Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της μεταγραφικής ρύθμισης του ηπατικού πυρηνικού παράγοντα 4α  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.biology.phd//2004hatzis
Τίτλος Μελέτη της μεταγραφικής ρύθμισης του ηπατικού πυρηνικού παράγοντα 4α
Άλλος τίτλος Study of the transcriptional regulation of hepatpcyte nuclear factor 4α
Συγγραφέας Χατζής, Παντελής
Σύμβουλος διατριβής Παπαματθαιάκης, Ιωσήφ
Περίληψη Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη διασαφήνιση των μηχανισμών μεταγραφικής ενεργοποίησης του γονιδίου του ανθρώπινου ηπατικού πυρηνικού παράγοντα 4α (hepatic nuclear factor 4α, HNF4α). Ο HNF4α είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας ο οποίος εκφράζεται σε μία πληθώρα ιστών, όπως το ήπαρ, το πάγκρεας, το έντερο και το νεφρό και παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διατήρηση του διαφοροποιημένου φαινοτύπου, στην οργάνωση της επιτέλεσης, δηλαδή, των εξειδικευμένων λειτουργιών των ιστών αυτών. Αυτή τη λειτουργία την επιτυγχάνει μέσω της συμμετοχής του σε ένα ρυθμιστικό δίκτυο μεταγραφικών παραγόντων, των οποίων οι αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα γονίδια- στόχους τους καθορίζουν την ισορροπημένη έκφραση των γονιδιακών προϊόντων που είναι υπεύθυνα για την ομαλή λειτουργία του ιστού. Η εργασία αυτή στόχευε στην κατανόηση των παραγόντων και μηχανισμών με τους οποίους η ρυθμίζεται η έκφραση του ανθρώπινου HNF4α. Προς αυτό το σκοπό, όπως παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος, κλωνοποιήθηκαν και αναλύθηκαν περίπου 12,1 kb αλληλουχιών 5' του γονιδίου. Ταυτοποιήθηκαν κύριες θέσεις υπερευαισθησίας σε DnaseI τόσο στον εγγύς υποκινητή και στο πρώτο ιντρόνιο του γονιδίου, όσο και στην 5' περιοχή, στις θέσεις -6,6, -8,0 και -8,8 kb 5' του σημείου έναρξης της μεταγραφής. Πειράματα παροδικής διαμόλυνσης με γονίδιο αναφοράς υπό των έλεγχο προοδευτικών 5' ελλείψεων της ρυθμιστικής περιοχής έδειξαν ότι η περιοχή του εγγύς υποκινητή ήταν ικανή να επάγει υψηλά επίπεδα μεταγραφής σε ηπατικά κύτταρα. Πειράματα ανάλυσης αποτυπωμάτων μεταγραφικών παραγόντων σε DNA (DNaseI footprinting) και μεταβολής της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας του DNA (EMSA) αποκάλυψαν θέσεις πρόσδεσης για τους μεταγραφικούς παράγοντες HNF1α και β, Sp1, GATA6 και HNF6 σε αυτή την περιοχή. Η συνεργατική δράση των HNF1α και HNF6 και των HNF1β και GATA6 αντίστοιχα επήγαγε υψηλά επίπεδα μεταγραφής από τον υποκινητή, κάτι που έδειξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικοί μηχανισμοί μεταγραφικής ενεργοποίησης του γονιδίου του HNF4α. Σε ότι αφορά τη μεταγραφή του γονιδίου σε διαφοροποιημένα ηπατοκύτταρα, πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης έδειξαν ότι, σε ανθρώπινη ηπατική κυτταρική σειρά, οι παράγοντες HNF1α, HNF6, Sp1 και COUPTFII αλληλεπιδρούν σταθερά με τον υποκινητή. Ο τελευταίος καταστέλλει τη δράση του υποκινητή μέσω ενός στοιχείου απόκρισης σε ορμόνες (hormone response element), το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει στον ομόλογο υποκινητή του ποντικού. Το στοιχείο αυτό δείχθηκε ότι αποκρίνεται και σε ρετινοϊκό οξύ, καθώς επώαση κυττάρων με το τελευταίο οδηγεί στη στρατολόγηση των αντίστοιχων υποδοχέων στον υποκινητή και αύξηση των επιπέδων έκφρασης του HNF4α. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη της σειράς στρατολόγησης παραγόντων και των μεταβολών της χρωματίνης στον εγγύς υποκινητή και σε έναν 5' ενισχυτή του HNF4α -6,6 kb από το σημείο έναρξης της μεταγραφής κατά την αρχική ενεργοποίηση του γονιδίου στη διάρκεια της διαφοροποίησης ανθρώπινων εντερικών κυττάρων. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι στις δύο αυτές περιοχές σχηματίζονταν αρχικά ανεξάρτητα συσσωματώματα πρωτεϊνών, που περιελάμβαναν μεταγραφικούς παράγοντες, ακετυλοτρανσφεράσες και αναδιαμορφωτές της χρωματίνης στον ενισχυτή και μεταγραφικούς παράγοντες, γενικούς μεταγραφικούς παράγοντες και την RNA πολυμεράση-ΙΙ στον υποκινητή του γονιδίου. Τα γεγονότα αυτά ακολουθούσε μετακίνηση του συμπλόκου του ενισχυτή κατά μήκος των ενδιάμεσων περιοχών μέχρι τη συνάντησή του με τον υποκινητή. Η κίνηση αυτή συνοδευόταν από εξάπλωση της υπερακετυλίωσης των ιστονών από τον ενισχυτή αρχικά προς τον υποκινητή. Η έναρξη της μεταγραφής του γονιδίου συνέπιπτε με το σχηματισμό ενός σταθερού συσσωματώματος αποτελούμενου από τις πρωτεΐνες και των δύο περιοχών. Συνέπιπτε επίσης με την αναδιαμόρφωση του νουκλεοσώματος που κάλυπτε τη θέση έναρξης της μεταγραφής. Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν συνολικά μία πιο πλήρη εικόνα για τα γεγονότα που συμβαίνουν στις ρυθμιστικές περιοχές του HNF4α κατά την αρχική ενεργοποίηση του γονιδίου στη διάρκεια ενός μοντέλου κυτταρικής διαφοροποίησης. Παρείχαν επίσης πειραματική επιβεβαίωση για ένα μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ τοπολογικά απομακρυσμένων ρυθμιστικών περιοχών μέσω φυσικής επαφής τους και έδωσαν έτσι μία πιο πλήρη εικόνα της πολυπλοκότητας της διαδικασίας της μεταγραφικής ενεργοποίησης ενός τουλάχιστον ιστο-ειδικού γονιδίου.
Φυσική περιγραφή 107 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ήπαρ; Μεταγραφικές ρυθμίσεις; Ενισχυτές; Υποκινητής; Έντερα
Ημερομηνία έκδοσης 2004-03-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 239

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2