Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μικροθηλαστικά της Ελλάδας: επισκόπηση κατανομών και οικολογικών προτιμήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ανάλυση εμεσμάτων Tyto alba  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000464006
Τίτλος Μικροθηλαστικά της Ελλάδας: επισκόπηση κατανομών και οικολογικών προτιμήσεων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ανάλυση εμεσμάτων Tyto alba
Άλλος τίτλος Small Mammals of Greece: a survey of distributions and ecological preferences combing GIS and Tyto alba pellet analysis
Συγγραφέας Κιάμος, Νικόλαος Γ
Σύμβουλος διατριβής Πουλακάκης, Νικόλαος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τριάντης, Κωνσταντίνος
Χρυσουλάκης, Νεκτάριος
Γιουλάτος, Διονύσιος
Λύκα, Κωνσταντία
Παυλίδης, Παύλος
Περίληψη Τα μη ιπτάμενα μικροθηλαστικά της Ελλάδας είναι μια ετερογενής ομάδα που εκπροσωπείται από 40 είδη στις Τάξεις των Εντομοφάγων και των Τρωκτικών. Παρόλο που αποτελούν σημαντικό κομμάτι όλων των χερσαίων οικοσυστημάτων, βασικά ερωτήματα της κατανομής και οικολογίας τους παραμένουν αναπάντητα. H Tyto alba είναι ένα ευρύτοπο νυχτόβιο αρπακτικό που τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά. Η ανάλυση των εμεσμάτων της T.alba μας παρέχει ένα μεγάλο αριθμό κρανιών σε ποικιλία ειδών μικροθηλαστικών τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την μελέτη των μικροθηλαστικών. Ο συνδυασμός τηλεσκοπικών περιβαλλοντικών δεδομένων με δεδομένα γεωγραφικής παρουσίας των ειδών, μας επιτρέπει την χρήση γεωγραφικών αλγόριθμων για την μελέτη της οικολογίας των ειδών και των βιοκοινοτήτων. Η επιλογή περιβαλλοντικών μεταβλητών, η κλίμακα της ανάλυσης, καθώς και η επιλογή αλγορίθμων και η παραμετροποίησή τους, επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο συνδυασμός γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίας και ανάλυσης εμεσμάτων T.alba για την διερεύνηση των κατανομών και τον οικολογικών προτιμήσεων των μικροθηλαστικών της Ελλάδας. Εντοπίστηκαν θέσεις φωλαιοποιήσης της T. alba και συλλέχθηκαν εμέσματα από 95 θέσεις στην ηπειρώτικη Ελλάδα. Συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε κλείδα κρανιακών χαρακτήρων των Μικροθηλαστικών της Ελλάδας. Αναλύθηκαν εμέσματα από 69 επιλεγμένες νησιωτικές θέσεις στην ηπειρώτικη Ελλάδα οπού αναγνωρίστηκαν 16.124 σπονδυλωτά θηράματα της T.alba, καθώς και 97 θέσεις στην νησιώτικη Ελλάδα οπού αναγνωρίστηκαν 6.628 θηράματα Συγκεντρώθηκαν επιπλέον δεδομένα παρουσίας από βιβλιογραφικές και άλλες πηγές. Τα μικροθηλαστικά αποτελέσαν το 97,6% της δίαιτας, με συμμετοχή στη δίαιτα από εφτά είδη Εντομοφάγων και 21 είδη Τρωκτικών. Τα πιο κοινά γένη στην ηπειρωτική Ελλάδα ήταν τα Mus, Microtus και Crocidura, ενώ στη νησιώτικη κυριαρχεί το γένος Mus. Για τη σύγκριση της δίαιτας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ποικιλότητας του Levins και ο δείκτης ομοιότητας του Pianca, αλλά και τρεις τεχνικές ανάλυσης αντιστοιχιών (non-metric Multidimensional Scaling, Canonical Correspondance Analysis, Distance based Redun-dancy Analysis) Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 44 περιβαλλοντικών μεταβλητών για τη διερεύνηση της οικολογίας των μικροθηλαστικών. Αυτές περιλαμβάνουν χρήσεις γης, κλιματικές, τοπογραφικές καθώς και τον ανθρώπινο πληθυσμό. Οι γεωγραφικές αναλύσεις περιοριστήκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 100*100 μέτρα με τιμές σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου ώστε να προσομοιωθεί η ακτίνα δράσης της T. alba. Για την δημιουργία μοντέλων δυνητικής κατανομής χρησιμοποιήθηκαν τρεις τεχνικές επιλογής περιβαλλοντικών μεταβλητών (Variance Inflation Factor, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, Statistically Equiivelent Signature) σε συνδυασμό με τέσσερεις αλγορίθμους δυνητικής κατανομής (Maximum Entropy, Artificial Neural Networks, Random Forest, Generalized Linear Models) με πολλαπλές παραμέτρους ανά αλγόριθμο, καταλήγοντας σε ένα σύνολο 1377 μοντέλων ανά είδος. Εξετάστηκαν τα καλύτερα μοντέλα ανά αλγόριθμο βάσει της AUC, ενώ επιλέχτηκαν δυο μοντέλα βάσει της οικολογικής γνώσης. Για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των ειδών σε συνδυασμό με το περιβάλλον χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά μοντέλα κατανομής εξετάζοντας δεδομένα παρουσίας και αφθονίας. Οι περιοχές της ανατολικής Ελλάδας εμφάνισαν μεγάλη ομοιότητα στην δίαιτα της T. alba μεταξύ τους ενώ ομοιότητα είχαν και οι περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας αν και με μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Η ποικιλότητα της δίαιτας ήταν χαμηλότερη στη νότια Ελλάδα. Δημιουργήσαμε μοντέλα και χάρτες κατανομής για 14 είδη μικροθηλαστικών στην ηπειρώτικη Ελλάδα και αναγνωρίσαμε βασικές οικολογικές μεταβλητές σύμφωνα με τα δύο επιλεγμένα μοντέλα καθώς και τα 100 καλύτερα μοντέλα βάση της AUC. Οι αξιολογήσεις των βέλτιστων μοντέλων βάσει της AUC κυμαίνονται από 0.7 έως 0.9 ανεξάρτητα του συνδυασμού αλγορίθμων. Παράχθηκε ένας μεγάλος αριθμός από πρωτογενή δεδομένα παρουσίας μικρών θηλαστικών από πολλές διαφορετικές περιοχές της χώρας. Καταγράφηκε για πρώτη φόρα το είδος Myomimus roachi στην Ελλάδα, ενώ παρατίθενται νέες καταγραφές για σπάνια αλλά και κοινά είδη μικροθηλαστικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έχουν κατατεθεί για να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση του ευρωπαϊκού άτλαντα θηλαστικών και τη σύνταξη του εθνικού άτλαντα θηλαστικών ο οποίος αναρτήθηκε από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν και για την αξιολόγηση κινδύνου ορισμένων ειδών σύμφωνα με τα πρότυπα της IUCN για τον ελληνικό κόκκινο κατάλογο απειλούμενων ειδών.
Φυσική περιγραφή xiii, 143 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Eulipotyphla
Rodentia
Species distribution modelling
Ευλιπότυφλα
Μοντέλα δυνητικής κατανομής
Τρωκτικά
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 8

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-04-17