Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Απομόνωση του Fc τμήματος της ανοσοσφαιρίνης Γ (IgG) και μελέτη του ρόλου του στην ενεργοποίση μακροφάγων και τροφοβλαστών  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388563
Τίτλος Απομόνωση του Fc τμήματος της ανοσοσφαιρίνης Γ (IgG) και μελέτη του ρόλου του στην ενεργοποίση μακροφάγων και τροφοβλαστών
Άλλος τίτλος Fc isolation from immunoglobulin G (IgG) and the effect on the macrophage and trophoblast immunostimulation
Συγγραφέας Δρούγκας, Ευάγγελος Β.
Σύμβουλος διατριβής Αθανασάκη, Ειρήνη
Περίληψη Οι καθ’ έξιν αποβολές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό δημιουργώντας ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ο όρος περιγράφει τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες απώλειες εμβρύου μέχρι τη 10-12η εβδομάδα κύησης οι οποίες δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό ή κατασκευαστικό ή γενετικό πρόβλημα. Διεθνώς, ο έλεγχος συμβατότητας μητέρας – πατέρα και οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες (IVIG) είναι ένα από τα προτεινόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η θεραπεία με IVIG η οποία χρησιμοποιείται για διάφορες περιπτώσεις όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές διαταραχές κλπ, φαίνεται να αυξάνει την μητρική ανοσοδιέγερση στις πρώτες εβδομάδες της κύησης χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο μηχανισμός δράσης του σκευάσματος. Το γεγονός ότι στους τροφοβλάστες υπάρχουν υποδοχείς Fc (FcγR) μας οδήγησε στην υπόθεση ότι το Fc τμήμα των IgG είναι υπεύθυνο για τη διεγερτική δράση της IVIG θεραπείας και τη για την προστασία του εμβρύου στις περιπτώσεις των καθ’ έξιν αποβολών. Στην παρούσα εργασία καταφέραμε να απομονώσουμε IgG από ορό ποντικιού και στην συνέχεια με περιορισμένη θρυψινόλυση να αποκόψουμε ένα 70kDa τμήμα του μορίου, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Fc με δοκιμασίες ELISA. Το αποκομμένο Fc μόριο, σε πειράματα ενσωμάτωσης ραδιενεργούς θυμιδίνης, ήταν σε θέση να αυξήσει το πολλαπλασιασμό τόσο σπλενικών μακροφάγων όσο και πλακουντικών κυττάρων 12ης ημέρας κύησης Υπερκείμενα από τις καλλιέργειες δοκιμάστηκαν με την ELISA για την παραγωγή κυτοκινών που φάνηκε ότι Fc μόριο επάγει τη παραγωγή IL–3, IL–15 και GM–CSF που όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία προστατεύουν το έμβρυο κατά την κύηση. Το γεγονός ότι για την αποτελεσματική in vivo χορήγηση απαιτούνται μεγάλες ποσότητες Fc μορίων, μας οδήγησε στην προσπάθεια κατασκευής ανασυνδυασμένου Fc τμήματος. Το γονίδιο για την IgG απομονώθηκε από τη κυτταρική σειρά Ν22 μετά από σχεδιασμό ειδικών εκκινητών για το τμήμα CH2 της IgG, που δεσμεύεται στους Fc υποδοχείς. Ολική απομόνωση RNA ακολουθούμενη από RT – PCR μας έδωσε το αναμενόμενο προϊόν το οποίο στην συνέχεια θα κλωνοποιηθεί. Ταυτόχρονα έγινε κλωνοποίηση του Hinge – CH2 τμήματος παρουσία His – Tag και απομόνωση με χρωματογραφία συγγένειας. Τα in vitro αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν εδώ, δείχνουν πως το Fc τμήμα που απομονώθηκε έχει θετική επίδραση στον πολλαπλασιασμό των τροφοβλαστών. Ο σκοπός είναι να προωθηθεί το ανασυνδυασμένο τμήμα για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων οι οποίες θα επιτρέψουν τον έλεγχο της υπόθεσής μας στα in vivo πειράματα.
Φυσική περιγραφή 46 φύλλα : πίν., εικ ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Ανοσφαιρίνη Γ
Μακροφάγα
Τροφοβλάστες
Ημερομηνία έκδοσης 2014-11-21
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 88

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2