Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ζήτηση και χρήση υπηρεσιών υγείας -διερεύνηση του επιπέδου υγείας σε αγροτική περιοχή της Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388655
Τίτλος Ζήτηση και χρήση υπηρεσιών υγείας -διερεύνηση του επιπέδου υγείας σε αγροτική περιοχή της Κρήτης
Άλλος τίτλος Demand and use of health care services-exploring the level of health in a rural area of Crete
Συγγραφέας Βασιλόπουλος, Θεόδωρος
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Α.
Λιονής, Χ.
Tomas, F.
Περίληψη Εισαγωγή: Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας, εκφράζει την επιθυμία για κατανάλωση υπηρεσιών φροντίδας υγείας που μετατρέπεται σε ενεργή αναζήτηση αυτών των φροντίδων και προσδιορίζεται από αντικειμενικά εκτιμώμενες ανάγκες αλλά εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως, τα δημογραφικά , κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων, το υγειονομικό σύστημα, η τιμή των υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο υγείας κ.α. Στην ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας σημαντική είναι η επίδραση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου που αναπτύχθηκε πρώτα από τον Becker και στη συνέχεια από τον Grossman και υποστηρίζει ότι το άτομο είναι ταυτόχρονα καταναλωτής και παραγωγός. Το παραγόμενο προϊόν όπως η κατοικία, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητας επίπεδο εκπαίδευσης, οι βλαβερές έξεις, η ψυχική διάθεση, επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του ατόμου, άρα και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Η χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας εκφράζεται ως το ποσοστό ατόμων σε ανάγκη για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, που τελικά την λαμβάνουν σε κάποια χρονική περίοδο. Στην έρευνα χρήσης υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιούνται επιδημιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονομετρικές, καθώς και καθαρά στατιστικές μέθοδοι. Οι τελευταίες έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή δεικτών και υποδειγμάτων. Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη η χρησιμοποίηση εκφράζεται μέσω δεικτών επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς ή άλλους φορείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς και βάση την συχνότητα συνταγογράφησης, εξαρτώνται δε σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία και το φύλο. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των χρηστών υπηρεσιών υγείας ενός ιατρείου Γενικής Ιατρικής μιας αγροτικής περιοχής της Κρήτης. Οι στόχοι είναι η διερεύνηση της δομής του πληθυσμού με βάση τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ο επιπολασμός των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και Γενική ιατρική & Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Τμήμα ιατρικής-Πανεπιστήμιο Κρήτης 8 η ανεύρεση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση και χρήση των υπηρεσιών υγείας ( αυτοαναφερόμενη υγεία , ψυχική υγεία κ.α.). Πληθυσμός και μέθοδος : Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 638 ερωτώμενοι και αφορά όλους τους χρήστες υγείας που προσήλθαν σε συγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής του κέντρου υγείας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης, με οποιαδήποτε αιτιολόγηση χρήσης υπηρεσίας υγείας, σε τακτική καθημερινή βάση (πέντε εργάσιμες ανά εβδομάδα ) και σε καθορισμένο ωράριο εργασίας, επί 23 συνεχείς ημέρες από τις 8.30 έως τις 14.00 ( ένα μήνα 01/03/11 – 31/03/11 εκτός Σαββάτου – Κυριακής ). Η μελέτη μας είναι περιγραφική και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής ευκαιριακής δειγματοληψίας. Εκπονήθηκε βάση δομημένου ερωτηματολογίου που συντάχθηκε βάσει θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου κατά τη βιβλιογραφία που αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης και χρήσης υπηρεσιών υγείας και αποτελείται από ποιοτικές και ποσοτικές ερωτήσεις. Αποτελέσματα : Από τη μελέτη μας και σε συμφωνία με άλλες μελέτες της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύεται αναφορικά με τη ζήτηση και χρήση υπηρεσιών υγείας, η σημαντικότητα όχι μόνο της ηλικίας, του φύλου, του μορφωτικού επιπέδου και της εργασιακής απασχόλησης και του εισοδήματος αλλά και της αυτοαναφερόμενης υγείας σωματικής και ψυχικής όπως την αντιλαμβάνονται οι χρήστες. Συμπεράσματα : Σήμερα χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικού μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Βασική προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξασφάλιση της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Απαραίτητη θεωρείται η θέσπιση και εφαρμογή Κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων της κοινότητας και των μειζόνων παραγόντων κινδύνου στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και λήψη της κλινικής απόφασης με βάση τη διεθνώς τεκμηριωμένη εμπειρία, με την εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και διαδικασιών κλινικού ελέγχου. Επιπλέον άμεση εφαρμογή των εργαλείων παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως λειτουργικά πρότυπα διαγνωστικών δοκιμασιών, ιατρικός φάκελος ασθενούς, κάρτα υγείας, κωδικοποιήσεις νοσημάτων κλπ. καθώς και χρήση δεικτών ποιότητας, ικανοποίησης και ασφάλειας του ασθενούς.
Φυσική περιγραφή 101 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Primary health care
Self-reported health
Αυτοαναφερόμενη υγεία
Ζήτηση υπηρεσιών υγείας
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Χρήση υπηρεσιών υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2011-12-15
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 340

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 110