Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Όγκοι ΚΝΣ σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες : Επιδημιολογία, θεραπεία, πρόγνωση. Εμπειρία 25 ετών Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ και νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000447556
Τίτλος Όγκοι ΚΝΣ σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες : Επιδημιολογία, θεραπεία, πρόγνωση. Εμπειρία 25 ετών Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ και νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα
Άλλος τίτλος CNS tumors in children, adolescents and young adults.
Συγγραφέας Μπαχλιτζανάκη, Μαρία Ν.
Σύμβουλος διατριβής Στειακάκη, Ευτυχία
Μέλος κριτικής επιτροπής Ραϊσάκη, Μαρία
Βάκης, Αντώνιος
Περίληψη Εισαγωγή: Οι πρωτοπαθείς όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες θεωρούνται μεν σπάνιοι (~1%) αλλά αποτελούν τη συχνότερη συμπαγή νεοπλασία και τη 2η σε συχνότητα νεοπλασία μετά τη λευχαιμία στο ηλικιακό αυτό φάσμα με το ποσοστό να υπολογίζεται στο 15-20% του συνόλου των νεοπλασμάτων. Είναι η 1η αιτία θανάτου μεταξύ των παιδιατρικών ασθενών, υπεύθυνη για ~2% των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο. Η πρόγνωση και οι κλινικές εκδηλώσεις είναι απόρροια ποικίλων παραγόντων που αφορούν στην εντόπιση και το ρυθμό ανάπτυξης της νεοπλασίας, την ηλικία διάγνωσης, τον ιστολογικό τύπο και τη γονιδιακή έκφραση του όγκου. Η ετερογενής αυτή ομάδα όγκων κατηγοριοποιείται ανάλογα με την εντόπιση ενώ τα τελευταία χρόνια οι εντατικές μελέτες της μοριακής ταυτότητας έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω ταξινόμηση σε επιμέρους υποομάδες αποκαλύπτοντας νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προοπτικές, σύμφωνα με τη διεθνώς ισχύουσα ταξινόμηση κατά WHO. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, η θεραπεία των όγκων ΚΝΣ ήταν η χειρουργική εξαίρεση σε συνδυασμό με τη χορήγηση χημειοθεραπείας κι ακτινοθεραπείας ενώ πλέον χρησιμοποιείται η ιατρική ακριβείας για χρήση στοχευμένων θεραπειών. Οι όγκοι ΚΝΣ παρουσιάζουν συγκεκριμένη ηλικιακή και φυλετική κατανομή. Ποικίλοι επιδημιολογικοί, γενετικοί και περιβαλλοντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες και παράγοντες υψηλού κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη των όγκων εγκεφάλου. Αυτοί σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα συγκριτικά με άλλες κακοήθειες παρά την πρόοδο της ιατρικής στο διαγνωστικό και θεραπευτικό πεδίο. Η σωστή διαχείρισή αυτών των ασθενών απαιτεί μια πολυδύναμη ιατρική ομάδα. Οι απώτερες παρενέργειες κάθε όγκου και των εφαρμοζόμενων θεραπειών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη και οι ασθενείς να παρακολουθούνται και να υποστηρίζονται στενά. Σκοπός: Να γίνει αναδρομική καταγραφή των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν με όγκο ΚΝΣ στην Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, να συσχετιστούν τα δημογραφικά, κλινικά δεδομένα, τα διαθέσιμα ιστολογικά και μοριακά στοιχεία του εκάστοτε όγκου, η θεραπευτική προσέγγιση, τα χρονικά ορόσημα της ανταπόκρισης ή υποτροπής για κάθε ασθενή, οι επιπλοκές ή παρενέργειες (όψιμες κι απώτερες) με την τελική έκβαση και να συγκριθούν με τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Μεθοδολογία: Η καταγραφή περιλαμβάνει όλες τις υποκατηγορίες όγκων ΚΝΣ σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO σε ασθενείς που απευθύνθηκαν και παρακολουθήθηκαν στην Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών. Έγινε καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών (ηλικία, φύλο και φυλή) και της κλινικής εικόνας κατά τη διάγνωση. Παράλληλα καταγράφηκαν τα διαθέσιμα ιστολογικά και μοριακά στοιχεία του όγκου, η αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και τα σημαντικά χρονικά ορόσημα ανταπόκρισης ή υποτροπής για κάθε ασθενή σύμφωνα με το αναγραφόμενο ιστορικό. Ακόμα ομαδοποιήθηκαν οι αναφερόμενες επιπλοκές ή παρενέργειες (όψιμες κι απώτερες) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης και καταγράφηκε η τελική έκβαση σύμφωνα με την τελευταία ιατρική εκτίμηση στον εκάστοτε φάκελο. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση και τα εξαγόμενα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα ήδη υπάρχοντα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αποτέλεσμα: Συνολικά μελετήθηκαν 81 ασθενείς (43 κορίτσια και 38 αγόρια) με μέση ηλικία διάγνωσης τα 6,92 ± 4,52 έτη με όγκο ΚΝΣ. Ο μέσος χρόνος συνολικής παρακολούθησης των παιδιών ήταν 52,15 ± 63,47 μήνες, 38 ασθενείς (46,91%) βρίσκονται υπό παρακολούθηση, 5 (6,17%) υπό θεραπεία και 32 (39,51%) απεβίωσαν. Η μέση ηλικία διάγνωσης και η επίπτωση των συχνότερων νεοπλασμάτων που καταγράφηκαν συμφωνεί με την αναφερόμενη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με εξαίρεση τα LGG οπτικής οδού και το ΜΒ (18,51% και 37,8% έναντι 3-5% και 25% αντίστοιχα. Η 5ετής συνολική επιβίωση για το ΜΒ διαφέρει επίσης (63,64% έναντι >75%), γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο μέγεθος του δείγματος. Για τους ασθενείς με όγκους ΚΝΣ η 5ετής επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν 42,5% και η 5ετής συνολική επιβίωση 50,9%. Συμπέρασμα: Από την καταγραφή των ασθενών στο συγκεκριμένο τμήμα είναι εμφανές ότι όλοι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνώς ακολουθούμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ίσχυαν κατά το διάστημα παρακολούθησης. Αρκετά από τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα ήδη υπάρχοντα και οι διαφορές που καταγράφηκαν δικαιολογούνται από τους περιορισμούς της καταγραφής και την ιατρική πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία έτη. Η συνέχιση της καταγραφής σε βάθος χρόνου θα καταστήσει το δείγμα πιο αξιόπιστο και θα οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η μελέτη νέων μοριακών παραμέτρων είναι σημαντική, μπορεί να οδηγήσει στην ακριβέστερη σταδιοποίηση της νόσου και να έχει προγνωστική αξία.
Φυσική περιγραφή 58 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Central nervous system tumors
Paediatric patients
Όγκοι κεντρικού νευρικού συστήματος
Παιδιατροί ασθενείς
Ημερομηνία έκδοσης 2022-03-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 296

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2025-03-30