Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Χωρική διαφοροποίηση της παραγωγής αιθέριων ελαίων από φυτά υψηλού εθνοφαρμακολογικού ενδιαφέροντος της οικογένειας Lamiaceae σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες της νήσου Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419707
Τίτλος Χωρική διαφοροποίηση της παραγωγής αιθέριων ελαίων από φυτά υψηλού εθνοφαρμακολογικού ενδιαφέροντος της οικογένειας Lamiaceae σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες της νήσου Κρήτης
Άλλος τίτλος Spatial differentiation in essential oil production from plants of high ethnopharmacological interest of the family Lamiaceae in relation to environmental factors of the island of Crete
Συγγραφέας Κατσαδούρα, Άρτεμις Α.
Σύμβουλος διατριβής Πυρίντσος, Στέργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Καλαντίδης, Κρίτων
Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
Περίληψη Η οικογένεια Lamiaceae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη και ημι-θαμνώδη είδη που εξαπλώνονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε ανοιχτές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Λεκάνη της Μεσογείου όπου εμφανίζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση ειδών. Είναι η σημαντικότερη οικογένεια αρωματικών φυτών στην Ελλάδα καθώς τα περισσότερα μέλη της παράγουν αιθέρια έλαια, συμμετέχει σε όλους τους τύπους βλάστησης των διαφορετικών κλιματικών περιοχών και περιέχει πολλά ενδημικά είδη. ΢την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν είδη της οικογένειας Lamiaceae (Labiatae) και συγκεκριμένα τα είδη Salvia fruticosa, Origanum dictamnus («Κρητικός Δίκταμος») και Coridothymus capitatus. Σα τρία είδη επελέγησαν λόγω του υψηλού εθνο-φαρμακολογικού ενδιαφέροντος που έχουν, καθώς και λόγω της χρήσης τους στην φαρμακοβιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές εργασίες στις οποίες παρέχονται στοιχεία των συστατικών των αιθέριων ελαίων για τα παραπάνω είδη, και παρά το γεγονός ότι σε κάποιες αναφέρεται γεωγραφική μεταβλητότητα της σύστασης του αιθέριου ελαίου, εξακολουθεί να απουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του χημικού αποτυπώματος αυτών των ειδών η οποία θα βασίζεται στη βιολογική μεταβλητότητα σε χωρική κλίμακα, ούτως ώστε να μπορεί να τυποποιηθεί η παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης για τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων είτε από συλλογή είτε από καλλιέργεια φυτικού υλικού. Είναι γνωστό όμως ότι η βιολογική μεταβλητότητα διαμορφώνεται από τη δράση γενετικών, περιβαλλοντικών και επιγενετικών παραγόντων, που στο τέλος διαμορφώνουν και τη χωρική μεταβλητότητα του χημικού αποτυπώματος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την συντονισμένη μελέτη όλων των παραπάνω παραγόντων. ΢την παρούσα εργασία, που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου που είναι σε εξέλιξη, από το σύνολο των παραπάνω παραγόντων (γενετικών, περιβαλλοντικών και επιγενετικών) εξετάστηκε η δράση των περιβαλλοντικών στο χημικό αποτύπωμα των υπό εξέταση ειδών και ετέθη ως σκοπός η μελέτη της χωρικής διαφοροποίησης των αποδόσεων σε αιθέριο έλαιο και του χημικού αποτυπώματος τους όπως διαμορφώνονται από τη δράση αυτών των παραγόντων. Παρά το γεγονός ότι από τα αποτελέσματα προέκυψε πως οι αποδόσεις των ειδών σε παραγωγή αιθέριων ελαίων σε επίπεδο Κρήτης εμφανίζουν γενικότερη συμφωνία με τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα, προκύπτει στατιστικά σημαντική χωρική διαφοροποίηση από τη δράση περιβαλλοντικών παραμέτρων, η οποία μπορεί να αποδοθεί χαρτογραφικά με τη χρήση Γενικευμένων Γραμμικών Μοντέλων, και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχεδιασμό παραγωγής πρώτης ύλης για τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων από συλλογή ή από καλλιέργεια φυτικού υλικού. Σο ίδιο προέκυψε ότι ισχύει και για την παραγωγή συγκεκριμένων δευτερογενών μεταβολιτών που περιλαμβάνονται στο αιθέριο έλαιο των υπό εξέταση ειδών. Επίσης προέκυψε ότι η σύσταση αιθέριων ελαίων σε επιμέρους συστατικά από καλλιεργούμενα φυτά των υπό εξέταση ειδών φαίνεται να είναι αντίστοιχη με τη σύσταση που καταγράφεται στους γειτονικούς αυτοφυείς πληθυσμούς. Όλα τα παραπάνω που προέκυψαν, δηλαδή η χωρική απόδοση της μεταβλητότητας ως προς τις αποδόσεις των φυτών και τη σύσταση των αιθέριων ελαίων των υπό εξέταση ειδών, όπως και η συγκριτική αξιολόγηση καλλιεργούμενων φυτών με αυτοφυείς πληθυσμούς αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης (quality assurance) και τον ποιοτικό έλεγχο (quality control) σε σκευάσματα φυτικής προέλευσης που παράγονται από τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων.
Φυσική περιγραφή 34 φύλλα : σχεδ., πίν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Spatial Differentiation
Αιθέρια έλαια
Ημερομηνία έκδοσης 2018-11-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 31

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2021-11-23