Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανάπτυξη και μελέτη μιας νέας μεθόδου διαθλαστικής χειρουργικής (Subepithelial LASIK ή Epi-LASIK) και εφαρμογή της για τη διόρθωση χαμηλής και μέσης μυωπίας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000338606
Τίτλος Ανάπτυξη και μελέτη μιας νέας μεθόδου διαθλαστικής χειρουργικής (Subepithelial LASIK ή Epi-LASIK) και εφαρμογή της για τη διόρθωση χαμηλής και μέσης μυωπίας
Συγγραφέας Καλυβιανάκη, Μαρία Ι.
Σύμβουλος διατριβής Παλλήκαρης, Ιωαννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Κατσαμούρης, Αστέριος
Τσιλιμπάρης, Μ.
Παλλήκαρης, Ιωάννης
Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Μπιζάκης, Ι.
Τζανακάκης, Γεώργιος
Σιγανός, Χ.
Περίληψη Σκοπός: Να αναπτυχθεί και να μελετηθεί μία νέα μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής (Subepithelial LASIK ή Epi-LASIK) και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της για τη διόρθωση χαμηλής και μέσης μυωπίας. Μέθοδοι: Η νέα συσκευή διαχωρισμού του επιθηλίου -Centurion Epi Edge Epikeratome (Norwood Abbey, Australia)- εφαρμόστηκε σε 50 χοίρειους οφθαλμούς και σε 10 οφθαλμούς κουνελιών. Οι επιθηλιακοί κρημνοί που διαχωρίστηκαν υποβλήθηκαν σε φωτονική μικροσκοπία. Κατόπιν, διαχωρίστηκαν οι επιθηλιακοί κρημνοί από έξι ανθρώπινους οφθαλμούς, των οποίων η επέμβαση μετατράπηκε σε φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή και συγκρίθηκαν ως προς τη μορφολογία και το επίπεδο διαχωρισμού τους με τέσσερις κρημνούς, οι οποίοι διαχωρίστηκαν με τη χρήση διαλύματος αλκοόλης από τέσσερις άλλους οφθαλμούς. Στη συνέχεια, μελέτηθηκαν με τη χρήση της φωτονικής και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας τρεις επιθηλιακοί κρημνοί που αφαιρέθηκαν από ανθρώπινους κερατοειδείς 24 ώρες μετά το χειρουργείο. Η χρώση trypan blue εφαρμόσθηκε σε 49 επιθηλιακούς κρημνούς αμέσως μετά το διαχωρισμό τους και κατόπιν αυτά τα δείγματα μελετήθηκαν με τη βοήθεια της φωτονικής και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Παράλληλα, στα πλαίσια του κλινικού πρωτοκόλλου, 241 οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε Epi-LASIK. Από αυτούς, 60 ασθενείς υποβλήθηκαν σε Epi-LASIK στον έναν οφθαλμό και σε φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή στον άλλο και συμμετείχαν στο κλινικό πρωτόκολλο σύγκρισης των δύο μεθόδων. Σχηματίστηκαν, επίσης, δύο ομάδες οφθαλμών, η ομάδα Α οι οποίοι υποβλήθηκαν σε Epi-LASIK και η ομάδα Β, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε LASIK. Σε αυτές μετρήθηκαν, επιπλέον, η αισθητικότητα κερατοειδούς και οι δείκτες δακρυικής λειτουργίας (BUT, Schirmer II). Οι ασθενείς εξετάζονταν καθημερινά μέχρι την επιθηλιοποίηση και, κατόπιν, στους 1,3,6 και 12 μήνες μετεγχειρητικά. Αποτελέσματα: Στους χοίρειους οφθαλμούς ο διαχωρισμός ήταν ομαλός με καλά καθοριζόμενα όρια, εκτός από την περιοχή του μίσχου. Επίσης, παρατηρήθηκε καθολικός διαχωρισμός του επιθηλίου χωρίς εκτομή στρώματος κερατοειδούς. Στους οφθαλμούς των κουνελιών ήταν εφικτός ο διαχωρισμός του επιθηλίου, αλλά όχι και η διατήρησή του στον κερατοειδή, πιθανώς λόγω του μεγάλου τραυματισμού του κατά το διαχωρισμό του. Το επίπεδο διαχωρισμού του επιθηλίου σε ανθρώπινους οφθαλμούς βρίσκεται κάτω από τη βασική μεμβράνη, ενώ ο διαχωρισμός με τη χρήση αλκοόλης συμβαίνει μέσα στη βασική μεμβράνη. 24 ώρες μετά την επανατοποθέτηση του επιθηλίου, το ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων ήταν υψηλό και στα τρία δείγματα. Με τη χρώση trypan blue φάνηκε ότι ο βαθμός τραυματισμού του επιθηλίου ήταν αντίστοιχος στα δύο μάτια του ίδιου ασθενούς, ενώ στο κέντρο του επιθηλιακού κρημνού τα βασικά κύτταρα ήταν περισσότερο χρωματισμένα από τις ανώτερες και κατώτερες περιοχές του. Η μελέτη των οφθαλμών που υποβλήθηκαν σε Epi-LASIK έδειξε την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα της μεθόδου. Όλοι οι οφθαλμοί είχαν χρόνο παρακολούθησης τουλάχιστον ενός έτους. Η μέση διάρκεια επιθηλιοποίησης ήταν 4.7±0.87 ημέρες (εύρος 3 με 7 ημέρες). Στην πρώτη μετεγχειρητική περίοδο τα συμπτώματα έφταναν το επίπεδο της δυσανεξίας. Ένα χρόνο μετά την επέμβαση, το μέσο σφαιρικό ισοδύναμο των χειρουργημένων οφθαλμών ήταν -0.18 ± 0.38D με εύρος από - 1 μέχρι 0.625 D με 80% (N= 178) των οφθαλμών να έχουν ±0.50 D και 97% (N=215) να έχουν ±1D από τη διάθλαση-στόχο. Η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση και με διόρθωση βελτιωνόταν σταδιακά κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και στο ένα έτος κανένας οφθαλμός δεν έχασε γραμμές, ενώ 133 οφθαλμοί (60%) κέρδισαν γραμμές της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας. Στο ίδιο μετεγχειρητικό διάστημα οι κερατοειδείς όλων των χειρουργημένων οφθαλμών ήταν είτε διαυγείς, είτε είχαν ίχνη μη σημαντικού κλινικά νεφελίου. Σε επτά οφθαλμούς (2.99%) συνέβη είσοδος στο στρώμα κατά το διαχωρισμό, η οποία αντιμετωπίσθηκε χωρίς συνέπειες για την όραση των οφθαλμών αυτών. Σε σύγκριση με την PRK μέθοδο, και οι δύο αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσματικές, ασφαλείς και προβλέψιμες, με παρόμοια αποτελέσματα ως προς το νεφέλιο κερατοειδούς. Σε σύγκριση με τη μέθοδο LASIK, η μέθοδος Epi-LASIK προκάλεσε μικρότερη ελάττωση στην αισθητικότητα του κερατοειδούς και στη δακρυική λειτουργία και για μικρότερο χρονικό διάστημα. Συμπεράσματα: Η μέθοδος Epi-LASIK αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο επιφανειακής φωτοεκτομής, η οποία δείχθηκε ότι είναι αποτελεσματική και ασφαλής για τη διόρθωση χαμηλής και μέσης μυωπίας. Μεγάλες προοπτικές 148 συγκριτικές μελέτες της νέας μεθόδου με τις LASIK, LASEK και PRK θα αποδείξουν τη θέση της νέας μεθόδου στη διαθλαστική χειρουργική.
Φυσική περιγραφή 177 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ophthalmologic Surgical Procedures methods
Refractive Surgical Procedures
Ημερομηνία έκδοσης 2007-03-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 262

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9