Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Development of interactive user interfaces for voice training aimed to children with hearing loss using web technologies in real time  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388405
Τίτλος Development of interactive user interfaces for voice training aimed to children with hearing loss using web technologies in real time
Άλλος τίτλος Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για εκπαίδευση φωνής σε παιδιά με προβλήματα ακοής χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας Αποστολάκης, Μύρων Χ.
Σύμβουλος διατριβής Στυλιανού, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Τζίτζικας, Ιωάννης
Μουχτάρης, Αθανάσιος
Αργυρός, Αντώνιος
Περίληψη Διεθνείς έρευνες και παγκόσμιες στατιστικές μετρήσεις έχουν δείξει ότι 1,5 % των παιδιών μέχρι την ηλικία των 20 ετών έχουν μειωμένη ακουστική ικανότητα ενώ 1 σε 22 παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν προβλήματα ακοής. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο παιδιά με προβλήματα ακοής, ενώ στις ΗΠΑ 12.000 παιδιά γεννιούνται ετησίως με απώλεια ακοής. Στην Ελλάδα τα βαρήκοα παιδιά υπολογίζονται σε περίπου 80.000. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την απώλεια ακοής στην πρώτη θέση μεταξύ των ασθενειών των νεογνών. Είναι συχνό φαινόμενο, τα άτομα με απώλεια ακοής να έχουν προβλήματα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Λόγω της έλλειψης της ηχητικής ανατροφοδότησης του εγκεφάλου των παιδιών, το σύστημα παραγωγής ομιλίας τους δεν αναπτύσσεται κανονικά. Δεδομένου ότι τα κωφά άτομα δεν μπορούν να ακούσουν την ομιλία τους, δεν μπορούν να συντονίσουν τις φωνές τους σε ένα πιο «σωστό» ήχο. Στην πραγματικότητα αδυνατούν να ελέγξουν τα όργανα παραγωγής λόγου (γλώσσα, δόντια κλπ.) σωστά, επειδή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνουν. Ως εκ τούτου μιλούν πολύ δυνατά για τα φωνήεντα ή παράγουν λάθος τα σύμφωνα. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που έχασε την ακοή του σε μεγαλύτερη ηλικία, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μιλήσει πιο σωστά. Έτσι καταλήγουμε στο γενικότερο συμπέρασμα ότι τα πάντα είναι θέμα ανατροφοδότησης. Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να εισάγει μια νέα προσέγγιση των εργαλείων λογοθεραπείας με βάση την χρήση πολυμεσικών διαδικτυακών τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα ακοής, ώστε να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας. Η παρούσα προσέγγιση αξιοποιεί τα ακουστικά χαρακτηριστικά του λόγου, όπως την ένταση, το ύψος και τα σπεκτρογράμματα χρησιμοποιώντας τα ως οπτική ανατροφοδότηση, προκειμένου να διδάξει ένα άτομο με απώλεια ακοής πώς να βελτιώσει τον έλεγχο της φωνής του. Πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει κατάλληλο διαδικτυακό χώρο, όπου ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί και να εξασκηθεί με τη συλλογή από διαδικτυακά παιχνίδια του λόγου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των παιχνιδιών είναι η Java, Javascript, HTML5, CSS3 και frameworks όπως το Apache Shiro και το Hibernate. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η MySQL και ως διαδικτυακός εξυπηρετητής ο XAMPP . Τα παιχνίδια αυτά εκτελούνται μέσω του προγράμματος φυλλομετρητή και αλληλεπιδρούν με τον χρήστη αναλύοντας μια ξεχωριστή ιδιότητα της φωνής του σε πραγματικό χρόνο. Κάθε παιχνίδι θα μπορούσε να εκτελεστεί υπό την εποπτεία μιας ομάδας λογοθεραπευτών ή ακόμα και από το χρήστη τον ίδιο από οποιαδήποτε τοποθεσία. Οι βαθμολογίες κάθε παιχνιδιού, υπολογίζονται και αποστέλλονται στο διαδικτυακό εξυπηρετητή μας για να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν στατιστικά. Στη συνέχεια, η απόδοση των χρηστών στο πέρασμα του χρόνου εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω γραφημάτων. Οι επόπτες λογοθεραπευτές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ειδικά γραφήματα για να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες και να τροποποιήσουν τους στόχους του παιχνιδιού καταλλήλως με απώτερο στόχο την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του χρήστη. Ακόμη η συλλογή των παιχνιδιών μας παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε από έμπειρους χρήστες αντίστοιχου λογισμικού (λογοθεραπευτές). Τέλος, πραγματοποιούμε σύγκριση των τεχνολογιών αιχμής (HTML5, JavaScript) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης όμοιων παιχνιδιών της παρούσας εργασίας και παλιότερων, όπως η Java όσον αφορά την ευελιξία τους και την απόδοση τους στην παρούσα χρονική στιγμή.
Φυσική περιγραφή 91 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Θέμα Logotherapy
Απώλεια ακοής
Εκπαίδευση φωνής μέσω διαδικτύου
Ημερομηνία έκδοσης 2014-11-21
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 536

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 22