίνει στα ποιο όψιμα στάδια της καρκινογένεσης, υποδεικνύοντας μια διαφορετική δράση του 5-ASA στα ποιο προχωρημένα στάδια του καρκίνου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ. Η διαφορετική, πιθανώς, επίδραση του 5-ASA στον καρκίνο του παχέος εντέρου στα ποιο όψιμα στάδια της καρκινογένεσης υποδηλώνει τη μειωμένη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε ποιο προχωρημένα στάδια του καρκίνου παχέος εντέρου, όπου τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ παραμένουν αποτελεσματικά. Το διαφορετικό αυτό μονοπάτι δράσης του 5-ASA παραμένει λειτουργικό στα όψιμα στάδια του καρκίνου επάγοντας απόπτωση και πιθανά ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στο χημειοθεραπευτικό αποτέλεσμα της 5-FU, όπως δείχνουν τα αποτελέσματά μας στα κύτταρα Caco-2 και ΗΤ-29, ωστόσο δεν εμφανίζει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού όταν χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα. Η υπόθεση που εξάγεται από την παρούσα μελέτη μπορεί να εξηγήσει την αποτελεσματικότητα του 5-ASA σε πρώιμα-προκαρκινικά στάδια της καρκινογένεσης όπως είναι οι ΙΦΕΝ και να αιτιολογήσει την κλινικά αποδεδειγμένη χημειοπροφυλακτική του δράση στον καρκίνο παχέος εντέρου στους ασθενείς με ΙΦΕΝ, η οποία φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της αναστολής της COX από το φάρμακο.
Φυσική περιγραφή 149 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Apoptosis
Aspirin
CACO2
CAY 10404
Ciprofloxacin
Colorectal cancer
Cycloxygenase
Gastrointestinal system
HT-29
Immunomodulation
Indomethacin
Proliferation
TGF-B
Ανοσορύθμιση
Απόπτωση
Ασπιρίνη
Ινδομεθακίνη
Καρκίνος παχέοσ εντέρου
Κυκλοοξυγενάση
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός
Σιπροφλοξασίνη
Ημερομηνία έκδοσης 2010-03-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 350

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 26