Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συμμόρφωση του προσωπικού του ΠαΓΝ Ηρακλείου με τα μέτρα υγιεινής και τις προφυλάξεις για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423751
Τίτλος Συμμόρφωση του προσωπικού του ΠαΓΝ Ηρακλείου με τα μέτρα υγιεινής και τις προφυλάξεις για την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων
Άλλος τίτλος Compliance and knowledge of nursing staff on hygiene measures and hand hygiene in University hospital of heraklion
Συγγραφέας Λυδάκη, Χαρίκλεια
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Ηλία, Σταυρούλα
Παυλοπούλου, Ιωάννα
Περίληψη Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης (Health-Care Associated Infections – HCAI) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα για τις υγειονομικές υπηρεσίες. Η σωστή υγιεινή των χεριών συμβάλλει στη μείωση της μετάδοσης των παθογόνων παραγόντων και έχει αναγνωριστεί ως το πιο σημαντικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης των λοιμώξεων στο περιβάλλον παροχής φροντίδας υγείας. Ωστόσο, η βιβλιογραφία καταδεικνύει υψηλή επικράτηση των HCAI και χαμηλή συμμόρφωση των εργαζόμενων στο χώρο της υγείας με την υγιεινή των χεριών. Η διερεύνηση των γνώσεων για την υγιεινή των χεριών στο νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΝΗ) είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποτίμηση του επιπέδου γνώσης των νέων πρακτικών και κατευθυντηρίων οδηγιών καθώς και την ορθή εφαρμογή τους. Σκοπός: Η συμμόρφωση με τα μέτρα υγιεινής και η διερεύνηση των γνώσεων της υγιεινής των χεριών στο Νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να συνδράμει στη βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης στο ΠΝΗ, αναφορικά με την ενίσχυση της υγιεινής των χεριών και στο σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών για τη μείωση της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών μέσω των χεριών των HCWs και τη βελτίωση της συμμόρφωσης. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μη παρεμβατική μελέτη μεταξύ εργαζομένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, από τους οποίους 288 ήταν νοσηλευτές (ΤΕ &ΠΕ), 129 βοηθοί νοσηλευτών και 35 μαίες. Το 83,7% ήταν γυναίκες. Η γνώση των εργαζομένων διερευνήθηκε μέσω ανώνυμου, αυτοσυμπληρώμενου ερωτηματολογίου για την υγιεινή των χεριών, που βασίστηκε σε αντίστοιχο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας “Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-Care Workers (HCW)” του οποίου οι ερωτήσεις βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της και στα 5 βασικά σημεία της υγιεινής των χεριών. Αποτελέσματα: Το ποσοστό γνώσης σχετικά με την υγιεινή των χεριών ήταν 52%. Παρότι η πλειοψηφία χρησιμοποιεί ως ρουτίνα το αλκοολούχο διάλυμα (91,7%) μόνο το 50,3% γνωρίζει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή του. Το επίπεδο των γνώσεων όσον αφορά την πιο συχνή πηγή των σχετιζόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων ήταν πολύ χαμηλό (26,3%) ενώ για την κύρια οδό μετάδοσης καλό (78,4%). Πολύ υψηλό ποσοστό γνώριζε τις περιπτώσεις όπου πρέπει να εφαρμοστεί υγιεινή των χεριών για την προστασία του ασθενή (95,9% πριν από την επαφή με τον ασθενή και 83,9% πριν από μια άσηπτη διαδικασία) καθώς και τις περιπτώσεις όπου η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμοστεί για την προστασία του εργαζόμενου (92% μετά την επαφή με ασθενή και 93,6% μετά την έκθεση σε σωματικά υγρά). Το 54,9% θεωρεί πως η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού προκαλεί ξηρότητα, το 66,8% πως δεν είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση με το πλύσιμο και μόλις το 20,3% πως δεν χρειάζεται να πραγματοποιούνται διαδοχικά και οι δύο μέθοδοι. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (>90%) γνωρίζει πως η χρήση κοσμημάτων, το κατεστραμμένο δέρμα και τα τεχνητά νύχια αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα μικροβιακού αποικισμού των χεριών. Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των εργαζομένων στο χώρο της υγείας αναφορικά με την υγιεινή των χεριών κρίνονται ως μέτριες. Τα ευρήματά μας είναι σε συμφωνία με αυτά παρόμοιων μελετών. Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και της συσχέτισής της με τις HCAIs καθώς και στην ποιότητα της εκπαίδευσης στις νοσηλευτικές σχολές .
Φυσική περιγραφή 61 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Health -care associated infections
Health care workers
Γνώση υγιεινής των χεριών
Εργαζόμενοι στο χώρο της φροντίδας υγείας
Λοιμώξεις σχετιζόμενος με την φροντίδα υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 37

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1