Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη του ημερήσιου κύκλου των πλαγκτονικών μικροβιακών κοινοτήτων σε περιβάλλον υδατοκαλλιεργειών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000449811
Τίτλος Μελέτη του ημερήσιου κύκλου των πλαγκτονικών μικροβιακών κοινοτήτων σε περιβάλλον υδατοκαλλιεργειών
Άλλος τίτλος Study of the diel cycle of planktonic microbial communities in the proximity of aquaculture farms
Συγγραφέας Παπαχρήστου, Ηλέκτρα Κ.
Σύμβουλος διατριβής Πήττα, Παρασκευή
Μέλος κριτικής επιτροπής Λαδουκάκης, Εμμανουήλ
Παφίλης, Ευάγγελος
Περίληψη Το μικροβιακό πλαγκτόν εμφανίζει διακυμάνσεις ως προς τη σύνθεση και την αφθονία του σε ημερήσια κλίμακα. Αυτές οι διακυμάνσεις σχετίζονται κυρίως με την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, και πιθανώς είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών όπου καθημερινά προστίθενται μεγάλες ποσότητες τέτοιων στοιχείων. Στην παρούσα εργασία γίνεται για πρώτη φορά μελέτη της ημερήσιας μεταβλητότητας των κύριων μικροβιακών πλαγκτονικών ομάδων (προκαρυώτες, ευκαρυώτες και ιοί) υπό την επίδραση υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση metabarcoding (μετακωδικοποίηση ) σε πολλαπλά δείγματα νερού από περιβάλλον υδατοκαλλιεργειών (Αργολικός κόλπος, Βουρλιάς) που συλλέχθηκαν σε τρεις στιγμές της ημέρας (πρωί, μεσημέρι, βράδυ). Προκειμένου να ελεγχτεί η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων δειγματοληψία έγινε επί τρεις μέρες στους τρεις σταθμούς: ένας ανεπηρέαστος (control), ένας με έναν κλωβό (one farm) και ένας με πολλούς κλωβούς (multiple farms). Ενισχύθηκαν περιοχές των γονιδίων 16S και 18S rRNA και της περιοχής ITS για την ανίχνευση των βακτηρίων, ευκαρυωτών και μυκήτων αντίστοιχα, και έγινε προσπάθεια ενίσχυσης των ιικών γονιδίων DNA πολυμεράσης, g20, g23 και φωσφατάσης για τους ιούς. Με τα αποτελέσματα μας φαίνεται πως με την αύξηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας η σύνθεση των κοινοτήτων προκαρυωτών διαφοροποιήθηκε και συγκριμένα, υπήρξαν ευκαιριακά στελέχη που φάνηκε να «αντικαθιστούν» στελέχη που δεν είναι προσαρμοσμένα σε μεγάλες συγκεντρώσεις θρεπτικών κοντά στους κλωβούς. Επιπλέον, βρέθηκε ημερήσια μεταβλητότητα στους προκαρυώτες που είναι προσκολλημένοι σε σωματίδια, κάτι που πιθανά σχετίζεται με την άμεση εξάρτηση τους από σωματιδιακή οργανική ύλη. Το μεσο-ζωοπλαγκτόν και οι πικο- και νανο- αυτότροφοι και ετερότροφοι ευκαρυώτες συμπεριλαμβανομένων των μυκήτων επηρεαστήκαν από την υδατοκαλλιέργεια, ενώ και η ημέρα δειγματοληψίας, δηλαδή περιβαλλοντικές παράμετροι που άλλαξαν κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας (π.χ. η κυκλοφορία του νερού, η θερμοκρασία) επηρέασαν τις ευκαρυωτικές κοινότητες. Η ημερήσια μεταβλητότητα παρατηρήθηκε σε ορισμένα ζωοπλαγκτονικά φύλα που είναι γνωστά πως κάνουν κάθετη ημερήσια μετανάστευση και έχουν μέγιστη συνεισφορά στα επιφανειακά νερά το βράδυ. Τα μικρά διάτομα βρέθηκαν να συνεισφέρουν λιγότερο στους σταθμούς με υδατοκαλλιέργεια, ενώ τα μικρά δινομαστιγωτά συνεισέφεραν λιγότερο το βράδυ σε όλους τους σταθμούς. Τα αποτελέσματα χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να ανιχνευτούν τυχόν διαφοροποιήσεις σε ειδικότερα ταξινομικά επίπεδα. Σε αυτήν την πρώτη μελέτη των μυκήτων στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε ένα μεγάλο ποσοστό αχαρακτήριστων ειδών και μια συσχέτιση με τα ανόργανα και οργανικά θρεπτικά. Τέλος, οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των ιικών γονιδίων πιθανώς δεν ήταν κατάλληλοι για το περιβάλλον που μελετήθηκε.
Φυσική περιγραφή 94 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Aquacultures
DNA metabarcoding
DNA μετακωδικοποίηση
Diel variability
Eukaryotes
Fungi
Prokaryotes
Viruses
Ευκαρυώτες
Ημερήσια μεταβλητότητα
Ιοί
Μύκητες
Προκαρυώτες
Υδατοκαλλιέργειες
Ημερομηνία έκδοσης 2022-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 26

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2