Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η επίδραση της νυσταλέας οδήγησης (drowsy driving) και των διαταραχών του ύπνου στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων στους επαγγελματίες οδηγούς του νομού Ηρακλείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000395355
Τίτλος Η επίδραση της νυσταλέας οδήγησης (drowsy driving) και των διαταραχών του ύπνου στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων στους επαγγελματίες οδηγούς του νομού Ηρακλείου
Άλλος τίτλος The impact of drowsy driving and sleep disorders on the road accident risk ,in a group of professional drivers
Συγγραφέας Καρτσωνάκη, Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Βγόντζας, Αλέξανδρος
Μπάστα, Μαρία
Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Χλιαουτάκης, Ιωάννης
Περίληψη Εισαγωγή: H νυσταλέα οδήγηση και ο ύπνος στο τιμόνι έχουν θεωρηθεί σημαντικοί λόγοι εξασθένησης της οδηγικής συμπεριφοράς και εμπλοκής σε σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις. Η έλλειψη ύπνου και οι αδιάγνωστες διαταραχές ύπνου όπως η αϋπνία, η υπερυπνία και η υπνική άπνοια, είναι δυνατόν να επιφέρουν νυσταλέα οδήγηση στους επαγγελματίες οδηγούς αυξάνοντας τον κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν (1) η διερεύνηση της συχνότητας της νυσταλέας οδήγησης (2) των διαταραχών του ύπνου και (3) των τροχαίων ατυχημάτων σε επαγγελματίες οδηγούς του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Επιμέρους σκοπός, ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με (α) τη νυσταλέα οδήγηση και (β) τα τροχαία ατυχήματα. Μεταξύ των πιθανών παραγόντων που εξετάστηκαν ήταν η παρουσία συμπτωμάτων διαταραχών του ύπνου, η εκσεσημασμένη ημερήσια υπνηλία (EDS), τα χαρακτηριστικά της οδήγησης (π.χ. ώρες οδήγησης/24ώρο, νυχτερινή οδήγηση, κυλιόμενο εργασιακό ωράριο), το BMI, η καταθλιπτική / αγχώδης συμπτωματολογία. Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 206 άτομα από όλες τις επαγγελματικές ομάδες οδηγών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν δομημένο ερωτηματολόγιο που συμπεριελάμβανε: (1) δημογραφικά στοιχεία-συνήθειες ζωής, (2) εκτίμηση εκσεσημασμένης ημερήσιας υπνηλίας (κλίμακα Epworth), (3) συμπτώματα των κύριων διαταραχών ύπνου (PennState Sleep Questionnaire), (4) Συμπτώματα νυσταλέας οδήγησης (5) χαρακτηριστικά οδήγησης (6) στοιχεία παρ’ ολίγο τροχαίων και τροχαίων ατυχημάτων τους τελευταίους 12 μήνες και 3 έτη, (7) κλίμακα άγχους (Beck Anxiety Inventory) και (8) κλίμακα κατάθλιψης (Beck Depression Inventory). Αποτελέσματα: Από τους 206 επαγγελματίες οδηγούς της μελέτης, οι 83 (40%) ήταν οδηγοί ΤΑΞΙ, 51 (25%) οδηγοί Αστικών/Υπεραστικών ΚΤΕΛ, 28 (14%) οδηγοί Αστικών λεωφορείων, 30 (15%) οδηγοί Φορτηγών Μεταφορών και 14 (6%) οδηγοί Τουριστικών λεωφορείων. Η πλειονότητα (n=201, 98%) ήταν άντρες και διάμεση ηλικία τα 44 έτη (23-65 έτη). Η μέση τιμή του Δείκτη Μάζας Σώματος ήταν 28.5 ±3 Kgr/m2 Η διάμεση υποκειμενική (αυτοαναφερόμενη) διάρκεια νυχτερινού ύπνου για όλες τις ομάδες ήταν 7 ώρες ημερησίως, ενώ για τους οδηγούς Φορτηγών οι 6 ώρες 6 ημερησίως. Το 1/3 των συμμετεχόντων δήλωσαν μεσημεριανό ύπνο (Ν=59, 30%). Μέτρια ημερήσια υπνηλία (11-16 ESS) αναφέρθηκε σε 5.8% (n=12). Αναφορικά με τα συμπτώματα αϋπνίας, 17% (n=36%) ανέφερε δυσκολίες στο να αποκοιμηθεί, 22% (n=45) δυσκολίες στο να έχει συνεχή ύπνο, 12% (n=24) την υποκειμενική αίσθηση πως έχει αϋπνία. Αναφορικά με τα συμπτώματα της διαταραχής της αναπνοής κατά τον ύπνο, το ροχαλητό αναφέρθηκε από τους περισσότερους συμμετέχοντες (n=125, 61%). Τριάντα εννέα άτομα (19%) ανέφεραν διακοπές της αναπνοής ή μη ρυθμική αναπνοή κατά τον ύπνο και 66 άτομα (32%) ανέφεραν πρωινό ξύπνημα έχοντας πονοκέφαλο, πιθανές ενδείξεις διαταραχής αναπνοής κατά τον ύπνο. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για συμπτώματα ναρκοληψίας, όπως την αδυναμία να αναστείλουν επεισόδια ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας (n=11, 5%), καταπληξία έχοντας βιώσει ξαφνικές απώλειες ελέγχου των μυών του σώματος (n=10, 5%) και υπνική παράλυση (n=5, 2.5%). Από όλους τους οδηγούς 13% (n=26) είχε βιώσει έντονη νυσταλέα οδήγηση κατά το προηγούμενο έτος). Σημαντικοί παράγοντες στην πρόκληση νυσταλέας οδήγησης ήταν η μέση διάρκεια νυχτερινού ύπνου (p=0.03), η ημερήσια υπνηλία (p=0.006), το άγχος (p=0.001) και η αϋπνία (p=0.001). Aκόμη, το άγχος (β=0.138, CI: 0.06-0.2, p<0.001) και οι μέσες ημερήσιες ώρες εργασίας (β=0.18, CI: 0.001 – 0.359, p=0.05) βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης νυσταλέας οδήγησης. Σχετικά με τα οδηγικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων , οι συνολικές μέσες ώρες οδήγησης (Ι.Χ. και επαγγελματικό όχημα) ήταν οι 7 ± 3 ώρες ημερησίως και οι μέσες ώρες εργασίας ήταν οι 10 ± 2 ώρες ημερησίως. Η εμπειρία στην οδήγηση εκτιμήθηκε από τα μέσα έτη κατοχής επαγγελματικού διπλώματος (20±9) και τα μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά έτος (53χιλ. ± 33χιλ.). Η νυχτερινή οδήγηση μεταξύ 12.00-6.00 το πρωί αναφέρθηκε συχνότερα στους οδηγούς Τουριστικών λεωφορείων (n=11, 78%) και οδηγούς ΤΑΞΙ (n=44, 54%). Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (125, 60%) εργάζονται σε κυλιόμενα ωράρια. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 14% (n=29) είχε τροχαία σύγκρουση με ελαφρές υλικές ζημιές με το Ι.Χ. και 32% (n=66) σύγκρουση με ελαφρές υλικές ζημιές με το επαγγελματικό όχημα. Ατύχημα με σοβαρές υλικές ζημίες ή σωματική βλάβη αναφέρθηκε σε 4% (n=8) κατά τη διάρκεια οδήγησης του επαγγελματικού οχήματος και σε 2.5% (n=5) κατά τη διάρκεια οδήγησης του Ι.Χ. Παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με την πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαία σύγκρουση, ήταν τα συμπτώματα νυσταλέας οδήγησης (p=0.034), η ημερήσια υπνηλία (p=0016), η κατάθλιψη (p=0.017), τα συμπτώματα αϋπνίας (p=0.02) και οι μέσες ώρες οδήγησης ημερησίως (p=0.001). Συμπεράσματα: Η νυσταλέα οδήγηση και τα τροχαία ατυχήματα αναφέρθηκαν συχνά από τους επαγγελματίες οδηγούς στo Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης, τα συμπτώματα αϋπνίας και υπνικής άπνοιας εντοπίστηκαν υψηλά στον πληθυσμό αυτό. Κύριοι παράγοντες κινδύνου για νυσταλέα οδήγηση και τροχαία ατυχήματα βρέθηκαν να είναι οι αυξημένες ώρες οδήγησης, η βραχεία διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, το άγχος, τα συμπτώματα αϋπνίας και η ημερήσια υπνηλία. Συνεπώς, οι πολιτικές της πρωτοβάθμιας πρόληψης θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην ενίσχυση της γνώσης για το φαινόμενο της νυσταλέας οδήγησης, στην ευαισθητοποίηση στα θέματα υγιεινής του ύπνου, στην τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. Η δευτεροβάθμια πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών ύπνου που έχουν σχέση με την επιδείνωση της οδηγικής συμπεριφοράς.
Φυσική περιγραφή 93 σ. : πίν.,σχημ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Porffessional drivers
Road accident risk
Διαταραχές ύπνου
Ημερήσια υπνηλία
Ημερομηνία έκδοσης 2015-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 233

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 16