Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Δημιουργία πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τη μέθοδο της ΕξΑΕ στη στην ενότητα φυσικής της Στ' τάξης : αναπνευστικό σύστημα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441199
Τίτλος Δημιουργία πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τη μέθοδο της ΕξΑΕ στη στην ενότητα φυσικής της Στ' τάξης : αναπνευστικό σύστημα
Άλλος τίτλος The creation of the polymorfic educational environment using the distance learning method based on the corresponding section of the "research and discover" course of 6th class : respiratory system
Συγγραφέας Νιανιούρης, Αντώνιος
Σύμβουλος διατριβής Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Μέλος κριτικής επιτροπής Ζαράνης Νικόλαος
Κλεισαρχάκης Μιχαήλ
Περίληψη Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη δημιουργία και αποτίμηση του Πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ): «Αναπνευστικό σύστημα», βασιζόμενο στην αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» της Στ’ τάξης Δημοτικού σχολείου. Υλοποιήθηκε στηριζόμενο στις προδιαγραφές μεθοδολογίας υλικού ΕΞΑΕ και στις αρχές σχεδιασμού πολυμεσικών περιβαλλόντων. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, βοηθώντας τον συμπληρωματικά στη διδασκαλία αυτής της ενότητας, αλλά και ως μέσο για τους μαθητές, διευκολύνοντάς τους κατά την επεξεργασία, κατανόηση και εμπέδωση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στην πράξη. Αρχικά αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε τόσο η δημιουργία του ΠΕΠ, όσο και η ερευνητική αποτίμησή του. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δομικά μέρη του, καθώς και η μεθοδολογία και οι εφαρμογές ανάπτυξής του. Το «Αναπνευστικό σύστημα» διαρθρώνεται από τέσσερα μέρη: την Εισαγωγή, το κεφάλαιο της Αναπνοής, το κεφάλαιο της Αναπνοής και Υγείας και την Εμπέδωση. Οι 47 διαφάνειές του εμπεριέχουν ένα πλήθος ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, όπως: κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχους και διαδραστικά βίντεο. Δίνεται προτεραιότητα στην ενεργητική και συνεργατική μάθηση, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες και τις εμπειρίες των μαθητών και προωθώντας τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπως: τον καταιγισμό ιδεών, την υποστηρικτική μάθηση, τη φθίνουσα καθοδήγηση, την εργασία σε ομάδες, τα σχέδια δράσης, τη συγγραφή άρθρου, τη δημιουργία αφίσας κ.α. Τι είναι αναπνοή; Πώς γίνεται η ανταλλαγή αερίων; Τι είναι το διάφραγμα; Γιατί πρέπει να εισπνέουμε από τη μύτη; Γιατί όταν τρώμε… δεν πρέπει να μιλάμε; Ποιες καθημερινές συνήθειες πρέπει να αποφεύγουμε ή να υιοθετούμε; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει το ΠΕΠ στους μαθητές κατά την ανάπτυξή του. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ερευνητική αποτίμηση του περιεχομένου του. Οι δέκα συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, αφού μελέτησαν το υλικό, κλήθηκαν μέσω ημιδομημένης συνέντευξης να το αξιολογήσουν. Προέκυψαν χρήσιμα ευρήματα και ουσιαστικά συμπεράσματα για την παρουσίαση – δομή του, τη μεθοδολογική του επάρκεια και την ευχρηστία του περιεχομένου του. Ακόμη, επισημάνθηκαν οι προϋποθέσεις αξιοποίησής του στη διδακτική πράξη, τα χαρακτηριστικά του που το ξεχώρισαν και προτάσεις - υποδείξεις για περαιτέρω βελτίωσή του.
Φυσική περιγραφή 138 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Distance learning
Information and communication technologies
Polymorfic educational environment
Respiratory system
Αναπνευστικό σύστημα
Πολυμορφικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Σχολική εξ απoστάσεως εκπαίδευση
Τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας
Ημερομηνία έκδοσης 2020-03-14
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 303

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4