Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    CAPPA : a collective awareness platform for privacy policy annotation  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000416937
Τίτλος CAPPA : a collective awareness platform for privacy policy annotation
Άλλος τίτλος CAPPA: μία πλατφόρμα συλλογικής επίγνωσης για επισημειώσεις πολιτικών απορρήτου
Συγγραφέας Χόμπης, Γεώργιος Α.
Σύμβουλος διατριβής Πλεξουσάκης, Δημήτρης
Μέλος κριτικής επιτροπής Μαρκάτος, Ευάγγελος
Φλουρής, Γεώργιος
Περίληψη Η μαζική εξάπλωση των ψηφιακών προϊόντων και των αντίστοιχων παραγόμενων και συλλεγμένων δεδομένων χρηστών έχουν αυξήσει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας. Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων των πελατών τους, συνήθως με τη μορφή εγγράφων πολιτικής απορρήτου (π.χ. ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ - GDPR). Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί αυτοί προσπαθούν να δώσουν τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων πίσω στους πολίτες, συνήθως οι χρήστες δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά είναι συνήθως μακρά και δύσκολο να διαβαστούν, οι χρήστες δεν είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν πολύ χρόνο για να τα διαβάσουν και να τα κατανοήσουν. Μια τρέχουσα κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος αυτού είναι ο εμπλουτισμός των εγγράφων πολιτικής απορρήτου με επισημειώσεις είτε μέσω εμπειρογνωμόνων είτε μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Σε αυτή τη εργασία, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή συλλογική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνούν, να επισημειώνουν και να εξετάζουν τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε ψηφιακού προϊόντος (π.χ. κινητές εφαρμογές, ιστότοποι, έξυπνες συσκευές κ.λπ.) με φιλικό τρόπο. Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί μέρος των εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για την κοινότητα CAPrice, μια συλλογική πλατφόρμα ευαισθητοποίησης για την προστασία της ιδιωτικότητας. Οι πολιτικές απορρήτου επισημειώνονται χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο ετικετών, σχεδιασμένο για να αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες των χρηστών σχετικά με το τι προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται, από ποιους, για πόσο καιρό διατηρούνται, πώς προστατεύονται και άλλες ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα. Οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν προσθέτοντας οντότητες όπως ψηφιακά προϊόντα, έγγραφα πολιτικής απορρήτου και επισημάνσεις στα έγγραφα ή αξιολογώντας οντότητες που προστέθηκαν από άλλους χρήστες. Η πλατφόρμα βοηθά και εμπλέκει τους χρήστες προς αυτή την αναζήτηση μέσω διαφόρων εργαλείων εμπλοκής (π.χ. βαθμολογίες χρηστών) και εργαλεία ανάλυσης εγγράφων (π.χ. βαθμός αναγνωσιμότητας εγγράφων πολιτικής απορρήτου). Μια επισημείωση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη ή λανθασμένη βάσει των ψήφων των χρηστών και του συγκεντρωτικού τους σκορ που αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας το Wilson score interval. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεργατική πλατφόρμα crowdsourcing που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για επισημειωμένα έγγραφα πολιτικής απορρήτου από χρήστες, για χρήστες, προγραμματιστές, ερευνητές και δημιουργούς πολιτικών απορρήτου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε σχεδιάσει ένα ReST API που παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ψηφιακών προϊόντων και τις επισημειωμένες πολιτικές απορρήτου τους, επιτρέποντας την εκμετάλλευση αυτών των πληροφοριών για την ανάπτυξη τρίτων εργαλείων και αλγορίθμων. Πραγματοποιήσαμε μια βασισμένη σε χρήστες αξιολόγηση της πλατφόρμας μας, όπου είχαμε δύο ομάδες χρηστών. Σε κάθε ομάδα ζητήθηκε η επισημείωση ενός συγκεκριμένου πλήθους πολιτικών απορρήτου από το σύνολο δεδομένων OPP-115, οι οποίες είναι επισημειωμένες από έμπειρους χρήστες. Στη συνέχεια από κάθε ομάδα ζητήθηκε η αξιολόγηση των επισημειώσεων της άλλης ομάδας χρηστών και η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει τη φιλικότητα της πλατφόρμας μας προς το χρήστη και ότι οι επισημειώσεις σε πολιτικές απορρήτου που συλλέχθηκαν είναι υψηλής σημασίας και ποιότητας, συγκρίσιμες με εκείνες που δημιουργήθηκαν από έμπειρους χρήστες.
Φυσική περιγραφή viii, 127 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Caprice
Πολιτική απορρήτου
Ημερομηνία έκδοσης 2018-07-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 901

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10